Városfejlesztési/üzemeltetési ügyekTulajdonosi hozzájárulás kiadása

1. Tulajdonosi hozzájárulás kiadása:

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(III.31.) önkormányzati rendeletének 7. § (1) leírtakat figyelembe véve a közutak és közterületek bontását megelőzően (pl. villanybekötés, ivóvízbekötés, szennyvízbekötés) be kell szerezni a megvalósítandó tervdokumentációt jóváhagyó tulajdonosi hozzájárulást. A tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot az Önkormányzat képviseletében a polgármester jogosult megtenni. Az eljárás megindításához a tulajdonosi hozzájárulás kérelmet Siófok Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályának kell leadni, egy darab (közművek által engedélyezett) kiviteli terv és a mellékelt nyomtatvány kitöltött példányának benyújtásával.


TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM