Városfejlesztési/üzemeltetési ügyekKapubejáró kialakítás, kapubejáró felújítás

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) és a 37.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2) pontja alapján meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta 9/2017. (III.31.) önkormányzati rendeletét melyben foglaltak szerint rendelkezik a kapubejárók létesítéséről, felújításáról, átépítéséről.

Kapubejárók építéséhez, felújításához, átépítéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.

Az engedély kérelemhez a következő mellékleteket csatolni:

  • -bontással kapcsolatos tervdokumentációt, méretezett helyszínrajzot
  • -3000,-Ft eljárási illeték (illetékbélyeg formájában kell leróni a bontási engedély kérelem nyomtatványon)

A bejelentést igazoló dokumentumot a munkavégzés ideje alatt a helyszínen kell tartani.

Kérelem formanyomtatvány