Ülések

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 28.-ai rendes ülésének anyagai.

01.

A Siófoki Napsugár Óvoda csoportlétszámainak bővítése

Előterjesztő: Oláhné Kálmán Viktória, intézményvezető

1. melléklet - 1-KT-előterj-óvodai cspoortok csoportlétszám bővéítése 2022-2023 nevelési évben - letöltés
02.

A 2022/2023-as nevelési évben a Siófoki Napsugár Óvodában indítható óvodai csoportok számának meghatározása

Előterjesztő: Oláhné Kálmán Viktória, intézményvezető

1. melléklet - 2-KT-előterj-Óvoda-Indítható csoportok száma 2022-2023 nevelési évben - letöltés
03.

Siófok Város Önkormányzatának 1/1 tulajdoná t képező Teátrum kávéház és étterem bérbeadására, üzemeltetésére vonat kozó új pályázati kiírás szempontjainak elfogadása , valamint a jelenlegi bé rleti jo

Előterjesztő: Kiss László igazgató

1. melléklet - 3-KT-előterj-Teátrum Kávéház bérlemény pályázati kiírás 2022 - jav előterj - letöltés
04.

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2022. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V- TERVEZETE

Összeállította: Jogi és Szervezési Osztály

1. melléklet - 4-KT-a KT-2022-2-felevimunkaterv-tervezete-június 28 KTülésre - letöltés
05.

Siófok város közigazgatási területén az elektromos vagy más gépi meghajtású közlekedési, sport vagy szabadidős eszközök használatáról szóló önkormányzati rendelet alkotása

Előterjesztő: Dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - 5-KT-előterj-új rendelet-elektromos közl eszközök roller stb használatára - letöltés
06.

Javaslat az önkormányzat vagyonáról szóló 1/2020.(I. 31.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - 6-KT-előterj Vagyonrendelet modosítására javaslat-KT június - letöltés
07.

Siófok, Kikötői rendezvénytér és Krúdy sétány felújítása és környezetrendezése c. Koncepcióterv jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 7-KT-1 melléklet- rendezvénytér Koncepcióterv - letöltés
2. melléklet - 7-KT-2 melléklet- rendezvénytér tervezői költségbecslés - letöltés
3. melléklet - 7-KT-előterj-Rendezvénytér Kikötőnél és Krúdy sétány felújítás Koncepcióterve (1) - letöltés
08.

Beszámoló Siófok Települési Értéktár Bizottság 2022. I. félévi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 8-KT-előterj-a Siófoki Értéktár tevékenységéről beszámoló 2022 05 - letöltés
09.

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - garica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2023 évi fordulójához csatlakozás KT előterjesztés - letöltés
10.

Siófok város közigazgatási területén elhelyezett közterületi képfelvevők elhelyezésének kijelöléséről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 10-KT-melléklet-2 sz- kamerás előterj - letöltés
2. melléklet - 10-KT-előterj-kamerák elhelyezése a város közig területén - letöltés
3. melléklet - 10-KT-melléklet-1 sz- kamerás előterjhez-helyek felsorolása - letöltés
11.

Siófok, Vitorlás u. 2. szám alatti ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 11-KT-melléklet-főépÍtészei irodától tájékoztató anyag - letöltés
2. melléklet - 11-KT-előterj-Siófok- Vitorlás u. 2. szám alatti ingatlan hasznosítása - letöltés
12.

Siófok Város Önkormányzata intézményeiben és hivatalában a SARS-CoV-2, COVID-19 koronavírus megbetegedéssel érintett közalkalmazottak, közszolgálati tisztviselők és munkavállalók juttatásai kiegészíté

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 12-KT-előterj-Covid megbetegedés miatti bérkiegészítés megszüntetése - letöltés
13.

Döntés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról – VEMAFI KC részére

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 13-KT-előterj-VEMAFI KC részére tulajdonosi hozzájárulás - letöltés
14.

Döntés a siófoki 4914/7 hrsz.-ú ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - KT-előterj-a siófoki 4914_7 hrsz.-ú ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról döntés - letöltés
15.

Elővásárlási jognyilatkozat az önkormányzat tulajdonában álló siófoki 1367/2. hrsz.-ú ingatlanon álló pavilon felépítmény vonatkozásában

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - T-előterj-siófoki 1367-2 hrsz ingatlanon álló pavilon felépítmény elővásárlási jognyilatk - letöltés
16.

Döntés a siófoki 10063 hrsz.-ú ingatlant érintő vízvezetési szolgalmi jogi megállapodás megkötéséről és a kapcsolódó dokumentumok jóváhagyásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - előterj-siófoki 10063 hrsz ingatlant érintő vízvezetési szolgalmi jogi megállapodás döntés - letöltés
17.

Siófok Város Önkormányzata intézményei és közvilágítás számára csoportos önkormányzati villamos energia közbeszerzési eljáráson való részvétel

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 17-KT-előterj-Villamos energia beszerzés 2023 január 1_től - letöltés
18.

Siófok, Fő utca 204-210. szám alatti társasházban lévő önkormányzati ingatlanok (Siófok, 6481/1/A/20 hrsz., valamint 6481/1/A/2) homlokzati felújítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 10 szám alatti társasházban lévő önkormányzati lakás homlokzati felújítása melléklettel - letöltés
19.

A 2022. évi költségvetésben jóváhagyott „Civil szervezetek támogatása” valamint „Sportcélú támogatási alap” elnevezésű pályázati keretek felosztására tett előkészítő bizottsági javaslat megtárgyalása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 19-KT-előterj-Civil szervezetek támogatásáról döntés KT előterjesztés - letöltés
2. melléklet - 19-KT-melléklet-1 sz mell-civilszervezetek támogatása előterjesztéshez (1) - letöltés
3. melléklet - 19-KT-melléklet-2 sz mell-civilszervezetek támogatása előterjesztéshez (2) - letöltés
4. melléklet - 19-KT-melléklet-3 sz mell-civilszervezetek támogatása előterjesztéshez (3) - letöltés
5. melléklet - 19-KT-melléklet-4 sz mell-civilszervezetek támogatása előterjesztéshez (4) - letöltés
20.

Balaton Tánc Egyesület kérelme, Cannes – SanRemo Folklórfesztiválra kiutazás támogatása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 20-KT-előterj-Balaton Tánc Egyesület támogatási kérelme-SanRemo2022 - letöltés
21.

Költségvetési többletforrás biztosítása az áfa-tartalomra a „Strandfejlesztés STR-2021” elnevezésű építési beruházás megvalósítása során

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - tési többletforrás áfatartalom biztosítása_STR-21 Strandfejlesztés építési beruházáshoz - letöltés
22.

Döntés a siófoki 10136 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 22-KT-előterj-a siófoki 10136 hrsz.-ú ingatlanról döntés - letöltés
23.

Javaslat az 5/2022. (II.28.) ÖR, „az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről” szóló rendelet módosítására – előirányzat módosítások

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 23-KT-előterj-költségvetési előirányzatok módosítása-2022 évi kv rend mód-KT06 havira - letöltés
2. melléklet - 23-KT-kiegészítő tételek-kv előirányzat módosítás előterjesztéshez-június kieg - letöltés
24.

A Nagystrand területén óriáskerék és az óriáskerék talapzatára épített dodzsempálya elhelyezésére szolgáló terület 5 éves futamidejű bérbeadására vonatkozó kiírt pályázat értékelése, döntési javaslat

Előterjesztő: Várkonyi Csaba ügyvezető igazgató

1. melléklet - 24-KT_előterj-óriaskerek palyazat értékelése - letöltés
2. melléklet - 24-KT-melléklet-1_sz-óriáskerék pályázathoz-112-2022-0 4-28-KT-hatkivonat - letöltés
3. melléklet - 24-KT-melléklet-2 sz-óriáskerék pályázathoz-birálati jegyzőkönyv - letöltés
4. melléklet - 24-KT-melléklet-3 sz-óriáskerék pályázathoz-berleti szerződés- tervezete - letöltés
25.

Köztartozásmentes adatbázisból történő törléssel összefüggésben lefolytatott eljárás

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 25-KT-előterj-Képviselői köztartozás mentesség-KOMA - letöltés
26.

Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 26-KT-Jelentés lejárt KT határozatok június 28 KT ülésre - letöltés
27.

Egyebek