Városfejlesztési/üzemeltetési ügyekKözterülethasználattal kapcsolatos ügyek

Siófok város közigazgatási területén lévő közterületek rendeltetéstől eltérő használatát „a közterületek használatának szabályozásáról” szóló 7/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet szabályozza.

Közterület-használati hozzájárulás kiadása kérelemre történik, mely illetékköteles.

Közterület-használati hozzájárulás megkérése szükséges:

 • közterületbe nyúló védőtető, előtető, kirakatszekrény, ha az a közterületbe az épület azon falának síkjától 10 cm-en túl nyúlik be
 • árusító és árusítással kapcsolatos fülke, pavilon, épület, üzlet létesítéséhez, fennmaradásához, illetve a már meglévő árusítóhelyek, pavilonok, épületek, üzletek működéséhez
 • árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához
 • termékbemutatással, promócióival kapcsolatos eszköz, berendezés létesítéséhez és működéséhez
 • utcai árusító és egyéb automaták felállításához, fennmaradásához
 • építési munkával kapcsolatos létesítmények, építéshez szükséges eszközök, valamint építmények elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához
 • építési anyagok közterületen történő tárolásához
 • törmeléktároló konténer közterületen történő 48 meghaladó időtartamú tárolásához, (48 órát meg nem haladó elhelyezés bejelentés köteles)
 • portrérajzolás, festés és egyéb képzőművészeti tevékenységhez
 • rendezvények, kiállítások, művészeti vásárok megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához
 • mutatványos és cirkuszi tevékenység folytatásához, állatbemutató elhelyezésére
 • közterület egyéb kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához
 • vendéglátó terasz és berendezések közterületen történő elhelyezéséhez
 • utcazenéléshez
 • tüzelőanyag közterületen tárolásához, ha időtartama meghaladja a 48 órát, (48 órát meg nem haladó tárolás bejelentés köteles)
 • kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenységgel kapcsolatos áruk és göngyölegek, szállításakor közterületen történő elhelyezésére, ha az a 24 órát meghaladja, (24 órát meg nem haladó elhelyezés bejelentés köteles)
 • már meglévő gépjárműtárolóhoz (garázs)
 • alkalmi árusításhoz (pl:fenyőfa, Mindenszentek ünnepe)