Ülések

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. december 14.-ei rendes ülésének anyagai.

01.

BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház munkavállalója 4 órás munkakörből 6 órás munkakörbe történő áthelyezése

Előterjesztő: Lőcser Edit intézményvezető

1. melléklet - 1-KT-előterj-Könyvtár 6 órás álláshelykérése 4 órás helyett KT dec - letöltés
02.

A Kálmán Imre Művelődési Központ és a Senior Kuckó tere mbérleti díjainak megállapítása , összehangolása , és az épület kihasznált ságának elsődleges felmérése , valamint alkalmazotti létszáma

Előterjesztő: Kiss László igazgató

1. melléklet - 2-KT-előterj-KIMK Senior Kuckó teremhasználat-terembérletidijak-létszám-dec havi KT - letöltés
03.

Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rend

Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva aljegyző

1. melléklet - 3-KT-előterj-helyi adórendelet mód hatályba nem lépéséről - letöltés
04.

A Képviselő-testület 2022. I. félévi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 4-KT-a KT 2022 elso felevi munkaterv tervezete-KT-tanácsnokira - letöltés
05.

2022. évi belső ellenőrzési terv

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 5-KT-melléklet-Belso_ellenorzesi_terv_2022 - letöltés
2. melléklet - 5-KT-előterj-2022_belso_ellenorzesi_terv - letöltés
06.

Elvi döntés a ’Rózsakert 2-3. ütem kivitelezése’ tárgyú vállalkozói szerződés megkötéséről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 6-KT-melléklet-Rózsakert BM-válasza - letöltés
2. melléklet - 6-KT-előterj-elvi döntés a Rózsakert 2-3. ütem kivitelezéséről - letöltés
07.

Saját forrás biztosítása a városi tanuszoda közműellátásának kiépítéséhez

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - -KT-előterj- saját forrás biztosítása a Városi Tanuszoda közműellátásának kiépítésére - letöltés
2. melléklet - 7-KT-melléklet-Siófok_nyilatkozat_tanuszoda_közműfejlesztésről - letöltés
08.

Az önkormányzati tulajdonú Siófok, Fő u. 204-210. 3/6. szám alatti bérlakás értékesítésre kijelölése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - T-előterj-Fő u. 204-210. önk bérlakás értékesítésre kijelölése_Hajlik Rozália bérlő-KT - letöltés
09.

A siófoki 4519/5 hrsz.-ú ingatlan 2021. évre vonatkozó bérleti díj összegének meghatározása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 9-KT-előterj-a siófoki 4519_5 hrsz.-ú ingatlan 2021. évi bérleti díjról - letöltés
10.

Döntés Siófok város közigazgatási területén belül köztisztaság ellátása tárgyú vállalkozói szerződés megkötéséről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 10-KT-előterj-köztisztasági szerződés jóváhagyása - letöltés
11.

McDonald’s BringaMánia Tour de Balaton rendezvény támogatása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 11-KT-melléklet-előterj Tour de Balaton 2022 kérelem McDonalds-Bringamánia rendezvény tám - letöltés
2. melléklet - 11-KT-előterj-Tour de Balaton McDonalds Bringamánia rendezvény támogatása - letöltés
12.

A volt kistérségi optikai hálózatot érintő haszonbérleti és adásvételi és használati jogot alapító szerződésekkel kapcsolatos tulajdonosi döntések

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - istérségi optikai hálózat hasznosítása-használati szerz és adásvételi szerződéssel (jav) - letöltés
13.

A 2021. évi közbeszerzési terv módosítása

Előterjesztő: dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 13-KT-előterj-2021 évi közbeszerzési terv módosítása - letöltés
14.

Elvi döntés a TOP_Plusz-1.2.1-21 – „Élhető települések” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtandó projektek tárgyában

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 14-KT-előterj- elvi döntés a TOP-1.2.1. pályázatra benyújtandó projektekről - letöltés
15.

Dr. Pass Miklós nevének felvétele az 1956-os emlékműre

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 15-KT-előterj-56-os Emlékműre Dr. Pass Miklós nevének felvétele - letöltés
16.

Döntés Siófok Város Önkormányzata intézményei intézményvezetőinek illetményéről, illetve munkabéréről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 16-KT-előterj-intézményvezetők illetménye_2022.01.01-től - letöltés
17.

Döntés a polgármesterre, az önkormányzati képviselőkre, valamint a nem képviselő bizottsági tagokra vonatkozó etikai kódex megalkotásával kapcsolatban

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 17-KT-előterj-Etikai Kódex megalkotásáról döntés - letöltés
18.

Önkormányzati tulajdonban lévő strandi ingatlanokat és a Galerius vendégházat érintő beruházási szükségletek felmérése

Előterjesztő: Várkonyi Csaba Zoltán ügyvezető igazgató

1. melléklet - 18-KT-előterj-strandok ingatlan beruházási szükséglet 2022 - letöltés
2. melléklet - 18-KT-melléklete-Beruházások strandok-Galérius vendégház előterjhez-szinesben melléklet - letöltés
19.

Javaslat az 5/2021. (II.24.) ÖR - az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására – előirányzat módosítások

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - lőterj-az önk 2021 évi kv rend dec módosításhoz-előterjesztés szöveges része 2021 december - letöltés
20.

Egyebek