Ülések

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 27.-ei rendes ülésének anyagai.

01.

Rendőrkapitányság Siófok - az Önkormányzat részére beszámoló a 2022. évi turisztikai idény értékeléséről

Előterjesztő: Bene Zsolt r. ezredes rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető

1. melléklet - 1-eloterj_melléklete - letöltés
2. melléklet - 1-eloterj-Siófoki Rk. önkormányzat turisztikai idény beszámoló 2022.10.06_ - letöltés
02.

Tájékoztató a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 2022. évi turisztikai idényben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Horváth László r. ezredes rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető

1. melléklet - 2-eloterj-Vízirendészet_szezonértékelő_tájékoztatója-2022 - letöltés
03.

Kálmán Imre Művelődési Központ 2022. évi nyári szezonértékelő beszámolója

Előterjesztő: Kiss László igazgató

1. melléklet - 3-előterj-KIMK 2022 nyári beszámolója - letöltés
04.

2022. évi idegenforgalmi szezon értékelése

Előterjesztő: Várkonyi Csaba Zoltán ügyvezető igazgató

1. melléklet - 4-eloterj_Balaton-parti_Kft_szezonértékelés_20221006-2 - letöltés
05.

Beszámoló a 2022. évi idegenforgalmi szezonról (városüzemeltetés, Városőrség, turisztikai-kommunikációs)

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert Polgármester

1. melléklet - 5-előterj-szezon beszámoló-Városüzemeltetés-Városőrség-Kommunkációs-turisztikai-KTokt - letöltés
06.

Siófok Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képező Teátrum kávéház és étterem bérbeadására, üzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírás szempontjainak elfogadása

Előterjesztő: Kiss László igazgató

1. melléklet - 6-előterj-Teátrum Kávéház bérlemény pályázati újbóli kiírása-KTokt - letöltés
07.

Siófoki Temetkezési Kft. 10 éves temető felújítási és fejlesztési terve

Előterjesztő: Bóka Zoltán ügyvezető

1. melléklet - 7-előterj- Siófoki Temetkezési Kft temető felújítási terve - letöltés
08.

A Balaton-parti Kft. 2022. évi cash flow tervének módosítása

Előterjesztő: Várkonyi Csaba Zoltán ügyvezető igazgató

1. melléklet - 8-előterj-Balaton-parti Kft CF terve-KT okt - letöltés
2. melléklet - 8-előterj-melléklet-Balaton-parti_CF-1-es számú melléklete - letöltés
09.

Az Önkormányzat tulajdonában álló Siófok belterület, 6741 hrsz. alatti (természetben Petőfi sétány) „Thanhoffer villa” ingatlan hosszútávú bérleti szerződésének megszüntetése

Előterjesztő: Várkonyi Csaba ügyvezető igazgató

1. melléklet - 9-előterj-mellékletek-Thanhoffer villa szerz megszüntetés-1-2-3-4 mellékletek - letöltés
2. melléklet - 9-előterj-Thanhoffer Villa hosszutávú szerződés megszüntetése-KT okt - letöltés
10.

A 264/2022.(IX.29.) és a 265/2022. (IX.29.) képviselő-testületi határozatok visszavonása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 10-előterj- KT határozatok visszavonása a Vendégház átnevezés kapcsán-KT okt - letöltés
11.

A Galérius Vendégház átnevezése

Előterjesztő: Várkonyi Csaba Zoltán ügyvezető igazgató

1. melléklet - 11-eloterj-Balaton-parti Kft-Galérius vendégház átnevezése-október - letöltés
12.

Javaslat a Siófok Város Önkormányzata által alapított és adományozható kitüntetésekről szóló 43/2020. (XI. 3.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 12-előterj-kitüntetéses_rendelet_módosítására_javaslat - letöltés
2. melléklet - 12-előterj_melléklete-kitüntetéses_Ör_tervezete_indokolással - letöltés
13.

a) Javaslat a Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátások térítési díjának megállapítására b) Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének az által

Előterjesztő: Dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - 13-előterj-térítési_díjak_felülvizsgálata-Szoc_Ör_módosításra_javaslattal - letöltés
14.

Javaslat a helyi adókról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - 14-előterj-új adórendelet megalkotására javaslat-KT okt - letöltés
15.

Javaslat a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 11/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - 15-előterj-KÖH állományát megillető juttatásokról a rendelet módosítására javaslat - letöltés
16.

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Településrendezési eszközök módosításáról szóló 7/2022. (I.27.) sz. határozatának - a városi főépítész általi feljegyzéssel - kiegészítése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 16-előterj-HÉSZ M3 II. jelű módosításához feljegyzés kiegészítés - letöltés
2. melléklet - előterj-melléklete-Feljegyzés Siófok HÉSZ M-3 II. módosításhoz feljegyzéssel kiegészítés - letöltés
17.

A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv M-3 II. jelű módosításához szükséges környezeti vizsgálati eljárás, környezeti értékelés szükségessége

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 17-előterj-HÉSZ M3 II. környezeti hatásvizsgálathoz KT - letöltés
2. melléklet - erj-mellékletei- HÉSZ M-3 II. környezeti hatásvizsgálat beérkezett vélemények összesítése - letöltés
18.

A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv M-3 II. jelű módosításához szükséges partnerségi egyeztetés lezárása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 18-előterj-HÉSZ M3 II.partnerségi egyeztetés lezárása - letöltés
19.

A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv M-5 jelű módosításába tartozó kérelmek

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 19-előterj-HÉSZ M-5 módosításához kérelmek - letöltés
2. melléklet - előterj-mellékletek-HÉSZ M-5 módosítás előterjesztéséhez melléklet Bellavölgyi Solarfarm - letöltés
3. melléklet - 19-előterj-mellékletek-HÉSZ M-5 módosítás előterj-hez a Kérelmek 2022 09 - letöltés
20.

A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv M-3 I. jelű módosításához szükséges partnerségi egyeztetés lezárása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 20-előterj-HÉSZ M3 I.partnerségi egyeztetés lezárásához KT - letöltés
21.

Siófok város közigazgatási területén lévő elektromos töltőberendezések költséghatékony üzemeltetése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 21-előterj-elektromos töltők üzemeltetése - letöltés
2. melléklet - erj-melléklet elektromos töltők előterjhez - Engedélyes üzemeltetési szerződés - 2022.10.03 - letöltés
22.

Döntés Siófok város közigazgatási területén belül hó- és síkosság mentesítés ellátása tárgyú vállalkozói szerződés megkötéséről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 22-előterj-hó- és síkosság mentesítés vállalk szerződés-KTokt - letöltés
23.

A közvilágításra vonatkozó, a 2022. évi költségvetésben biztosított keret megemelése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 23-előterj - Közvilágítási előirányzati keret megemelése-2022 évi költségvetésben mód - letöltés
24.

Költségvetési forrás biztosítása a Korányi utcában tervezett parkolók létesítésének I. ütemére

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 24-előterj - Költségvetési forrás biztosítása_Korányi utcai parkolók létesítése I. ütem - letöltés
25.

Siófok Város Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési Tervének módosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 25-előterj-a 2022. évi Közbeszerzési Terv módosítása-KToktóber - letöltés
26.

Javaslat az átmenetileg szabad, saját pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezésére

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 26-előterj-önk pénzeszközök Erste banknál lekötése éven belül - letöltés
27.

Könyv Kata festőművész Római Magyar Akadémián való 30 napos részvételéhez nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 27-előterj-Könyv Kata támogatás elszámolás - letöltés
28.

A Siófok, Tóth Lajos u. 82. szám alatti, siófoki 11061 hrsz-ú ingatlan használata

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 28-előterj-Siófok, Tóth Lajos 82. szám alatti ingatlan használata - letöltés
29.

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Siófoki Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő siófoki 10137 hrsz.-ú és a siófoki 6312/1 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában elvégzett felújítási munkálatokhoz

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - erületi Központ kezelésében lévő 10137 és 6312-1 hrsz ingatlanok tulajdonosi hozzájárulás - letöltés
30.

Javaslat a régi mozi épületében (Siófok, Kálmán Imre sétány 13.) található régi mozigépészeti berendezések további elhelyezésére vonatkozóan

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 30-előterj-régi mozi épületéből a régi mozigépészeti berendezések elhelyezése - letöltés
31.

A siófoki 6714/3 hrsz-ú ingatlan (Siófok, Batthyány u. 1.) használata

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 31-előterj-siófoki 6714_3 hrsz-ú ingatlan használata - letöltés
32.

Elővásárlási jognyilatkozat a siófoki 6492/1 hrsz.-ú ingatlan 286/10.000-ed tulajdoni illetősége vonatkozásában

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 32-előterj-elővásárlási jognyilatkozat a siófoki 6492_1 hrsz. ingatlan vonatkozásában - letöltés
33.

Önkormányzati tulajdonú siófoki 9900/2 hrsz.-ú ingatlanban fennálló 6597/11388-ad tulajdoni illetőség értékesítési feltételeinek meghatározása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 33-előterj-melléklet Siófok 9900_2 hrsz. ingatlanforgalmi szakvélemény - letöltés
2. melléklet - .-ú ingatlanban 6597_11388-ad tulajdoni illetőség értékesítési feltételeinek meghatározása - letöltés
34.

A SIÓKOM Nonprofit Kft. ügyvezetője munkabérének módosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 34-előterj-a SIÓKOM Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkabére - letöltés
35.

Javaslat a siófoki bölcsődébe és óvodákba járó gyermekek részére Mikulás-napi édesség csomag ajándékozására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - rj-Mikulás-napi édesség csomag ajándékozására előterjesztés 2022 - HUMÁN_PTB_is_tárgyalja - letöltés
36.

Igazgatási szünet elrendelése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 36-előterj-Igazgatási szünet elrendelése - letöltés
37.

A képviselő-testület és bizottságai 2022. II. félévi munkaterveitől eltérő ülésezési rendjeinek megállapításáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 37-előterj-KT ülések átütemezése -nov-dec havi egybevont-KT okt - letöltés
38.

Vagyonnyilatkozat határidőben történő leadása teljesítésének megállapítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 38-előterj-Vagyonnyilatkozat_átadása-átvétele Szamosi L képviselő - letöltés
39.

Köztartozásmentes adatbázisból történő törléssel összefüggésben lefolytatott eljárás

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 39-előterj-Bizottsági tag köztartozás mentességi ügye-KT okt - letöltés
40.

Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - előterj-az önk 2022 évi költségvetés mód-költségvetési előirányzat módosítások-KT okt - letöltés
41.

Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 41-Jelentés lejárt KT határozatok októberi KT ülésre - letöltés