Ülések

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 29-ei rendes ülésének anyagai.

01.

Rendőrkapitányság Siófok - az Önkormányzat részére beszámoló a 2020. évi turisztikai idény értékeléséről

Előterjesztő: Bene Zsolt kapitányságvezető

1. melléklet - 1-KT-Siófoki Rkapitányság szezonértékelő-KTokt ülésére - letöltés
02.

TÁJÉKOZTATÓ a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 2020. évi turisztikai idényben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Horváth László kapitányságvezető

1. melléklet - 2-KT-Vizirendészeti Rkapitányság-2020 évi szezonértékelő beszámolója - letöltés
03.

A 2020. évi idegenforgalmi szezon értékelése

Előterjesztő: Szendrődi Tamás ügyvezető igazgató

1. melléklet - 3-KT-Balaton-parti Kft. 2020 szezonértékelés - letöltés
04.

A Kálmán Imre Kultu rális Központ 20 20 . évi nyári szezonértékelő beszámolója

Előterjesztő: Isó Edina igazgató

1. melléklet - 4-KT-KIKK -2020 nyári szezon értékelése - letöltés
05.

A Fürdőegylet és Tourinform iroda 2020. évi idegenforgalmi szezon értékelése

Előterjesztő: Balogh Renáta elnök, Siófoki Fürdőegylet - Turisztikai Egyesület

1. melléklet - 5-KT-mellékletek-szezonért-Fürdőegylet-1 és 2 melléklete-KT okt - letöltés
2. melléklet - 5-KT-előterj-Fürdőegylet-Tourinform szezonértékelő - letöltés
06.

Beszámoló a 2020. évi idegenforgalmi szezonról (városüzemeltetés, Városőrség)

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert Polgármester

1. melléklet - 6-KT-Szezonrol beszámoló városüzemeltetés Városőrség - 2020okt - letöltés
07.

Javaslat Siófok Város Gondozási Központja Idősek Otthonában biztosított közétkeztetési feladatok ellátásával összefüggő képviselő-testületi döntésekre

Előterjesztő: Sárváriné Vörös Viktória intézményvezető

1. melléklet - 7-KT-Gondozási Központ-Idősek Otthona étkeztetési feladatok ellátása - letöltés
08.

Emelt szintű férőhelyek számának módosít ása „A” és „B” épület tekintetében

Előterjesztő: Sárváriné Vörös Viktória intézményvezető

1. melléklet - 8-KT-Gondozási Központ-emelt szintű férőhely számainak módosítása - letöltés
09.

Beszámoló a Fürdőegylet 2020. évi marketing keretének költéséről

Előterjesztő: Balogh Renáta elnök – Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület

1. melléklet - 9-KT-előterj-Beszámoló a Fürdőegylet 2020. évi marketing keretének költéséről - letöltés
2. melléklet - 9-KT- mellékletek- beszámoló-marketingkeret 1-2-3-4 melléklet-KT okt Fürdőegylet - letöltés
10.

A Siófoki Temetkezési Kft. feladatellátásának meghatározása 2021. január 1-jétől kezdődően

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 10-KT-Temetkezési szolgáltatások 2021 januártól - letöltés
11.

Az önkormányzat által alapított és adományozható kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet alkotása

Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző

1. melléklet - 11-KT-Kitüntetési rendelet előterj. és mellékletei-biz.elnökök javaslataival - letöltés
12.

Javaslat a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 16/2018. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző

1. melléklet - 12-KT-előterj parkolási rendelet módositása-1. mell.-október - letöltés
13.

Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekthez csatlakozás

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 13-KT-előterj-szerződés-mell-EKF-2023-KT okt ülésére - letöltés
14.

A Siófok, Fő utca 254/A. alatt található „Régi Vízmű”, Siófok belterület 4497/13 hrsz-ú ingatlan, mint állami vagyon ingyenes átruházása Siófok Város Önkormányzata részére

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 14-KT-előterj-Régi Vizmü átvétele Önk - letöltés
15.

A 63/2020. (V.28.) számú polgármesteri határozatban foglalt HÉSZ módosítás pontosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 15-KT előterj -felülvizsgált HÉSZ módosítási kérelmek - letöltés
2. melléklet - 15-KT-melléklete- HÉSZ felülvizsgálat 1 sz melléklet - letöltés
16.

Elvi döntés Siófok város közigazgatási területén belül hó és síkosság mentesítés ellátása tárgyú vállalkozói szerződés megkötéséről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 16-KT-2 melléklet-Hó és síkosságmentesítés 2. melléklet - letöltés
2. melléklet - 16-KT-előterj-Hó és síkosságmentesítés vállalkozási szerződéssel együtt - letöltés
3. melléklet - 16-KT-1 melléklet-Hó és síkosságmentesítés 1. melléklet - letöltés
17.

A Siógarden Ingatlanfejlesztő Kft és Siófok Város Önkormányzata közötti, utak és csapadékvíz elvezető rendszerek térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó szerződés jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - arden Ingatlanfejlesztő Kft, utak és csapadékvíz elvezető rendszerek térítésmentes átadása - letöltés
18.

Javaslat a 9/2020. (II.28.) ÖR - az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására – előirányzat módosítások

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 18-KT-2020 évi kv költségvetési előirányzatok mód szövege 2020 október - letöltés
19.

Tájékoztatók

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester, Völgyi Lajos a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság elnöke

1. melléklet - 19-KT-KT-tájékoztatás PTBhat vhr es helyisegberletekrol_2020-07-01-_2020-09-30_idoszakra - letöltés
20.

Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 20-KT-Jelentes lejart KT hat vegrehajtasarol KT 2020 október 29 KT ülésre - letöltés
21.

Egyebek