Ülések

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. október 28.-ai rendes ülésének anyagai.

01.

Rendőrkapitányság Siófok - az Önkormányzat részére beszámoló a 2021. évi turisztikai idény értékeléséről

Előterjesztő: Bene Zsolt rendőr ezredes, kapitányságvezető

1. melléklet - 1-KT-Rendőrkapitányság 2021 szezonértékelés-okt KT szkennelt vált - letöltés
02.

Tájékoztató a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 2021. évi turisztikai idényben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Horváth László rendőr ezredes, kapitányságvezető

1. melléklet - 2-KT-Vizirendészeti Rkapitányság 2021 évi szezonértékelő beszámolója-KT okt - letöltés
03.

2021. évi idegenforgalmi szezon értékelése

Előterjesztő: Várkonyi Csaba Zoltán ügyvezető igazgató

1. melléklet - 3-KT-előterj-Balaton-parti Kft szezonértékelés-2021-10-11-IRB-VÁF_PTB-KT okt - letöltés
2. melléklet - 3-KT-melléklet-Balaton-parti 2021 szezonért-rendezvény elszámolás összesített - letöltés
04.

A Kálmán Imre Művelődési Központ 2021. évi nyári szezonértékelő beszámolója

Előterjesztő: Kiss László igazgató

1. melléklet - 4-KT-előterj-KIMK 2021 nyári szezon értékelése _KT okt - letöltés
05.

Beszámoló a 2021. évi idegenforgalmi szezonról (városüzemeltetés, Városőrség, turisztikai-kommunikációs)

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - - letöltés
06.

A Siófoki Temetkezési Kft. fejlesztési igény módosítása

Előterjesztő: Bóka Zoltán ügyvezető

1. melléklet - 6-KT-előterj-Siófoki Temetkezési Kft_fejlesztési igény módosítása 2 hat melléklettel - letöltés
07.

Javaslat az egyes önkormányzati rendeleteknek a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben meghatározott önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásával összefüggő módosító rend. alk.

Előterjesztő: dr. Sárközy László jegyző

1. melléklet - 7-KT-előterj-önk SzMSZ hatáskör_átruházás_SZMSZ-TKR - letöltés
08.

Javaslat Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete parkolás és várakozás rendjéről szóló önkormányzati rendelete megalkotására

Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző

1. melléklet - 8-KT-KT-előterj-parkolási rendelet alkotása - letöltés
09.

Siófok Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálatához kapcsolódó Megalapozó Vizsgálat (I. kötet) jóváhagyása.

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 9_KT-előterj-Településfejlesztési Koncepció és ITS Megalapozó vizsgálat I kötete-KT okt - letöltés
2. melléklet - 9-KT-melléklet-Siófok_Településfejlesztési Koncepció és ITS-Megalapozó vizsgálat - letöltés
10.

Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának helyi kötelező közszolgáltatás keretében történő biztosításáról szóló közszolg. szer. mód

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 10-KT-előterj-NKÖHSZ közszolg szerződés mód DRV hosszabbítás-KT elé - letöltés
11.

Az Aranypart Arany Apartmanok Társasház részére Siófok Város Önkormányzata Képviselő testületének a közter. használatának szab.-ról szóló 7/2017(III.31.) önkormányzati rend. alapján megad. közter-hasz

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - T-előterj-Közterület-használati hozzájárulás Aranypart Arany Apartmanok Társasház részére - letöltés
12.

Saját forrás biztosítása TOP-7.1.1-16-H-093-1 azonosító számú, „Közösségi hub kialakítása a városközpontban” megnevezésű projekthez

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 12-KT-előterj-saját forrás biztosítása Közösségi HUB-TOP-7 1 1-16-H-093-1 pályázat - letöltés
13.

Költségvetési fedezet biztosítása a Siófok, Bajcsy-Zs. u. 110. és a Siófok, Szekrényessy K. u. 6. szám alatti garzonlakások vízdíj alapdíjának megfizetéséhez

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - előterj Garzonlakások vízdíj alapdíjának megfizetéséhez költségvetési fezet biztosítása - letöltés
14.

Döntés a siófoki 841 hrsz.-ú, 807/2 hrsz.-ú, 807/12 hrsz.-ú, 810/11 hrsz.-ú és a 813/12 hrsz.-ú ingatlanokat érintő szennyvízvezetési szolgalmi jogi megállapodás megkötéséről és a kapcsolódó dokumentu

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - Döntés a siófoki 841 hrsz.-ú, 807_2 hrsz.-ú, 807_12 hrsz.-ú, 810_11 hrsz.-ú és a 813_12 hrsz - letöltés
15.

A siófoki 12177/3hrsz-ú ingatlan értékesítése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 15-KT-előterj-Siófoki 12177_3 hrsz.-ú ingatlan értékesítése - letöltés
16.

A siófoki 8744/31 hrsz-ú ingatlan értékesítése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 16-KT-előterj-Siófoki 8744_31 hrsz.-ú ingatlan értékesítése - letöltés
17.

Döntés a BFC Siófok Kft. és Siófok Város Önkormányzata között fennálló, siófoki 4519/3 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés módosításáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - öntés a siófoki 4519_3 hrsz.-ú ingatlanra BFC vonatkozó bérleti szerződés módosításáról - letöltés
18.

Döntés a változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzési pont (trafibox) telepítéséhez szükséges szerződések megkötéséről, költségkeret biztosításról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 18-KT-döntés változtatható helyü trafibox pü fedezet - letöltés
19.

A Magyar Állam tulajdonában lévő, Siófok, belterület 6250/1 hrsz.-ú ingatlan ingyenes átruházása Siófok Város Önkormányzata részére az állami vagyonról szóló 2007 évi CVI törvény 36.§ (2) bekezdés c)

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 19-KT-előterj- Sió-csatorna-6250-1 hrsz- ingatlanrészének ingyenes tulajdonba vétele - letöltés
20.

Időskorúak és fogyatékkal élők, illetve civil szervezetek nappali klubszerű foglalkoztatásának jóváhagyása; ezzel összhangban döntés a 8600 Siófok, Széchenyi utca 11. szám alatti ingatlanrész hasznosí

Előterjesztő: Jánossy Gábor képviselő, időskorúak és fogyatékkal élők tanácsnoka

1. melléklet - 20-KT-előterj-Senior Kuckó működtetése-Vadászi Gábortól - letöltés
21.

Javaslat a Siófok, Asztalos utca 20. szám alatti épület – volt Pillangó Tagóvoda – Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére szociális intézmény céljára történő ingyenes használatba adására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 21-KT-előterj-Asztalos u 20 MMSZ-nek ingyenes használatba - letöltés
22.

Javaslat siófoki fogászati alapellátási ügyelet szervezésére

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 22-KT-előterjesztés fogászati ügyelet szervezésére - letöltés
23.

Javaslat az 5/2021. (II.24.) ÖR - az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására – előirányzat módosítások

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 23-KT-előterj-2021 évi kv előirányzat szövegese 2021 októberi rendmódosításhoz - letöltés
24.

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 24-KT-jelentés-lejárt KT határozatok 06-07 havi KT ülésekről-KT okt ülésre - letöltés
25.

Egyebek