Ülések

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 23.-ai rendes ülésének anyagai.

01.

A Siófoki Temetkezési Kft. 2022. évi cash flow-jának, illetve a 2023. évi cash flow tervének áttekintése

Előterjesztő: Bóka Zoltán ügyvezető

1. melléklet - 1-eloterj-melléklete-Cash_Flow_Temetkezés - letöltés
2. melléklet - 1-eloterj-Temetkezés-cash flow tervezet - letöltés
02.

Siófok Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képező Teátrum kávéház és étterem bérbeadására, üzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírás szempontjainak elfogadása

Előterjesztő: Kiss László igazgató

1. melléklet - 2-eloterj-melléklete-Teátrum-melléklet-ingatlan_értékbecslés - letöltés
2. melléklet - 2-eloterj-Teátrum Kávéház bérlemény pályázati kiírás - letöltés
03.

A Kálmán Imre Művelődési Központ 202 3 évi szakmai munkaterve és szolgáltatási terve

Előterjesztő: Kiss László igazgató

1. melléklet - 3-eloterj-melléklete-KIMK 2023 évi Munkatervhez-Szolgáltatási Terv - letöltés
2. melléklet - 3-eloterj_KIMK_munkaterv_szolgáltatási terv - letöltés
04.

Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje 2023. évi nyári zárva tartása

Előterjesztő: Havasi-Horváth Krisztina intézményvezető

1. melléklet - 4-eloterj - Bölcsőde Nyári zárása 2023 - letöltés
05.

A Gyöngyvirág Bölcsőde Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság együttműködési megállapodás megkötése iránti kérelme

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 5-eloterj-3_sz_melleklet_Megalapozó dokumentum_mini_bölcsőde - letöltés
2. melléklet - 5-eloterj-Gyöngyvirág mini bölcsőde - letöltés
3. melléklet - 5-eloterjhez-Csicsergő_Bölcsőde_vezetőjének_szakmai_álláspontja - letöltés
06.

Tájékoztatás a Civil ház 2023. évi programtervéről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 6-eloterj-melléklete-Civil_Ház_működési terv - letöltés
2. melléklet - 6-eloterj-civilház 2023. programterv - letöltés
07.

Tájékoztatás magánszállás-közvetítő portál létrehozásának feltételeiről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 7-eloterj-Magánszállás-közvetítő portál szakmai állásfoglalásTurisztikaiIroda - letöltés
08.

Kommunikációs és Turisztikai Iroda 2023. évi marketing terve

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 8-eloterj-Kommunikációs és Turisztikai Iroda_ Marketing terv 2023 - letöltés
2. melléklet - 8-eloterj-MELLÉKLET_4_2023-kommunikációs-terv - letöltés
3. melléklet - 8-eloterj-MELLÉKLET_5_Feladatterv_2023 - letöltés
4. melléklet - 8-eloterj-MELLÉKLET_5_Komm.ésTurirsztikaiIroda Költségterv 2023_előterjesztéshez - letöltés
09.

Javaslat a parkolás és a várakozás rendjéről szóló 3/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - 9-eloterj-parkoló_rend_mód - letöltés
10.

Javaslat Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre járművel történő behajtás engedélyezésének, valamint az úthasználati

Előterjesztő: Dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - 10-eloterj-behajtási tilalom (rendelet módosítás) - letöltés
11.

Elvi döntés az aranyyparton álló mólószárak hasznosításáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 11-eloterj - Elvi döntés az aranyparton álló mólószárak hasznosításáról - letöltés
12.

Közvilágítási hálózat részleges rekonstrukciója tárgyú közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatok értékelése és döntés

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - -eloterj - Közvilágítási hálózat részleges rekonstrukciója tárgyú közbeszerzés, döntés - letöltés
13.

McDonald’s BringaMánia Tour de Balaton rendezvény támogatása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 13-eloterj-melléklete-Tour-de-Balaton-eloterj_melléklete - letöltés
2. melléklet - 13-eloterj-Tour de Balaton McDonalds Bringamánia rendezvény támogatása - letöltés
3. melléklet - 13-eloterjhez-Támogatási kérelem módosítás - Tour de Balaton 2023_aláírt - letöltés
14.

Tájékoztatás a Parti sétány nyári szezonon kívül a gyalogos forgalom számára történő időszakos megnyitásának jogi háttere vizsgálatának állásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 14-eloterj-Isztria sétány - letöltés
15.

Javaslat a Bogdán László roma ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - 15-eloterj-Bogdán László ösztöndíj_2023 - letöltés
16.

Javaslat a Siófok Város Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról szóló 1/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - 16-eloterj-települési támogatások Ör rend mód - letöltés
17.

A Balaton Tánc Egyesület támogatás iránti kérelme

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 17-eloterj-Balaton Tánc Egyesület kérelme - letöltés
18.

Tájékoztatás Siófok Város Önkormányzata és a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Beszerzési Szabályzatáról szóló 4/2020. számú együttes Polgármesteri és Jegyzői utasítása módosításáról

Előterjesztő: Dr. Boda Zsuzsanna jegyző és Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 18-eloterj - Beszerzési Szabályzat módosítása - letöltés
19.

Siófok Város Önkormányzatának előre nem meghatározható közbeszerzési eljárásaiban történő közbeszerzési szaktanácsadási tevékenység ellátása és konkrét közbeszerzési eljárásai lebonyolításához nem kap

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 19-eloterj-Közbesz. szaktanácsadó - mellékletek - letöltés
2. melléklet - 19-eloterj - Közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység - letöltés
20.

Önkormányzati tulajdonú fonyódi 10068/1, 10068/2, 10068/3, 10068/4, 10068/5, 10068/6, 10068/8, 10068/9, 10068/10, 10068/11, 10068/12, 10068/13, 10068/14, 10068/15, 10068/16, 10068/19, 10068/21, 10068/

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 20-eloterj-mellékletei-Fonyod_18_db_ingatlan_ertekbecslese_2023._februar - letöltés
2. melléklet - 20-eloterj-a fonyódi 10068 hrsz.-ú ingatlan értékesítési feltételeinke meghatározása - letöltés
21.

Tulajdonosi hozzájárulás a Siófok, Batthyány u. 1. szám alatti ingatlan részbeni felújításához, illetve oktató és tudásközpont kialakításához

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 21-eloterj-melléklete-BFT melléklet - letöltés
2. melléklet - 21-eloterj-Tulajdonsoi hozzájárulás a Siófok, Batthyány u. 1. - letöltés
22.

Tulajdonosi hozzájárulás a Siófok, Fő tér 5. szám alatti társasház szennyvíz és csapadékvíz elvezetésének megvalósításához

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 22-eloterj-Tulajdonsoi hozzájárulás a Siófok, Fő tér 5. szám - letöltés
23.

Siófok Város Önkormányzata intézményei és közvilágítás számára 2024. évre vonatkozó csoportos önkormányzati villamos energia közbeszerzésről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 23-eloterj-villamos energia beszerzés 2024 évre - letöltés
24.

Javaslat az önkormányzat és intézményei 2023-2024. évi földgáz energia közbeszerzésére

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 24-eloterj-Földgáz energia beszerzés 2023 október 1_től - letöltés
25.

A Siófok, Széchenyi u. 11. szám alatti ingatlanon lévő garázs hasznosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 25-eloterj-Siófok, Széchenyi u. 11. szám alatti garázs hasznosítása - letöltés
26.

Siófok város egyes közterületeinek elnevezése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 26-eloterj-mellékletei-közter_elnevezés - letöltés
2. melléklet - 26-eloterj-közter_elnevezés - letöltés
27.

A Siófok, Vitorlás utcai 6814/2 és a 6815/15 helyrajzi számú ingatlanok többszintes parkolóként történő hasznosításának vizsgálatáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 27-eloterj_melléklete-Vitorlás_utca-Protect&Consulting Kft tanulmány - letöltés
2. melléklet - 27-eloterj-Vitorlás_u_parkoló - letöltés
28.

Településszerkezeti Terv módosításának jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 28-eloterj-Település Szerkezeti Terv jóváhagyása melléklettel - letöltés
29.

Javaslat Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 23/2005.(IV.29.) önkormányzati rendelet M-4 I. jelű módosítására

Előterjesztő: Dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - 29-eloterj-melléklete-Szakmai_vélemény-HÉSZ_módhoz - letöltés
2. melléklet - 29-eloterj-HÉSZ M-4 I. jelű módosítása-rend-mód - letöltés
30.

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség hiánytalan teljesítésének, valamint a korábbi vagyonnyilatkozatok visszaszolgáltatása teljesítésének megállapításáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 30-eloterj-vagyonnyilatkozatok_átadása-átvétele - letöltés
31.

A polgármester 2023. évi cafetéria-juttatása

Előterjesztő: Dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - 31-eloterj-polgármester_cafeteria juttatása - letöltés
32.

A polgármester 2023. évi szabadság-ütemtervének jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 32-eloterj-polgármester_szabadságolási ütemterve2023 - letöltés
33.

Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 33-eloterj-melléklete-Rendelet-tervezet_2022.évi_ktsgv-i_mód - letöltés
2. melléklet - 33-eloterj-2022 évi költségvetési rend mód szöveges besz előtti - letöltés
3. melléklet - 33-eloterj-melléklete-2022_évi_ktsgv-i-rend_mód_tervezetének_mellékletei - letöltés
34.

Javaslat az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 34-eloterj-Közgazd-O-Adósság határozat szövege 2023 - letöltés
35.

Siófok Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 35-eloterj-2023 Bölcsőde terv beterjesztett - letöltés
2. melléklet - 35-eloterj-2023 BRTKK terv beterjesztett - letöltés
3. melléklet - 35-eloterj-2023 Gondozási terv beterjesztett - letöltés
4. melléklet - 35-eloterj-2023 KIMK terv beterjesztett - letöltés
5. melléklet - 35-eloterj-2023 KÖH terv beterjesztett - letöltés
6. melléklet - 35-eloterj-2023 Önkormányzat terv beterjesztett - letöltés
7. melléklet - 35-eloterj-2023 SNÓ terv beterjesztett - letöltés
8. melléklet - 35-eloterjhez-2023. évi költségvetési rendelet tervezetének mellékletei egyben - letöltés
9. melléklet - 35-eloterjhez-2023_évi_költségvetési_rendelet_tervezete - letöltés
10. melléklet - 35-eloterjhez-Tájékoztató táblák testület részére - letöltés
36.

A Balaton-parti Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 36-eloterj-Balaton-parti Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása - letöltés