Ülések

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 26.-ai rendes ülésének anyagai.

01.

Tájékoztató a Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi munkájáról

Előterjesztő: Oláh László tű. alezredes kirendeltségvezető

1. melléklet - 1-KT-Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021 évről beszámolója - letöltés
02.

Beszámoló a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi munkájáról

Előterjesztő: Szabó Norbert tű. őrnagy tűzoltóparancsnok

1. melléklet - 2-KT-Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2021 évről beszámolója - letöltés
03.

Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalának tájékoztatója a 2021. évi tevékenységről

Előterjeztő: Gyulai László járási hivatalvezető

1. melléklet - 3-KT-SM Siófoki Járáshivatal 2021 évi tevékenységéről tájékoztató - letöltés
04.

Beszámoló a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - 4-KT-a Siófoki KÖH 2021 évről beszámoló - letöltés
05.

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Havasi-Horváth Krisztina intézményvezető

1. melléklet - 5-KT-Csicsergő Bölcsőde 2021 évi gyermekvédelmi tev beszámoló - letöltés
06.

Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje 2022-es beiskolázási terve

Előterjesztő: Havasi-Horváth Krisztina intézményvezető

1. melléklet - 6-KT-előterj-Csicsergő Bölcsőde 2022 évi beiskolázási terve-tervvel együtt-KT05 - letöltés
07.

A Termofok-Sió Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Gerencsér Szabolcs a Termofok-Sió Kft. ügyvezetője

1. melléklet - 7-KT-előterj-Termofok Sió Kft-Javadalmazási Szabályzata-KT05 - letöltés
08.

2021. évi helyi autóbuszos közszolgáltatási beszámoló

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 8-KT-előterj- Beszámoló 2021 helyi autóbusz közlekedésről-VOLÁNBUSZ-KT05 - letöltés
09.

Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 9-KT-előterj-az önk 2021 évi gazdálkodási beszámolója-KT05 - letöltés
2. melléklet - 9-KT-mellékletei-zárszámadási rendelet-tervezet mellékletei pdf-ben összes - letöltés
3. melléklet - 9-KT-mellékletek 1-7-ig segédtáblák az önk 2021 évi gazd beszámolójához - letöltés
4. melléklet - 9-KT-melléklet-zárszámadási_rendelet-tervezet-Loclex ellenőrzött-20220519 - letöltés
10.

2021. évi közbeszerzési beszámoló

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 10-KT-előterj- a 2021 évi Közbeszerzési Beszámoló-KT05 - letöltés
11.

Javaslat Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 23/2005.(IV.29.) önkormányzati rendelet M-2 jelű módosítására

Előterjesztő: dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - 11-KT-előterj-HÉSZ M-2 modosításhoz-KT05 - letöltés
12.

Javaslat az S-FOOD Gastronomy Kft. és Siófok Város Önkormányzata között a közétkeztetési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés vállalkozói díj 2022. évi további 10%-os mértékű emelése mia

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 12-KT-előterj-S-FOOD_Kft-közétkeztetési díj emeléssel kapcs. szerződés módosítás-KT05 - letöltés
13.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolója a támogató szolgáltatás és a fogyatékkal élők nappali ellátása szociális szolgáltatásokról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 13-KT-előterj-MMSZ-Máltai Szeretetszolgálat-2021 évi szakmai és pénzügyi beszámolója - letöltés
2. melléklet - 13-KT-melléklet az MMSZ 2021. évi beszámolója - letöltés
14.

Döntés a „Siófok elkerülő út, 65. számú főút és Somlay Artúr utca közötti szakasz tanulmányterv, előzetes környezeti vizsgálati dokumentáció elkészítése, környezetvédelmi határozat megszerzése” tervez

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 14-KT-melléklet- déli elkerülő út-NIF-től megkeresés - letöltés
2. melléklet - at mód-döntés Siófok-déli elkerülő út új Sió feletti híd üzemeltetése tárgyában-KT05 - letöltés
15.

Költségvetési forrás biztosítása a Siófoki Szakképzési Centrum Baross Gábor Technikum és Szakképző Iskola villámvédelmének kiépítésére

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - őterj- Költségvetési forrás biztosítása_Baross G. SZKI villámvépdelem visszaépítése-KT05 - letöltés
16.

Döntés a Somogy Megyei Kerékpáros Szövetség által szervezett Tour de Pelso kerékpáros rendezvény megszervezéséhez megadandó közterület-használati hozzájárulásról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 16-KT-előterj-Tour de Pelso rendezvényhez közterület-használati hozzájárulás megadása - letöltés
17.

Döntés a közvilágításra vonatkozó, a 2022. évi költségvetésben biztosított keret emeléséről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 17-KT-előterj-közvilágítás előirányzat keret megemelése-2022 évi költségvetésben-KT05 - letöltés
18.

Éves belső ellenőrzési jelentés 2021. évre vonatkozóan

Előterjesztő: Dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - 18-KT-melléklet-2021 évi belso ellenorzesi jelentes-a Jelentés - letöltés
2. melléklet - 18-KT-előterj-2021 évi éves Belső Ellenőrzési jelentés-KT05 - letöltés
19.

Az önkormányzati tulajdonú siófoki 473 hrsz-ú ingatlan tekintetében, a Főtaxi Zrt.-vel létre jött használati megállapodás közös megegyezéssel való megszüntetése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 19-KT-előterj-Főtaxi Zrt.-vel használati megállapodás megszüntetése 473 hrsz ing-KT05 - letöltés
20.

A Magyar Állam tulajdonában lévő, Siófok, belterület 10021/1 hrsz.-ú, siófoki 10022/4 hrsz.-ú, és a siófoki 10024/2 hrsz.-ú ingatlanok ingyenes átruházása Siófok Város Önkormányzata részére az állami

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 10021_1- 10022_4 hrsz-és 10024_2 hrsz ingatlanok ingyenes tulajdonba vétele iránti kérelem-KT05 - letöltés
21.

Döntés a siófoki 10357/2 hrsz.-ú és a siófoki 10358/5 hrsz.-ú ingatlanok (magánutak) térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 357_2 hrsz és 10358_5 hrsz ingatlanok-magánutak-térítésmentes önk tulajdonba vételéről-KT05 - letöltés
22.

Elővásárlási jognyilatkozat a siófoki 9583 hrsz.-ú ingatlan 243/1575-öd tulajdoni illetősége vonatkozásában

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - rlási jognyi-siófoki 9583 hrsz ingatlan 243-1575-öd tulajdoni illetősége vonatkozásában-KT05 - letöltés
23.

Döntés Siófok Város Önkormányzata főállású alpolgármesterének illetményéről, illetve költségtérítéséről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 23-KT-Főállású alpolgármester illetménye - letöltés
24.

Tájékoztatók

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester, Völgyi Lajos, a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság elnöke

1. melléklet - 24-KT-tájékoztatás PTB hat vhr es teremberletekrol_2022-01-01-04-30-ig idoszakra - letöltés
25.

Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 25-KT-Jelentés lejárt KT határozatok május 26 KT ülésre - letöltés
26.

Egyebek