Ülések

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28.-ai rendes ülésének anyagai.

01.

Önkormányzat részére beszámoló a Siófoki Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Bene Zsolt rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető

1. melléklet - 1-KT-melléklete-2. sz. melléklet - rendészeti diagramok 2021. v1.1 - letöltés
2. melléklet - 1-KT-előterj-Siófoki Rk. önkormányzat beszámoló 20220426 v1.1 - letöltés
3. melléklet - 1-KT-melléklete-1. sz. melléklet - bünügyi adatok 2021. v1.1 - letöltés
4. melléklet - 1-KT-melléklete-1. sz. melléklet - bűnügyi diagramok 2021. v1.1 - letöltés
5. melléklet - 1-KT-melléklete-2. sz. melléklet - rendészeti adatok 2021. v1.1 - letöltés
02.

Tájékoztató a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 2021. évben végzett tevékenységéről, és a 2022. évi turisztikai idényre történő felkészüléséről

Előterjesztő: Horváth László rendőr ezredes, a Balatoni Vizirend. R.kapitányság vezetője

1. melléklet - 2-KT-Vizirendészeti 2021 évi tájékoztató és felkészülés 2022 Siófok Polgm Hiv__signed - letöltés
03.

A Balaton-parti Kft. felkészülése a 2022. évi idegenforgalmi szezonra

Előterjesztő: Várkonyi Csaba Zoltán ügyvezető igazgató

1. melléklet - 3-KT-Balaton-parti Kft. felkeszulese a 2 022. evi idegenforgalmi szezonra jav - letöltés
04.

Kálmán Imre Művelődési Központ 2022. évi nyári turisztikai szezonban megvalósítandó rendezvényei

Előterjesztő: Kiss László igazgató

1. melléklet - 4-KT-előterj-KIMK 2022 nyári felkészülése programok_KIMK - letöltés
05.

A 2022. évi idegenforgalmi szezonra felkészülés feladatai (I.rész: városüzemeltetési feladatok, II. rész: Városőrség, III. rész: turisztikai-kommunikációs feladatok)

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester, Dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - 5-KT-előterj-2022 évi szezonfelkészülés-KÖH illetékes osztályai részéről - letöltés
06.

Siófok Város Gondozási Központjának 2021. évi szakmai beszámolója

Előterjesztő: Sárváriné Vörös Viktória intézményvezető

1. melléklet - 6-KT-melléklet-Emergency Service Szakmai beszámolója Gond Központéhoz tart-2021 évről - letöltés
2. melléklet - 6-KT-előterj-Gondozási Központtól-2021 évi szakmai beszámoló - letöltés
07.

Az önkormányzati feladatkörbe tartozó gyermekvédelmi tevékenységről beszámoló 2021. év vonatkozásában az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján

Előterjesztő: dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - 7-KT-előterj-jegyzői 2021 évi átfogó értékelés a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - letöltés
08.

A Siófoki Napsugár Óvoda 2022/2023. nevelési év beiskolázási terve

Előterjesztő: Oláhné Kálmán Viktória intézményvezető

1. melléklet - 8-KT-melléklet-Beiskolázási terv Óvodák 2022-2023 - letöltés
2. melléklet - 8-KT-előterj-Óvodák 2022-2023-as nevelési év Beiskolázási terve - letöltés
09.

A Balaton-parti Kft. 2022. évi cash flow terv bemutatása

Előterjesztő: Várkonyi Csaba Zoltán ügyvezető igazgató

1. melléklet - 9-KT-melléklet-Balaton-parti_Kft_CF_20220412 (2) - letöltés
2. melléklet - 9-KT-melléklet-Balaton-parti_Kft_CF_20220412 (3) - letöltés
3. melléklet - 9-KT-előterj_Balaton-parti_Kft_CF_20220412 (1) - letöltés
4. melléklet - 9-KT-melléklet-Balaton-parti_Kft_CF_20220412 (1) - letöltés
10.

„Pályázat kiírása a Nagystrand területén óriáskerék és az óriáskerék talapzatára épített dodzsempálya elhelyezésre szolgáló terület 5 éves futamidejű bérbeadására vonatkozóan”

Előterjesztő: Várkonyi Csaba Zoltán ügyvezető igazgató

1. melléklet - klet-3 melléklet-óriáskerék előterj-3_sz_melléklet_bérleti szerződés tervezet_BP_Oriaskerek - letöltés
2. melléklet - 10-KT-előterj-óriáskerék_hosszú_távú_bérbeadás_pályázat_20220407 - letöltés
3. melléklet - 10-KT-melléklet-1 melléklet óriáskerék előterj - letöltés
4. melléklet - 10-KT-melléklet-2 mell-Balaton-parti Kft óriáskerék -2_sz_melleklet_a bérleti díj számításának módja - letöltés
11.

A Balaton-parti Kft. tulajdonában lévő 8600 Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) alatti „kivett beépítetlen terület” ingatlan értékesítésre történő kijelölése

Előterjesztő: Várkonyi Csaba Zoltán ügyvezető igazgató

1. melléklet - melléklet-Balaton-parti_ Kft_Építők_útja_telek_értékesítésre_kijelölés_20220412 - letöltés
2. melléklet - KT-eloterj-Balaton-parti_ Kft_Építők_útja_telek_értékesítésre_kijelölés_20220412 - letöltés
12.

A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv M-3 I. jelű módosításához szükséges környezeti vizsgálati eljárás, környezeti értékelés szükségességének eldöntése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 12-KT-előterj HÉSZ M 3-I- környezeti hatásvizsgálathoz KT - letöltés
13.

A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv M-4 jelű módosításába tartozó kérelmek eldöntése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 13-KT-mellékletek egyben- HÉSZ M-4 jelű módosításhoz - letöltés
2. melléklet - 13-KT-előterj-HÉSZ M 4 jelű módosításához-kérelmek alapján - letöltés
14.

A Siófok TFK ITS felülvizsgálati dokumentuma munkaváltozatának partnerségi egyeztetés lezárásáról döntés

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 14-KT-előterj-Siófok TFK ITS felülvizsgálathoz KT - letöltés
15.

Javaslat a Balaton Tánc Egyesület 2021 évi támogatásáról benyújtott elszámolás elfogadására, és az egyesület 2022. évi támogatására támogatási szerződés kötésére

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 15-KT-mellékletek-1-3 sz-Balaton Táncegyesület tám előterjesztéshez - letöltés
2. melléklet - 15-KT-előterj-Balaton Táncegyesület elszámolása támogatásról - letöltés
16.

Siófok Város közvilágítási hálózatának Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő aktív és passzív elemeinek, valamint az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában lévő aktív elemeinek ka

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - KT-előterj-Siófok Város közvilágítási hálózatának üzemeltetése 2022 április KT ülés.. - letöltés
17.

Elvi döntés a ’Klímaváltozás környezeti hatásait mérséklő mintaprojekt’ tárgyú vállalkozói szerződés megkötéséről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - j-Elvi döntés a Klímaváltozás környezeti hatásait mérséklő mintaprojekt kivitelezéséről - letöltés
18.

Költségvetési forrás biztosítása az „Elektromos seprőgép beszerzése Siófokon” elnevezésű gépbeszerzéshez

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 18-KT-előterj-elektromos seprőgép beszerzéséhez forrás biztosítása - letöltés
19.

Döntés, a Siófok Fő utca belvárosi szakaszának és csatlakozó utcáinak forgalmi rend felülvizsgálata tárgyában

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 19-KT-előterj-Forgalmi rend átalakítása a Főutca belvárosi szakaszán - letöltés
2. melléklet - 19-KT-mellékletek-Siofok_Fo_utca_forgalmi helyzete tanulmanyterv - letöltés
20.

Döntés névhasználat engedélyezéséről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 20-KT-melléklet-névhasználat-strandröplabdások-1 számú-a kérelem - letöltés
2. melléklet - 20-KT-előterjesztés Névhasználat engedélyezése-Strandröplabdásoké - letöltés
21.

Költségvetési forrás biztosítása a „Strandfejlesztés STR-2021” elnevezésű beruházáshoz és eszközbeszerzéshez

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 21-KT-előterj-STR-21 Strandfejlesztés 2022-ben forrás biztosítása - letöltés
22.

2022. évi Közbeszerzési Terv módosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 22-KT-előterj-2022. évi Közbeszerzési Terv első módosítása-KT04 havi ülés - letöltés
23.

Tájékoztatás Siófok Város Önkormányzata és a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Beszerzési Szabályzatáról szóló 4/2020. számú együttes Polgármesteri és Jegyzői utasítása módosítására vonatkozóan

Előterjesztő: Dr. Boda Zsuzsanna jegyző és Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 23-KT-előterj- tájékoztató Beszerzési Szabályzat együttes utasítás módosításáról - letöltés
24.

A Siófok, Vitorlás utca 2. szám alatti felépítményes ingatlan felújítása, bővítése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - lőterj- Vitorlás utca 2 felépítményes ingatlan felújítása, bővítése tárgyában_04-KTelé - letöltés
25.

Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Siófok, Fő tér 1. szám alatt működő Kormányablak tervezett fejlesztéséhez és a kapcsolódó felújítási munkálatokhoz

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - erj-Fő tér 1 Kormányablak tervezett fejlesztéséhez és felújítási munkáihoz-mellékletekkel - letöltés
26.

Elővásárlási jognyilatkozat a siófoki 6294/1/A/1 hrsz.-ú ingatlan 8/336-od tulajdoni illetősége vonatkozásában

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 6-KT-előterj-elővásárlási jognyil a siófoki 6294_1_A_ hrsz ingatlan tulajdoni illetőségeire - letöltés
27.

Elővásárlási jognyilatkozat az önkormányzat tulajdonában álló siófoki 9675/3. hrsz. ingatlanon álló pavilon felépítmény vonatkozásában

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 27-KT-előterj-elővásárlási jognyil 9675_3 hrsz ingatlan-mellékletekkel - letöltés
28.

Tulajdonosi engedély megadása a Siófoki Szakképzési Centrum által használt Siófok, Koch Róbert u. 8. sz. alatti ingatlan felújításához

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - őterj-Siófoki Szakképzési Centrum Krúdy Gyula isk-felújítási munkálataihoz-mellékletekkel - letöltés
29.

Döntés a siófoki 9900/2 hrsz.-ú ingatlanban fennálló 6597/11388-ad tulajdoni illetőség vonatkozásában megkötött adásvételi szerződésről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 900_2 hrsz ingatlanban fennálló 6597_11388 tul-hányadra megkötött adásvételi szerződésről - letöltés
30.

A fonyódi 10077/47 hrsz-ú ingatlan értékesítése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 30-KT-mellékletei- a fonyódi 10077_47 hrsz ingatlan értékesítése melléklet - letöltés
2. melléklet - 30-KT-előterj-fonyódi 10077_47 hrsz.-ú ingatlan értékesítése - letöltés
31.

A fonyódi 10077/48 hrsz-ú ingatlan értékesítése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 31-KT-mellékletei- a fonyódi 10077_48 hrsz ingatlan értékesítése melléklet - letöltés
2. melléklet - 31-KT-előterj-a fonyódi 10077_48 hrsz.-ú ingatlan értékesítése - letöltés
32.

A siófoki 6620 hrsz.-ú ingatlan értékesítése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 32-KT-előterj-siófoki 6620 hrsz.-ú ingatlan értékesítése adásvételi szerz melléklettel - letöltés
2. melléklet - 32-KT-mellékletek- a siófoki 6620 hrsz ingatlan értékesítése melléklet - letöltés
33.

Üresen álló önkormányzati lakások bérbeadási jogcímének meghatározása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 33-KT-előterj-Üres önk lakások bérbeadási céljának meghatározása - letöltés
34.

A DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. és Siófok Város Önkormányzata között megkötött „Együttműködési megállapodás”- ok alapján megvalósított LPE cső térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására vona

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 34-KT-melléklet-DIGI_Siófok ÖK_sezrződés tervezet_korr-04-19 - letöltés
2. melléklet - 34-KT-előterj-DIGI és önk közötti szerződés - letöltés
35.

Javaslat az 5/2022. (II.28.) ÖR - az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására – előirányzat módosítások

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - lőterj-2022 évi költségvetési előirányzat módosítások-szöveges előterjesztés-04 havi KT - letöltés
36.

Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 36-KT-jelentés lejárt KT határozatok áprilisi 28-iülésre - letöltés
37.

Egyebek