Ülések

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 29.-ei rendes ülésének anyagai.

01.

Lemondás folytán megüresedett bizottsági tagi (képviselő és nem képviselő bizottsági tag) helyekre bizottsági tagok megválasztása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 1-előterj-lemondás útján megüresedett bizottsági tagi helyek betöltése - letöltés
02.

Siófok Város Csicsergő Bölcsőde 2021/2022. gondozási-nevelési évi beszámolója

Előterjesztő: Havasi-Horváth Krisztina intézményvezető

1. melléklet - 2-melléklet-Csicsergő Bölcsőde 2021-2022 gondozási-nevelési évi beszámoló - letöltés
2. melléklet - 2-előterj-Csicsergő Bölcsődéje 2021-2022 gondozási-nevelési évi beszámoló előlap - letöltés
03.

Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje 2022/2023. gondozási-nevelési évi munkaterve

Előterjesztő: Havasi-Horváth Krisztina intézményvezető

1. melléklet - 3-melléklet-Csicsergő Bölcsőde 2022-23 nevelési évi Munkaterve - letöltés
2. melléklet - 3-előterj-Csicsergő Bölcsőde 2022-2023 nevelési év Munkaterve - letöltés
04.

A Siófoki Napsugár Óvoda 2021/2022-es nevelési évben végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámolója

Előterjesztő: Oláhné Kálmán Viktória, intézményvezető

1. melléklet - 4-melléklet-Óvoda- 2021-2022 nevelési év szakmai beszámolója - letöltés
2. melléklet - 4-előterj-Óvoda 2021-2022 nevelési év Beszámoló - letöltés
05.

A Siófoki Napsugár Óvoda 2022/2023-as nevelési évre szóló munkaterve

Előterjesztő: Oláhné Kálmán Viktória, intézményvezető

1. melléklet - 5-melléklet-Óvoda Munkaterv-2022-2023 - letöltés
2. melléklet - 5-előterj- Óvoda 2022-2023 nevelési év Munkaterv-szept KT - letöltés
06.

Siófoki Napsugár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Oláhné Kálmán Viktória, intézményvezető

1. melléklet - 6-előterj-Óvoda SZMSZ módosítás-KT szept - letöltés
2. melléklet - 6-melléklet-Óvoda SzMSz módosítás-KT-2022 szept - letöltés
07.

A Siófoki Napsugár Óvoda Nyolcszínvirág Tagóvodájának létszámbővítése (Mókus csoport)

Előterjesztő: Oláhné Kálmán Viktória, intézményvezető

1. melléklet - 7-előterj-Óvoda Nyolcszinvirág Tagóvoda Mókus csoport létszám - letöltés
08.

A Balaton-parti Kft. 2022. évi cash flow tervének módosítása

Előterjesztő: Várkonyi Csaba Zoltán ügyvezető igazgató

1. melléklet - 8-melléklet-Balaton-parti Kft CF terve-1 sz-KT szept - letöltés
2. melléklet - 8-előterj_Balaton-parti Kft Cash Flow terve-09-05-KTszept - letöltés
09.

A Balaton-parti Kft. tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) alatti „kivett beépítetlen terület” ingatlan értékesítésre kiírt pályázat újbóli kiírása

Előterjesztő: Várkonyi Csaba ügyvezető igazgató

1. melléklet - 9-melléklet-értékbecslés-Siófok_Építő utca 2 ingatlan-Balaton-parti Kft-től 20220815_180nap - letöltés
2. melléklet - 9-előterj-Építő utca 2 sz ingatlan újbóli pályázat kiírása-Balaton-parti Kft - letöltés
10.

A Balaton-parti Kft. 2022. évi munkaerő racionalizálási tervének bemutatása

Előterjesztő: Várkonyi Csaba Zoltán ügyvezető igazgató

1. melléklet - 10-mellékletek-HR terv Balaton-parti Kft 1-2-3-4 szkennelve-KTszept - letöltés
2. melléklet - 10-eloterj-Balaton-parti Kft-HR racionalizálás-20220826-KTszept - letöltés
11.

A Galérius Vendégház átnevezése

Előterjesztő: Várkonyi Csaba Zoltán ügyvezető igazgató

1. melléklet - 11-eloterj-Balaton-parti Kft-Galérius vendégház átnevezése - letöltés
12.

Javaslat a Siófok Város Önkormányzata és a Balaton-parti Kft. közötti vagyongazdálkodási koncepció jóváhagyására, és ennek alapján javaslat a vagyonhasznosítási szerződés előkészítésére

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 12-előterj-Balaton-parti Kft-vel kapcsolatos-vagyongazdálkodási kérdések-KT szept - letöltés
13.

A Siófok, Vitorlás utcai 6814/2 és a 6815/15 helyrajzi számú ingatlanok parkolóként történő hasznosításának vizsgálata - Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 200/2022. (VI. 28.) határozata

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 13-előterj-Vitorlás utca 2 ingatlan parkolóház - letöltés
2. melléklet - 13-melléklet-Vitorlás utcai önk ingatlan-parkolóház-1-től 4-ig mellékletei - letöltés
14.

Civil ház üzemeltetése, működtetése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 14-előterj-Civilház müködtetése - letöltés
15.

A siófoki általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 15-előterj-Tankerület iskolai körzethatárok véleményezése 2024_23 JÓ - letöltés
16.

Közterület elnevezéséről szóló 216/2022.(VI.28.) képviselő-testületi határozat módosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 16-előterj-Közterület elnevezése_Erdei Ferenc utca_KT hat módosítása - letöltés
17.

Javaslat az S-FOOD Gastronomy Kft. és Siófok Város Önkormányzata között a közétkeztetési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződésnek a vállalkozói díj 2022. évi további 10 %-os mértékű emelé

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 17-előterj-Sfood szerződés mód- közétkeztetési díj emeléssel kapcs-KT szept - letöltés
18.

A Siófok, Jókai park 4. számú 6731 helyrajzi számú ingatlanon lévő helyi védelem alatt álló villaépület védelmének megszüntetése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - park 4 sz ing-6731 hrsz-védett épület helyi védelmének megszüntetése HDSH Invest Kft kérelme - letöltés
2. melléklet - 18-mellékletek-Jókai park 4 villaépület előterjesztéshez 1 és 2 melléklet-KT szept - letöltés
19.

A Siófoki Aranyparton álló mólószárak, valamint a mólószárak és a part által közbezárt terület hasznosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 19-előterj-Aranyyparton álló mólószárak terület hasznosítása - letöltés
20.

Költségvetési forrás biztosítása a zsilipek környezeténél kialakuló közhasználatú területek átépítésének tervezési munkáira

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 20-előterj-zsilipek környezetének rendezéséhez költségvetési forrás biztosítása - letöltés
21.

Az Isztria-sétány gyalogos forgalom előtti megnyitásának előkészítése

Előterjesztő: Bozai Ágota, a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság nem képviselő tagja

1. melléklet - 21-előterjesztés-az Isztria park gyalogos járhatósága - letöltés
22.

A siófoki 6300 hrsz-ú ingatlan (hőközpont) használata

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 22-előterj-6300 hrsz-hőközpont üzemeltetése szerződés-Termofok Kft - letöltés
23.

A Siófok, Szekrényessy Kálmán és Vajda János utcák kereszteződésénél található siófoki 9785/1 hrsz-ú ingatlan bérlőkijelölése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 23-előterj-Kosaras Imre bérleti ügye-9785-1 hrsz ingatlanra - letöltés
24.

2022. évi Közbeszerzési Terv módosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 24-előterj- 2022 évi Közbeszerzési Terv módosítása-KT szept - letöltés
25.

Javaslat a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-vel történő megállapodásra

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 25-előterj- a DRV Zrt-vel kötendő megállapodás - letöltés
26.

Földgáz energia beszerzése 2023. január 1-től kezdődő időszakra és csatlakozás a 20m3/h alatti kapacitással rendelkező fogyasztási helyeket érintő csoportos közbeszerzési eljáráshoz

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 26-előterj-Földgáz energia beszerzés 2023 január 1-től - letöltés
27.

A „Klímaváltozás környezeti hatásait mérséklő mintaprojekt Siófokon” elnevezésű pályázat szerinti támogatás felhasználása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - áltozás környezeti hatásait mérséklő mintaprojekt Siófokon elnevezésű pályázat-VÁF Oszt - letöltés
28.

Önkormányzati tulajdonú siófoki 10055/8 hrsz.-ú ingatlan értékesítési feltételeinek meghatározása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - ki 10055_8 hrsz ingatlan értékesítési feltételeinke meghatározása értékbecsléssel-KT szept - letöltés
2. melléklet - 28-melléklet-értékbecslés-siófoki 10055_8 hrsz ingatlan értékesítésre kijelölés előterj-2022 aug - letöltés
29.

A siófoki 6617/A/2 hrsz.-ú és a siófoki 6617/A/3 hrsz.-ú ingatlanok hasznosítására vonatkozó pályázati kiírás

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 29-előterj-siófoki 6617_A_2 hrsz és 6617_A_3 hrsz ingatlanokra vonatkozó pályázati kiírás - letöltés
30.

Elvi hozzájárulás a közvilágítási hálózat részleges rekonstrukciójára vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - a közvilágítási hálózat részleges rekonstrukcójára vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz - letöltés
31.

Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 31-előterj-az önk 2022 évi költségvetés mód szövege-KT szept - letöltés
2. melléklet - 31-előterj-rendelet-tervezet 2 melléklete - letöltés
3. melléklet - 31-előterj-rendelet-tervezet- 6 melléklete - letöltés
4. melléklet - 31-előterj-rendelet-tervezet szövegese melléklet-kv rend mód rendelet-tervezete - letöltés
5. melléklet - 31-előterj-rendelet-tervezet-1 melléklete - letöltés
6. melléklet - 31-előterj-rendelet-tervezet-3 melléklete - letöltés
7. melléklet - 31-előterj-rendelet-tervezet-4 melléklete - letöltés
8. melléklet - 31-előterj-rendelet-tervezet-5 melléklet - letöltés
9. melléklet - 31-előterj-rendelet-tervezet-7 melléklet - letöltés
32.

Javaslat „Obádovics-díj” megalapítására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 32-előterj-Obádovics díj alapítására javaslat-KT elé szept - letöltés
33.

A Termofok-Sió Kft. ügyvezetője munkabérének módosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 33-előterj-Termofok-Sió Kft. ügyvezetőjének munkabére - letöltés
34.

Tájékoztatás a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság hatáskörében 2022. május 1. napjától 2022 augusztus 31. napjáig meghozott egyes határozatok végrehajtásáról, a polgármesteri hatáskörben az önkormányza

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester, Völgyi Lajos a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság elnöke

1. melléklet - tájékoztató-PTB-pmhatkör vagyonhaszn-terembérletekről KIMK terembéletekről-szept KT ülésre - letöltés
35.

Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 35-Jelentés lejárt KT határozatok szeptemberi KT ülésre - letöltés
36.

Egyebek