Ülések

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 27.-ei rendes ülésének anyagai.

01.

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. december 14.-ei rendes ülésének anyagai.

Előterjesztő: Oláhné Kálmán Viktória, intézményvezető

1. melléklet - 1-KT-előterj-Siófoki Napsugár Óvodai nyári zárás 2022 - letöltés
02.

Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje 2022. évi nyári zárása

Előterjesztő: Havasi-Horváth Krisztina intézményvezető

1. melléklet - 2-KT-előterjesztés- Bölcsőde Nyári zárása 2022 - letöltés
03.

A 2022/2023-as tanévre vonatkozó siófoki beiskolázási körzethatárok tervezetének véleményezése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 3-KT-előterj-Tankerület iskolai körzethatárok 2022_23 év - letöltés
04.

Javaslat a SIÓKOM Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtására, kölcsönszerződés tervezetének elfogadására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 4-KT-előterjesztes SIÓKOM Nkft. tagi kölcsön - letöltés
05.

Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva aljegyző

1. melléklet - 5-KT-előterj-önkorm SZMSZ módosítására javaslat-KT január - letöltés
06.

A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv M-3 jelű módosításába tartozó kérelmek eldöntése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 6-KT-előterj-HÉSZ M3 jelű módosításához-mellékletekkel - letöltés
07.

„Közösségi ’hub’ kialakítása a városközpontban” – kivitelezés megvalósításához többlet fedezet biztosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 7-KT-előterj_Közösségi 'hub' kialakítása a városközpontban_többletforrás biztosítása - letöltés
08.

A Sió-Cardiomed Egészségügyi Bt. ügyvezetője, Dr. Szabó Andrea háziorvos kérelme a Siófok, Semmelweis utca 1/A. szám alatti rendelőnek (Siófok 9675/2. hrsz.) a Bt. fióktelepeként bírósági nyilvántartá

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 8-KT-előterj-Sió-Cardiomed Eü. Bt. kérelme telephelyhasználatra - letöltés
09.

Siófoki Hírek hirdetési tarifáinak módosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 9-KT-Siófoki Hirek hirdetési tarifa - letöltés
10.

Elvi döntések meghozatala Siófok Város Önkormányzatának a Balaton-parti Kft-vel kapcsolatos vagyongazdálkodását érintő kérdésekben

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 10-KT-előterj-elvi döntések-vagyongazdálkodás-Balaton-parti Kft - letöltés
2. melléklet - 10-KT-mellékletek-1-től-4 mell-vagyongazdálkodási előterj Balaton-parti Kft - letöltés
11.

A fonyódi 10077/34 hrsz.-ú ingatlan értékesítése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 11-KT-előterj-fonyódi 10077_34 hrsz.-ú ingatlan értékesítése - letöltés
12.

A fonyódi 10077/50 hrsz-ú ingatlan értékesítése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 12-KT-előterj-fonyódi 10077_50 hrsz.-ú ingatlan értékesítése - letöltés
13.

A nagyberényi 089/13 hrsz-ú és a nagyberényi 089/17 hrsz.-ú ingatlan értékesítése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - -előterj-nagyberényi 089_13 hrsz.-ú és a nagyberényi 089_17 hrsz.-ú ingatlan értékesítése - letöltés
14.

Elővásárlási jognyilatkozat a siófoki 9900/2 hrsz.-ú ingatlan 1488/11388-ad tulajdoni illetősége és az 1393/11388-ad tulajdoni illetősége vonatkozásában

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 14-KT-9900-2 hrsz ingatlan tul illetősége elővásárlási jognyilatkozat - letöltés
15.

Elvi döntés a 2022. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton történő indulás tárgyában

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 15-KT-előterj-Elvi döntés a BM által kiírt pályázaton történő indulásról - letöltés
16.

Az önkormányzati tulajdonú Siófok, Fő u. 163. szám alatti bérlakás értékesítésre kijelölése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 6-KT-előterj-Fő u. 163. önk bérlakás értékesítésre kijelölése_Hajdu Istvánné bérlő-KT - letöltés
17.

S-FOOD Gastronomy Kft.-vel a szociális és gyermekétkeztetési feladatok ellátására, valamint a Siófok Gondozási Központja Idősek Otthonában négyszeri étkezés biztosítására kötött szerződésben meghatáro

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 17-KT-előterj-SFood közétkeztetési díj módosítás gyermek és Gondozási Központnál - letöltés
18.

Döntés Siófok Város Önkormányzata polgármesterének illetményéről, illetve költségtérítéséről

Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva aljegyző

1. melléklet - 18-KT-előterj-polgármester illetménye_2022.01.01-től - letöltés
19.

Döntés Siófok Város Önkormányzata főállású alpolgármesterének illetményéről, társadalmi megbízatású alpolgármesterének tiszteletdíjáról, illetve költségtérítésükről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 19-KT-előterj-alpolgármesterek illetménye, tiszteletdíja_2022.01.01-től - letöltés
20.

Döntés Sárváriné Vörös Viktória intézményvezető illetményéről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 20-KT-előterj-Sárváriné Vörös Viktória ntézményvezető illetménye_2022.01.01-től - letöltés
21.

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 21-KT-Jelentés-lejárt KT határozatok vhr 2022 január 27 KT ülésre - letöltés
22.

Tájékoztatás Siófok Város Képviselő-testületének 2022. január 27-i rendes ülésére

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

  Völgyi Lajos, a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság elnöke

1. melléklet - 22-KT-tájékoztatás PTB hat vhr es teremberletekrol_2021-08-01-12-31-ig idoszakra - letöltés