Városfejlesztési/üzemeltetési ügyekKapubejáró kialakítás, kapubejáró felújítás

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) és a 37.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2) pontja alapján meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta 9/2017. (III.31.) önkormányzati rendeletét melyben foglaltak szerint rendelkezik a kapubejárók létesítéséről, felújításáról, átépítéséről.

Kapubejárók építéséhez, felújításához, átépítéséhez a közút kezelőjének 'útkezelői nyilatkozatát' kell beszerezni.

Kötelező mellékletek:

  • -kapubejáró, útcsatlakozás kialakításáról készült tervdokumentáció (helyszínrajz, keresztmetszet, műszaki leírás)
  • -útcsatlakozás esetében hossz és mintakereszt-szelvény, valamint az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) terve
  • -új kapubejáró létesítését, ill. a kérelem benyújtását megelőzően TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÓ nyilatkozat beszerzése szükséges. A már rendelkezésre álló tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot az 'útkezelői nyilatkozat kérelem' mellékleteként kell benyújtani.
  • -amennyiben a tervezett kialakítás országos közutat is érint, úgy a kérelem benyújtását megelőzően az illetékes KÖZÚT KEZELŐ (Magyar Közút Nonprofit Zrt.) HOZZÁJÁRULÓ nyilatkozatának beszerzése szükséges, amit a kérelem mellékletekén kell benyújtani.

A kérelem benyújtható postai úton, vagy elektronikusan (nem e-mailen!), figyelembe véve az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló a 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körére vonatkozó 9.§ (1) bekezdését!

A kérelem „https://epapir.gov.hu" linken nyújtható be.

Elektronikus kérelméhez mellékelje a Magyar Államkincstár 10032000-01012107 számú eljárási illetékbevétel számlájára átutalással megfizetett illetékről (3000,- Ft) szóló, az átutalás visszavonhatatlan megtörténtét igazoló banki nyilatkozatot.

Papír alapon benyújtott kérelem esetén 3000,- Ft értékű illetékbélyeg.

A bejelentést igazoló dokumentumot a munkavégzés ideje alatt a helyszínen kell tartani!

Letölthető kérelem formanyomtatvány