Városfejlesztési/üzemeltetési ügyekBehajtási- és úthasználati engedélyek

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva elkészítette 31/2020.(VII.17.) számú rendeletét az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének, valamint az úthasználati engedély kiadásának rendjéről.

A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet gépjármű tulajdonosra és üzembentartóra, aki Siófok város közigazgatási területén Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő a (2) bekezdésben meghatározott közlekedési táblával ellátott közterületen (útszakasz, park) a rendelet hatálya alá tartozó gépjárművel közlekedik.

A rendelet tárgyi hatálya kiterjed

a)a „mindkét irányból behajtani tilos” és az utóbbival együtt alkalmazott „kivéve engedéllyel” közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó önkormányzati tulajdonú közterületre érvényes behajtási engedélyek kiadásának, felhasználásának és felülvizsgálatának, valamint visszavonásának rendjére és a fizetendő díjra.

b)a „súlykorlátozás” és a „teherautóval behajtani tilos” közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó önkormányzati tulajdonú közterületre érvényes úthasználati engedélyek kiadásának, felhasználásának és felülvizsgálatának, valamint visszavonásának rendjére és a fizetendő díjra.

A teljes körűen kitöltött engedély kérelmet a tervezett behajtás időpontja előtt legalább 8 nappal megelőzően kell hivatalunkhoz eljuttatni.

Az útvonal használatot, vagy beközlekedést engedélyező dokumentumot a beközlekedés ideje alatt az engedéllyel rendelkező gépjárműben kell tartani.

A kiadásra került engedély csak az abban feltüntetett forgalmi rendszámú járművel történő behajtásra használható fel, más járműre nem érvényes.

ÚTHASZNÁLATI - a „súlykorlátozás” és a „teherautóval behajtani tilos” közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó önkormányzati tulajdonú közterületekre vonatkozó - engedély kérelmezése, melyet KIZÁRÓLAG a jármű tulajdonosa/üzembentartója nyújthat be:

 1. https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
 2. ügyintézés bejelentkezéssel !!!
 3. KAÜ azonosítás (ügyfélkapu)!!!
 4. ügyindítás (Cég esetén 'szerepkörváltás' ikonra kattintani)
 5. űrlapkereső (a behajtási- és útvonalengedély iránti elektronikus kérelem ugyanaz)
 6. kitöltés
 7. beküldés, majd mellékletek csatolása

Nyerges és pótkocsis jármű esetén mindkettő rendszámot fel kell tüntetni a kérelemben és mindkettő forgalmi engedélyt csatolni kell.

Kötelezően benyújtandó mellékletek: érvényes forgalmi engedély, az úthasználati engedély díjának befizetéséről szóló bizonylat, cég esetén aláírási címpéldány, meghatalmazott esetén meghatalmazás

Az engedélyek díját a Siófok Város Önkormányzatának 11639002-06180700-39000008 számú számlájára kell befizetni átutalási postautalványon vagy banki átutalással a kérelem tárgyát képező gépjármű rendszámának feltüntetésével.

A Petőfi sétány, Kálmán Imre sétány, Hock János köz és a Deák Ferenc sétány bizonyos szakaszára, a "mindkét irányból behajtani tilos" és az utóbbival együtt alkalmazott "kivéve engedéllyel" közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó önkormányzati tulajdonú közterületekre szükséges a behajtási engedély iránti kérelem benyújtása, az alábbiak szerint:

 1. https://epapir.gov.hu
 2. belépés
 3. ügyfélkapus azonosítás !!!
 4. a témacsoport „pl. önkormányzati igazgatás”, az ügytípus „településüzemeltetési ügyek”
 5. tovább a csatolmányokhoz és az összekészített mellékletek csatolása után, küldés

Kötelezően benyújtandó mellékletek: az oldal alsó részén található behajtási engedély iránti kérelem nyomtatvány, a nyomtatványon felsorolt mellékletekkel, valamint egyéb jogosultság igazolása, cég esetén aláírási címpéldány, meghatalmazott esetén meghatalmazás"mindkét irányból behajtani tilos” és az utóbbival együtt alkalmazott
„kivéve engedéllyel” közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó közterületre
érvényes behajtási engedélyek
a „súlykorlátozás” és a „teherautóval behajtani tilos” közúti jelzőtáblák
 hatálya alá tartozó közterületre érvényes útvonalengedély
Behajtási engedély iránti kérelem
Tovább az önkormányzati rendeletre
Úthasználati engedély iránti kérelem
Tovább az önkormányzati rendeletre