Városfejlesztési/üzemeltetési ügyekBehajtási- és útvonalengedélyek

VÁLTOZÁS! - Megváltozott a behajtási-és útvonalengedélyek díjának befizetési számlaszáma!

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11639002-06180700-39000008

Behajtási- és útvonalengedély iránti kérelmek benyújtása kizárólag elektronikusan - nem e-mailben – lehetséges!

Elektronikus ügyintézés a siofok.hu- Elügy.hu portálon a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap linkre kattintva.

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap - ügyintézés bejelentkezéssel - KAÜ azonosítás (ügyfélkapu bejelentkezés) - ügyindítás - űrlapkereső…

A behajtási- és útvonalengedély iránti kérelem űrlapja ugyanaz, de a fizetendő díj eltér! Díjak a lenti tájékoztatóban találhatóak.

Kötelezően csatolandó mellékletek: a jármű érvényes forgalmi engedélye, a behajtási- vagy útvonalengedély díjának befizetéséről szóló bizonylat.

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva elkészítette 15/2013.(IV.02.) sz rendeletét az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről.

A rendelet hatálya kiterjed minden természetes, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet gépjármű tulajdonosra és üzembentartóra, aki Siófok város közigazgatási területén Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő és a rendelet hatálya alá tartozó gépjárművel közlekedik.

A rendelet tárgyi hatálya kiterjed

a)a „mindkét irányból behajtani tilos” és az utóbbival együtt alkalmazott „kivéve engedéllyel” közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó közterületre érvényes behajtási engedélyek,

b)a „súlykorlátozás” és a „teherautóval behajtani tilos” közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó közterületre érvényes útvonalengedélyek kiadásának, felhasználásának és felülvizsgálatának, valamint visszavonásának rendjére.

A 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó járműre a rendelet szerint útvonal engedélyt kiadni csak rendkívül indokolt esetben, az adott út, útszakasz, terület műszaki és egyéb

 sajátosságainak, valamint a lakók nyugalmának és a környezet szempontjainak fokozott figyelembevételével lehet.

A teljes körűen kitöltött engedély kérelmet a tervezett behatás időpontja előtt legalább 8 nappal megelőzően kell hivatalunkhoz eljuttatni.

Az útvonal használatot, vagy beközlekedést engedélyező dokumentumot a beközlekedés ideje alatt az engedéllyel rendelkező gépjárműben kell tartani.

A kiadásra került engedély csak az abban feltüntetett forgalmi rendszámú járművel történő behajtásra használható fel, más járműre nem érvényes."mindkét irányból behajtani tilos” és az utóbbival együtt alkalmazott
„kivéve engedéllyel” közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó közterületre
érvényes behajtási engedélyek
a „súlykorlátozás” és a „teherautóval behajtani tilos” közúti jelzőtáblák
 hatálya alá tartozó közterületre érvényes útvonalengedély
Behajtási engedély iránti kérelem Útvonalengedély iránti kérelem