Városfejlesztési/üzemeltetési ügyekEbtartással kapcsolatos kötelezettségek

Felhívjuk a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy 2012. szeptember 1-jétől hatályba lépett az egyes állatvédelmi tárgyi kormányrendeletek módosításáról szóló 115/2012.(VI:11) Korm. rendelettel módosított, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/201.(II.26) Korm. rendelet, mely szerint 2013.jauár 1-jétől 4 hónaposnál idősebb eb, csak transzponder (mikrochip) megjelöléssel tartható. A 2013. január 2-jétől hatályos rendelkezések szerint:

  • A magán állatorvos az eb vizsgálta, kezelése, oltása előtt köteles meggyőződni, hogy az állat ily módon jelölt-e.
  • Az eb transzponderrel ( mikrochippel) történő megjelölését követő 8 napon belül a beavatkozást végző magán állatorvos köteles az állatnak az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/A. § (4) bekezdése szerinti adatait a transzponderrel megjelölt ebek adatait nyilvántartó országos elektronikus adatbázisban ( továbbiakban: adatbázis) regisztrálni.
  • A transzponderrel( mikrochip) megjelölt, az adatbázisban nem szereplő eb adait az állat tartója köteles 2012. december 31-ig a magán állatorvossal az adatbázisban regisztrálni.
  • A transzponderrel ( mikrochippel) jelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magán állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.
  • Jelölt ebet tulajdonosváltozás esetén az új tartó köteles 8 napon belül a magán állatorvossal ugyancsak az adatbázisban regisztráltatni.

A transzponderrel (mikrochippel) való megjelölés betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. Az ebtartó, amennyiben az állat kötelező egyedi jelölését elmulasztja, állatvédelmi bírsággal sújtható, melynek minimális összege 45.000,-Ft.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 2012. január 1-vel hatályba lépő 42/B. §-a alapján a helyi önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal köteles eb összeírást végezni.A 334/2006.(XII.23) Kormányrendelet az állatvédelmi hatóság kijelöléséről 1 §.(4) pontja a jegyzőt mint állatvédelmi hatóságot tünteti fel. A kutyatulajdonosoknak az adatszolgáltatás kötelező.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális adatokat tartalmazzon, az eb tulajdonos/tartó az eb összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat írásban bejelenteni a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalnak. 

EB BEJELENTŐ