Ülések

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 1.-ei rendes ülésének anyagai.

01.

A Siófoki Napsugár Óvoda Micimackó Tagóvodájának Fő utcai telephelyén lévő karbantartói álláshely megszüntetése

Előterjesztő: Oláhné Kálmán Viktória, intézményvezető

1. melléklet - 1-eloterj-Óvodától-karbantartói_álláshely_megszüntetése-KT_elé - letöltés
02.

A Parti sétány nyári szezonon kívül a gyalogos forgalom számára történő időszakos megnyitásának előkészítése

Előterjesztő: Várkonyi Csaba ügyvezető igazgató, Némethné dr. Jenei Éva aljegyző

1. melléklet - 2-eloterj-Parti_sétány-KT_elé - letöltés
2. melléklet - 2-eloterj_melléklete_érintett_ingatlanok_Parti_sétány - letöltés
03.

Az Önkormányzat tulajdonában álló Siófok belterület, 6741 hrsz. alatti (természetben Petőfi sétány) „Thanhoffer villa” ingatlan hosszútávú bérleti szerződésének megszüntetése a Bérlő kérelmére.

Előterjesztő: Várkonyi Csaba ügyvezető igazgató

1. melléklet - 3-eloterj-1_sz melléklet Bérlői levél - letöltés
2. melléklet - 3-eloterj-2_sz_mellleklet_BP Kft_jogi level 20221005 e_alairva - letöltés
3. melléklet - 3-eloterj-3_sz_melléklet_Berleti szerzodes megszuntetese_ALT1V - letöltés
4. melléklet - 3-eloterj-4_sz_melléklet_Berleti szerzodes megszuntetese_ALT2V - letöltés
5. melléklet - 3-eloterj-Thanhoffer_Villa-KT_elé - letöltés
04.

A Balaton-parti Kft. folyószámlahitel keretének megújítása, 50 M forintos hitelkeret emeléssel, kapcsolódó önkormányzati kezességvállalással

Előterjesztő: Várkonyi Csaba Zoltán ügyvezető igazgató

1. melléklet - 4-eloterj_1-melléklete-Hitelszerződés folyószámlahitel nyújtásra - letöltés
2. melléklet - 4-eloterj_2-melléklete-Készfizető kezességvállalási szerződés - letöltés
3. melléklet - 4-eloterj_Balaton-parti_Kft_folyószámlahitel-KT_elé - letöltés
05.

A Balaton-parti Kft. 2022. évi cash flow tervének módosítása

Előterjesztő: Várkonyi Csaba Zoltán ügyvezető igazgató

1. melléklet - 5-eloterj-1-es számú melléklet - letöltés
2. melléklet - 5-eloterj-2-es számú melléklet - letöltés
3. melléklet - 5-eloterj-3-as számú melléklet - letöltés
4. melléklet - 5-eloterj-Balaton-parti_CF_módosítása-KT_elé - letöltés
06.

A Siófok Város Önkormányzata és a Balaton-parti Kft. közötti vagyongazdálkodási, vagyonhasznosítási kérdésekről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 6-eloterj-Balaton-parti Kft-vel kapcsolatos-vagyongazdálkodási kérdések-KT_elé - letöltés
07.

Siófoki Temetkezési Kft. üzleti tervmódosítás, valamint működési támogatás iránti kérelem

Előterjesztő: Bóka Zoltán ügyvezető

1. melléklet - 7-eloterj-Temetkezesi_Kft- 2022.nov_muk_tam-KT_elé - letöltés
08.

Siófok magánszállás-közvetítési portáljának létrehozása

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós

1. melléklet - 8-eloterj-Siófok_szálláshely-közvetítési_portáljának_létrehozása-KT_elé - letöltés
09.

Javaslat az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre járművel történő behajtás engedélyezésének, valamint az úthasználati engedély kiadásának rendjéről szóló önkormányzati

Előterjesztő: Dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - 9-eloterj-új_behajtási_rendelet-KT_elé - letöltés
10.

Javaslat Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatának szabályozásáról szóló 7/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete módosítására

Előterjesztő: Dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - 10-eloterj-közterületek_használatáról_szóló_ör_módosítása-KT_elé - letöltés
11.

Javaslat Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról önkormányzati rendelete megalkotására

Előterjesztő: Dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - 11-eloterj_autóbuszos_közlekedés_új_rendelet-KT_elé - letöltés
12.

Javaslat Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a siófoki Balaton-meder használatának egyes helyi szabályairól önkormányzati rendelete megalkotására

Előterjesztő: Dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - 12-eloterj_Balaton-meder_használatról_új_rendelet-KT_elé - letöltés
13.

Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 45/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz - javaslat rendelet módosítására-KT_elé - letöltés
14.

Javaslat a közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - 14-eloterj_Illetményalap_rendelet_KT_elé - letöltés
15.

Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakbérek megállapításáról szóló 33/1994.(IX.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - 15-eloterj-Lakásbérek megállapítására vonatkozó rendelet-módosítása_KT_elé - letöltés
16.

Javaslat Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről szóló 33/2016.(XII.19.) önkormányzati rendelete módosítására

Előterjesztő: Dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - 16-eloterj-temető_rend_mód-KT_elé - letöltés
17.

Siófok Város Önkormányzata és a SIÓKOM Nonprofit Kft. között a Balaton-part menti területeket érintő hulladékszállítási feladatatok elvégzésére vonatkozó szerződése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - si szerződés kötése-part menti területekre 2023.01.01-2025.04.30. közötti időszakra_KT_elé - letöltés
18.

A Rózsakert 4. ütemének megvalósításához szükséges költségvetési fedezet

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - terj - Költségvetési fedezet biztosítása a Rózsakert 4. ütemének megvalósítására-KT_elé - letöltés
19.

A Siófoki Kosárlabda Egyesület részére a Balaton-parti Kft. által üzemeltetett siófoki 7451/4 hrsz.-ú ingatlanon (Siófok, Bakony utcai szabadstrandon) meglévő kosárlabda pálya korszerűsítésére előzete

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - Siófoki Kosárlabda Egyesület tulajdonosi hozzájárulás kérése Bakony u. kosárpálya-KT_elé - letöltés
20.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői részére célprémium feladatok meghatározása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 20-eloterj-Célprémium kiírás gazdasági társaságok ügyvezetői számára 2023. évre-KT_elé - letöltés
21.

Az önkormányzat tulajdonát képező Siófok, 6700 hrsz.-ú földterületi ingatlan (8600 Siófok, Jókai park 9.) bérlőjének kijelölése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 21-eloterj-bérlő kijelölésére-Jókai park 9-KT_elé - letöltés
22.

Siófok Város Önkormányzata és a Gábor Dénes Főiskola között létrejött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 22-eloterj-GDF_mellékletei_1-től_8-ig - letöltés
2. melléklet - 22-eloterj-szerződés k.m.megszüntetése2022.12.01_GDF-KT_elé - letöltés
23.

Siófok, Szekrényessy K. u. 6. fszt. 12. szám alatti garzonlakásra vonatkozó, a Royal Sütőde Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 23-eloterj-Royal Sütöde Kft.-vel együttműködési megállapodás-KT_elé - letöltés
24.

A Siófok, Bajcsy-Zs. u. 110. szám alatti 2 db garzonlakásra vonatkozó, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 24-eloterj-DRV Zrt-vel együttműködési megállapodás-KT_elé - letöltés
25.

A siófoki 11521 hrsz.-ú (Siófok, Gergely Jenő utca), a siófoki 10070/1 hrsz.-ú és a siófoki 10071/49 hrsz.-ú ingatlanokat érintő telekhatár rendezés

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 25-eloterj-A siófoki 11521 hrsz.-ú ingatlant érintő telekalakhatár rendezése-KT_elé - letöltés
26.

A Környezettudatos Balatoni Települések Konzorciuma által beszerzett hulladékszállító gépjárművek bérbeadása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 26-eloterj-Gépjárművek bérbeadása DBR Nkft.-KT_elé - letöltés
27.

A Siófok, Szekrényessy K. u. 6. szám alatti ingatlanban lévő garzonlakások bérbeadásából befolyó bevétel felhasználása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - rényessy K. u. 6. szám alatti ingatlan bérbeadásából befolyó bevétel felhasználása_KT_elé - letöltés
28.

A Siókom Nkft. tulajdonában lévő Mercedes Benz Arocs típusú hulladéktömörítő felépítmény megvásárlása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 28-eloterj_melléklete-gepjarmu-adasveteli-szerzodes_SIÓKOM - letöltés
2. melléklet - 28-eloterj-SIÓKOM-Gépjárművek_eladása-KT_elé - letöltés
29.

Belső ellenőrzési stratégiai terv 2023 2026. évekre vonatkozóan és 2023. évi belső ellenőrzési terv

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 29-eloterj_Strategiai_2023_2026_es_eves_terv_2023_SIOFOK-belső_ellenőrzés-KT_elé - letöltés
30.

2022. évi belső ellenőrzési terv módosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 30-eloterj_2022_evi_belso_ellenorzesi_terv_modositasa-KT_elé - letöltés
31.

A siófoki 6813/4 hrsz-ú ingatlan bérbevétele

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 31-eloterj-A siófoki 6813_4 hrsz-ú ingatlan bérbevétele 2023. évre-KT_elé - letöltés
32.

Elővásárlási jognyilatkozat az önkormányzat tulajdonában álló siófoki 1367/2. hrsz.-ú ingatlanon álló pavilon felépítmény vonatkozásában

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 32-eloterj-Elővásárlási jognyilatkozat-KT_elé - letöltés
33.

Üresen álló önkormányzati lakások bérbeadási jogcímének meghatározása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 33-eloterj-Üres lakás bérbeadási célja-KT_elé - letöltés
34.

A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzata

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 34-eloterj_Kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzata-KT_elé - letöltés
35.

Civil ház üzemeltetése tárgyában ingyenes használati és feladat ellátási szerződés megkötése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 35-eloterj_2_melléklete-Használati_megállapodás_civilház - letöltés
2. melléklet - 35-eloterj-1_melléklete-Megállapodás_feladatellátás_civilház - letöltés
3. melléklet - 35-eloterj-civilház_KT_elé - letöltés
36.

A siófoki 4519/5 hrsz.-ú ingatlan 2023. évre vonatkozó bérleti díj összegének meghatározása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - eloterj_melléklete-4519_5_hrsz-ú_ingatlan-Siófok Stadion bérleti díj megállapítása 2022. év - letöltés
2. melléklet - ki 4519_5 hrsz.-ú ingatlan 2023. évre vonatkzó bérleti díj összegének meghatározása_KT_elé - letöltés
37.

A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 37-eloterj-BRTKK Alapító okirat módosítás cofog-KT_elé - letöltés
38.

A Kálmán Imre Művelődési Központ alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 38-eloterj-KIMK Alapító okirat módosítás cofog-KT_elé - letöltés
39.

Beszámoló Siófok Települési Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 39-eloterj-Siófok_Értéktár_Bizottság_2022_évi_tev-KT_elé - letöltés
40.

A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv M-6 jelű módosításába tartozó kérelem eldöntése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 40-eloterj-HÉSZ_M6_módosításához_mellékletekkel-KT_elé - letöltés
41.

A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv M-3 II. jelű módosításához szükséges, E-TÉR felületén kötelezően lefolytatott partnerségi egyeztetés lezárása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 41-eloterj-HÉSZ M3 II. partnerségi egyeztetés E-Tér felületén lezárásához-KT_elé - letöltés
42.

Vagyonnyilatkozat határidőben történő leadása teljesítésének megállapítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 42-elterj-Vagyonnyilatkozat_átadása-átvétele Szabó Z biz tag-KT_elé - letöltés
43.

A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 43-eloterj-Siófoki KÖH Egységes Közszolgálati Szabályzat módosítása_2022-KT_elé - letöltés
44.

Somogy Megyei Kormányhivatal SO/03/00641-5/2022. számú, a Siófok Város Képviselő-testületének 3/2022. (11.28.) önkormányzati rendeletével kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás lezárása és szak

Előterjesztő: Dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - 44-eloterj-parkolás törvényességi előterjesztés tervezet - KT_elé - letöltés
45.

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2023. I. FÉLÉVI M U N K A T E R V- TERVEZETE

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 45-eloterj-a KT 2023 elso felevi munkaterv tervezete-KT_elé - letöltés
46.

Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 46-eloterj_költségvetési_rend_mód-szöveges - letöltés
2. melléklet - 46-eloterj_melléklete-Pótlap_a költségvetés_módosításához - letöltés
3. melléklet - 46-eloterj_rendelet-1. mell - letöltés
4. melléklet - 46-eloterjhez-2022_évi_költségvetési_rend_mód-tervezete - letöltés
5. melléklet - 46-eloterj-rendelet-2. mell - letöltés
6. melléklet - 46-eloterj-rendelet-3. mell - letöltés
7. melléklet - 46-eloterj-rendelet-4. mell - letöltés
8. melléklet - 46-eloterj-rendelet-5. mell - letöltés
9. melléklet - 46-eloterj-rendelet-6. mell - letöltés
10. melléklet - 46-eloterj-rendelet-7. mell - letöltés
47.

Többlettámogatás igénylése a „Közösségi ’hub’ kialakítása a városközpontban” elnevezésű építési beruházáshoz

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - gatás igénylése a Közösségi HUB létesítése Siófokon elnevezésű építési beruházáshoz - letöltés
Kapcsolódó
MEGHIVÓ Hirdetmény-10-önkrend_kihirdetés_2022-12-01-KT ülés után 9 db rend 21-2022-12-05-Ör-új_behajtási_rendelet-20230101-től behajt rend 2. mell behjat rend 1. mell Indokolás-21-2022-12-05-Ör-hez 22-2022-12-05-Ör-közter_rend_mód-2230101-től Indokolás-22-2022-12-05-Ör-hez közter 1. mell közter 2. mell közter 3. mell. közter 4. mell. közter 5. mell. 23-20212-05-Ör-új_autóbusz-viteldíjas_rendelet-20230201-től autóbusz viteldíj rend 1. melléklet Indokolás-23-2022-12-05-Ör-hez 24-2022-12-05-Ör-Balaton_meder_Ör-új-20230101-től Indokolás-24-2022-12-05-Ör-hez 25-2022-12-05-Ör-nem_közművel_összegyűjtött_háztartási_szennyvíz_rend_mód-20230101-től Indokolás-25-2022-12-05-Ör-hez 26-2022-12-05-Ör-illetményalap-2023 Indokolás-26-2022-12-05-Ör-hez 27-2022-12-05-Ör_lakbér_rend_mód-20230101-től Indokolás-27-2022-12-05-Ör-hez 28-2022-12-05-Ör_temető-rend_mód-20230101-től Indokolás-28-2022-12-05-Ör-hez temető rend mód 1 melléklet 29-2022-12-05_Ör_költségvetési_rend_mód-Indokolás 29-2022-12-05-Ör-2022_évi_költségvetési_rend_mód-20221206-tól költségvetési rend mód 1. mell költségvetési rend mód 2. mell költségvetési rend mód 3. mell költségvetési rend mód 4. mell költségvetési rend mód 5. mell költségvetési rend mód 6. mell költségvetési rend mód 7. mell Aláírt-NYÍLT-KT-JKV-20221201 Honlapra-tájékoztató_a_zárt_ülésen_meghozott_határozatokról-20221201