Ülések

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 24.-ei rendes ülésének anyagai.

01.

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Szervezeti Működési Szabályzata

Előterjesztő: Lőcser Edit, intézményvezető

1. melléklet - 1-KT-melléklet-BRTK Könyvtár SZMSZ-és 1-2-3 sz mellékletekkel-KT02 - letöltés
2. melléklet - 1-KT-előterj-BRTK Könyvtár SzMSz - letöltés
02.

A Kálmán Imre Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztő: Kiss László igazgató

1. melléklet - 2-KT-előterj-KIMK-SZMSZ 2022 márc 1-től KT elé - letöltés
03.

Döntés a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Balaton-parti Kft. részére – a Petőfi sétány közterület használata tekintetében – megadandó közterület-használati hozzájárulásról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 3-melléklet-Balaton-parti Kft. közterület-használat iránti kérelme - letöltés
2. melléklet - özterület-használati hozzájárulás Balaton-parti Kft Petőfi sétány közterület használata - letöltés
04.

Javaslat az 5/2021. (II.24.) ÖR - az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására – előirányzat módosítások

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 4-KT-előterj-2021 évi költségvetési előirányzat módosítások-2021 évi kvrendmód - letöltés
2. melléklet - 4-KT-melléklet-rendelet-tervezet_2021_évi_költségvetés_módosításhoz - letöltés
05.

Javaslat „a parkolás és a várakozás rendjéről” szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - 5-KT-előterj-Parkolás és várakozás rendjéről rendelet alkotása-végleges-KT02 - letöltés
06.

Javaslat a parkolóhelyek létesítésének helyi szabályairól szóló 52/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Boda Zsuzsanna jegyző

1. melléklet - 6-KT-előterj-parkolóhelyek létesítésének helyi szabályairól-rendmód-KT02 - letöltés
07.

Javaslat az S-FOOD Gastronomy Kft. és Siófok Város Önkormányzata között a közétkeztetési feladatok ellátására kötött szerződés 2022. évben az inflációt meghaladó további … %-os mértékű vállalkozói díj

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 7-KT-előterj-SFOOD-közétkeztetési díj emeléssel kapcs. szerződés módosítás - letöltés
08.

Javaslat siófoki fogászati alapellátási ügyelet ellátására szolgáltatás megrendelésére vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - és fogászati ügyelet szolgáltatás megrendeléssére közbeszerzési ajánlat-tételi felhívás - letöltés
09.

Döntés a siófoki 9018/2 hrsz.-ú és a siófoki 9018/5 hrsz.-ú ingatlanok (magánutak) térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 2 hrsz és a siófoki 90185 hrsz ingatlanok-magánutak térítésmentes önk tulajdonba vételéről - letöltés
10.

Tulajdonosi engedély megadása a Siófoki Szakképzési Centrum által használt Siófok, Koch Róbert u. 8. sz. alatti ingatlan tekintetében

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - erj-Tulajdonosi engedély a Krúdy Gyula Gimnázium és Technikum Szinbad étterme vonatkozásában - letöltés
11.

Javaslat az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 11-KT-előterj-az Önk addósságkezelésével kapcs 2022 évtől 3 évre - letöltés
12.

Siófok Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 12-KT-előterjesztés-Siófok Város Önkormányzata 2022_evi_koltsegvetese - letöltés
2. melléklet - 12-KT-melléklet-2022 Bölcsőde terv - letöltés
3. melléklet - 12-KT-melléklet-2022 BRTKK terv - letöltés
4. melléklet - 12-KT-melléklet-2022 Gondozási terv - letöltés
5. melléklet - 12-KT-melléklet-2022 KIMK terv - letöltés
6. melléklet - 12-KT-melléklet-2022 KÖH terv formázott - letöltés
7. melléklet - 12-KT-melléklet-2022 Önkormányzat terv - letöltés
8. melléklet - 12-KT-melléklet-2022 SNÓ terv - letöltés
9. melléklet - 12-KT-táblázatok-2022 évi költségvetés táblázatok-összes-szkennelve - letöltés
10. melléklet - 12-KT-az Önk 2022 évi költségvetési rendelet-tervezete - letöltés
11. melléklet - 12-KT-melléklet-rendelet-tervezet KVIREND táblázat mellékletek 2022 formázott - letöltés
13.

A polgármester 2022. évi szabadság-ütemtervének jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 13-KT-polgármester_szabadságolási ütemterve2022 - letöltés
14.

Feladat-ellátási szerződés kötése Dr. Orendt Jácint háziorvossal a 6. számú háziorvosi körzet ellátási területére kiterjedően a háziorvosi praxis működtetésére

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 14-KT-előterj-6 sz háziorvosi praxisjog adásvételhez feladatellátási szerz kötése - letöltés
15.

Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 15-KT-KT-Jelentés lejárt KT határozatok végrehajtásáról-2022 február 24 rendes ülésre - letöltés