Ülések

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. március 24.-ei rendes ülésének anyagai.

01.

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 24.-ei rendes ülésének anyagai.

Előterjesztő: Dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - 01-KT-közterületek használatának szabályozásáról rendelet mód - letöltés
02.

Javaslat „az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről” szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előterjesztő: Dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - 02-KT-előterj-üzletek éjszakai nyitvatartási rendelet alkotása - letöltés
03.

Javaslat az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - 03-KT-előterj- Vagyonrendelet mod. tervezet - letöltés
04.

2021. évi városi rendezvények pénzügyi elszámolása

Előterjesztő: Várkonyi Csaba Zoltán ügyvezető igazgató

1. melléklet - 04-KTmelléklet-1-2-3-4 sz Balaton-parti Kft 2021 évi rendezvények elszámoláshoz - letöltés
2. melléklet - 04-KT-előterj-2021.évi városi rendezvények pénzügyi elszámolása - letöltés
05.

2021/2022-es Jégkikötő pénzügyi elszámolása

Előterjesztő: Várkonyi Csaba Zoltán ügyvezető igazgató

1. melléklet - 05-KT-melléklet-1-melléklet Jégkikötő elszámolásához - letöltés
2. melléklet - 05-KT-melléklet-2 melléklet Jégkikötő elszámolásáshoz - letöltés
3. melléklet - 05-KT-előterj-Jégkikötő 2021-2022 elszámolása - letöltés
06.

„Három éves bérleti szerződések” megkötése a Petőfi sétány teraszaira vonatkozóan

Előterjesztő: Várkonyi Csaba Zoltán ügyvezető igazgató

1. melléklet - 06-KT-előterj-3 eves berletek-szerződés_Balaton-parti Kft Petőfi sétányra - letöltés
2. melléklet - 06-KT-mellékletek-1-2 és 3 sz melléklet-a 3 éves bérleti szerződés Petőfi sétány terasz - letöltés
07.

A Balaton-parti Kft. 2022. I. félévi cash flow terv bemutatása

Előterjesztő: Várkonyi Csaba Zoltán ügyvezető igazgató

1. melléklet - 07-KT-melléklet-Balaton-parti CashFlow terv 2022 első félévére - letöltés
2. melléklet - 07-KT-előterj-Balaton-parti Kft 2022 első félévi CashFlow terve - letöltés
08.

A Balaton-parti Kft. Társasági alapítói okiratának módosítása

Előterjesztő: Várkonyi Csaba Zoltán ügyvezető igazgató

1. melléklet - 08-KT-előterj-Balaton-parti Kft alapitó okirat módosítása - letöltés
09.

Döntés a Balaton-parti Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 09-KT-előterj-Balaton-parti Kft FB ügyrend-tervezettel együtt - letöltés
10.

2022. évi Közbeszerzési Terv

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 10-KT-előterj-2022 évi Közbeszerzési Terv-tervmellékletével együtt - letöltés
11.

Javaslat a Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátások térítési díjának megállapítására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 11-KT-előterj-szoc-ellátások-térítési díjak megállapítása 2022-mellékletekkel - letöltés
12.

Elvi döntés a településrendezési eszközök módosításáról a Siófok 3778/26 és 3778/27 hrsz-ú ingatlanok tekintetében

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 12-KT-előterjesztés 1 sz melléklete - letöltés
2. melléklet - 12-KT-előterj- siofoki 3778-26 és 3778-27 hrsz ingatlanok TRE mód Monk Solutions Kft kérelme - letöltés
13.

Döntés a siófoki 6617/A/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 13-KT-előterj-siófoki 6617_A_1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról döntés - letöltés
14.

A Magyar Állam tulajdonában lévő, Siófok, belterület 4490 hrsz.-ú ingatlan ingyenes átruházása Siófok Város Önkormányzata részére az állami vagyonról szóló 2007 évi CVI törvény 36.§ (2) bekezdés c) po

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 14-KT_előterj-siófoki 4490 hrsz.ú ingatlan-Fő utca-ingyenes tulajdonba vétele iránti kérelem - letöltés
15.

Tulajdonosi és csapadékvíz befogadói nyilatkozat kérelem a fonyódi 033 hrsz. ingatlan vonatkozásában

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 15-KT-előterj-fonyódi 033 hrsz. alatti ingatlan csapadékvíz befogadása - letöltés
16.

A siófoki 9030/6 hrsz.-ú ingatlan 1/1-ed, a siófoki 9030/1 hrsz.-ú ingatlanban fennálló 39/322-ed tulajdoni illetőségének, valamint a siófoki 9030/6 hrsz.-ú ingatlanban fennálló 120/1003-ad tulajdoni

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - T-előterj-siófoki 9030_6 hrsz.-ú, 9030_1 hrsz.-ú és a 9030_8 hrsz.-ú ingatlan értékesítése - letöltés
17.

Az önkormányzati tulajdonú Siófok, Kandó K. u. 9. 2/10. szám alatti bérlakás értékesítésre kijelölése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - _előterj-Kandó K u 9- 2-10 önk bérlakás értékesítésre kijelölése_Csobi Mónika bérlő-KT - letöltés
18.

Döntés a Kálmán Imre Művelődési Központ részére a 2022. évi városi rendezvények megszervezéséhez megadandó közterület-használati hozzájárulásról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - erj-Közterület-használati hozzájárulás KIMK részére Fő téri rendezvények megtartásához - letöltés
19.

A Balatoni Vasas Sportegyesület részére tulajdonosi hozzájárulás megadása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 19-KT-előterj-Balatoni Vasas Sportegyesület részére tul hjárulás adása - letöltés
20.

Döntés Siófok város közigazgatási területén gallyazási és fakivágási feladatok elvégzése 2022. évben tárgyú vállalkozói szerződés megkötéséről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 20-KT-előterj-Döntés a 2022 évi gallyazás és fakivágás szerződés megkötéséről - letöltés
21.

A polgármester 2022. évi cafetéria-juttatása

Előterjesztő: Dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - 21-KT-előterj-polgármester_cafeteria juttatása - letöltés
22.

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 22-KT-KT-Jelentés lejárt KT határozatok végrehajtásáról-2022 márc 24 rendes KT ülésre - letöltés
23.

Javaslat az NHSZ Zöldfok Zrt. 2022. március 31. napjára összehívott közgyűlésén Siófok Város Önkormányzata képviseletére szóló felhatalmazásra

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 23-KT-előterj-NHSZ Zöldfok Zrt-2022-márc-31-rendkívüli közgyülés felhatalmazás - letöltés
2. melléklet - 23-KT-mellékletek-NHSZ Zöldfok Zrt kgyülés meghívó-3-4-5npr előterj - letöltés
24.

A Balatoni Hajózási Zrt. 2022. március 31-i közgyűlésén Siófok Város Önkormányzata képviseletére szóló felhatalmazás

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 24-előterjesztés-Bahart Zrt 2021.03.31. KGyre felhatalmazás - letöltés
2. melléklet - 24-KT-mellékletek-kgy meghivó-1-től 5-ig napirendi témák anyaga - letöltés
25.

Egyebek