Városfejlesztési/üzemeltetési ügyekKapubejáró: kialakítás - felújítás - átalakítás

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) és a 37.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2) pontja alapján meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta 9/2017. (III.31.) önkormányzati rendeletét melyben foglaltak szerint rendelkezik a kapubejárók létesítéséről, felújításáról, átépítéséről.

Kapubejárók építéséhez, felújításához, átépítéséhez a közút kezelőjének 'útkezelői nyilatkozatát' kell beszerezni.

Kötelező mellékletek:

  • -kapubejáró, útcsatlakozás kialakításáról, felújításáról vagy átalakításáról készült műszaki tervdokumentáció:
    helyszínrajz, keresztmetszet, hosszmetszet, rétegrendi felépítés, műszaki leírás.
    (kockás papírra ceruzával rajzolt szabadkézi skicc nem fogadható el!)
  • -új kapubejáró létesítését, ill. a kérelem benyújtását megelőzően az érintett közterület vonatkozásában TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÓ nyilatkozat beszerzése szükséges Siófok Város Önkormányzatától, amit a kérelem mellékleteként kell benyújtani.
  • -amennyiben a tervezett kialakítás országos közutat is érint, úgy a kérelem benyújtását megelőzően az illetékes KÖZÚTKEZELŐ (Magyar Közút Nonprofit Zrt.) HOZZÁJÁRULÓ nyilatkozatának beszerzése szükséges, amit a kérelem mellékleteként kell benyújtani.

A kérelmet elektronikus úton (nem e-mailen!) kell benyújtani, figyelembe véve az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló a 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körére vonatkozó 9.§ (1) bekezdését! A kérelem csak magánszemély esetében nyújtható be postai úton, vagy személyesen.

A kérelem „https://epapir.gov.hu" linken nyújtható be.

A bejelentést igazoló dokumentumot a munkavégzés ideje alatt a helyszínen kell tartani!

Letölthető kérelem formanyomtatvány