Városfejlesztési/üzemeltetési ügyekIllegális hulladék elhelyezése

Illegális hulladék elhelyezéssel kapcsolatos tudnivalók:

Amennyiben illegális hulladék elhelyezés történik, az alábbi esetekben számíthat a lakosság hulladékgazdálkodási bírság kiszabására:

  • Közterületen: - amennyiben a hulladékban található bármilyen irat alapján megállapítható az elkövető személye, továbbá

- közterületen elhelyezett térfigyelő kamera által készített felvételen beazonosítható azon gépjármű rendszáma, amelyikből a hulladékot kipakolták.

  • Magántulajdonban lévő területen: - amennyiben a hulladékban található bármilyen irat alapján megállapítható az elkövető személye, úgy a hulladék elhelyezője,
  • -amennyiben nem állapítható meg a hulladék elhelyezőjének a személye, úgy az ingatlan tulajdonosa

részére a hulladék elszállítására vonatkozó kötelezésben megadott határidő eredménytelen eltelte után kerül kiszabásra hulladékgazdálkodási bírság.

Továbbá a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Városőrségi Csoportja folyamatosan ellenőrzést végez a hulladékkal szennyezett ingatlanok felderítése céljából.