Városfejlesztési/üzemeltetési ügyekKözérdekű munka

Siófok Város Önkormányzata lehetőséget biztosít a bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetése miatti kiszabott vagy önként vállalt közérdekű munkabüntetés ledolgozására. A közérdekű munkabüntetés törvényben meghatározott céljának megfelelően az közérdekű munkavégzésre ítéltek Siófok város közterületein a közösség érdekében álló fizikai munkát végeznek a közmunka program keretei között foglalkoztatottakkal közösen. A közérdekű munka végrehajtását, szabálysértés esetén a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, bűncselekmény esetén pedig a Somogy Megyei Kormányhivatal Hatósági Osztály Igazságügyi Osztálya felügyeli. A közérdekű munka teljesítésére munkanapokon, napi hat órában reggel 7:00 és 13:00 között van lehetőség. Közérdekű munkára jelentkezni ügyfélfogadási időben a hivatal épületében (8600 Siófok Fő tér 1.) a kettesszámú ügyfélszolgálati pultnál lehet.

Szabálysértés elkövetése miatti kiszabott vagy önként vállalt közérdekű munkabüntetés ledolgozásának menete:

  1. A helyszíni bírság kiszabásakor olvassa el figyelmesen a kapott csekk melletti tájékoztatót.
  2. A bírság kiváltható közérdekű munkával, amennyiben a tájékoztatóban erre vonatkozóan lehetőség le van írva.
  3. Keresse fel az állandó lakóhelyed vagy érvényes tartózkodási helyed szerint illetékes munkaügyi kirendeltséget 30 napon + 3 munkanapon belül.
  4. A munkaügyi kirendeltségen való jelentkezéskor vigye magával a helyszíni bírságot kiszabó nyomtatványt és a csekkszelvényt, és regisztráltassa magát.
  5. A kirendeltségen ad egy felszólítást foglalkoztatási szakvélemény beszerzéséről. Egy szakorvosnak kell igazolni, hogy a közérdekű munka elvégzésére egészségügyileg alkalmas. A szakvélemény beszerzésére 15 nap áll rendelkezésre.
  6. A munkaügyi kirendeltség kijelöli a munkavégzés helyszínét a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
  7. A kirendeltségen kap egy kijelölő lapot, mellyel jelentkezni kell a munkavégzésre.
  8. A ledolgozott órákat a munkavégzés helyszínén a nyilvántartó lap kitöltésével igazolják le. Ha a közérdekű munka ledolgozásra került a foglalkoztató igazolást küld az illetékes kirendeltségnek, hogy megtörtént a bírság kiváltása.

A bírság átváltása munkaórára

A szabálysértési hatóság pénzbírságot megállapító határozatában tájékoztatja az eljárás alá vont személyt a bírság közérdekű munkával történő megváltásának lehetőségéről. A meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság vagy közigazgatási bírság helyébe 5000 forintonként 6 óra közérdekű munka lép, az ötezerrel nem osztható részt nem kell figyelembe venni.