Városfejlesztési/üzemeltetési ügyekMéhek bejelentése, vándoroltatása

Alapvető eljárási szabályok 

A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél. 

A jegyző a méhészt nyilvántartásba veszi. Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen van (udvar, kert, stb.) a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40*30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni. 

A méhek állandó tartási helyükről átköltöztetés, vándoroltatást vagy elidegenítés esetén egy hétnél nem régebbi állatorvosi igazolással szabad kivinni. Az igazolást a hatósági állatorvos állítja ki. 

A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását annak megtörténtét követő hetvenkettő órán belül be kell jelenteni a települési önkormányzat jegyzőjének. 

Beszállítás esetén a bejelentést a 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 3. számú melléklet alapján kiállított nyomtatvány ajánlott levélként, vagy személyes eljuttatásával kell teljesíteni. A kijelentést a 4. melléklet alapján kiállított nyomtatványon kell teljesíteni személyesen, vagy ajánlott levélben. Vándoroltatás során a méhek csak olyan helyre telepíthetők, amely nem áll községi zárlat alatt. A vándoroltatás befejezése után a méhész köteles a hazatelepülését a hatósági állatorvosnál és a jegyzőnél hetvenkettő órán belül bejelenteni. 

Kapcsolódó jogszabályok: 

  • 2000. évi XXXV. törvény a növényvédelemről 
  • 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzőséről és leküzdéséről.

Alkalmazandó nyomtatványok:

BEJELENTŐ LAP

KIJELENTŐ LAP