Ülések

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-ei rendes ülésének anyagai.

01.

Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2020 első félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - l-táblázatok-első féléves gazd besz-önk-KÖH-BRTKK-KIKK-Gondkp-bölcsőde-ovoda összes tábla - letöltés
2. melléklet - 1-KT-előterj 2020 elso felevi gazdalkodasiBeszámolo - letöltés
02.

Siófok Város Óvodája 2019/2020-as nevelési évben végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámolója.

Előterjesztő: Oláhné Kálmán Viktória, intézményvezető

1. melléklet - 2-KT-mell-ovoda-beszámolója 2019-2020 nevelési év - letöltés
2. melléklet - 2-KT-előterj-Óvoda-2019-2020-as nevelési év szakmai beszámolója - letöltés
03.

Siófok Város Óvodája 2020/2021. nevelési év beiskolázási tervének megtárgyalása

Előterjesztő: Oláhné Kálmán Viktória, intézményvezető

1. melléklet - 3-KT-előterj-Ovoda- 2020-2021 beiskolázási terv - letöltés
04.

Siófok Város Óvodája 2020/2021-es nevelési évre szóló Munkaterve

Előterjesztő: Oláhné Kálmán Viktória, intézményvezető

1. melléklet - 4-KT-melléklet-Ovoda- 2020-2021-es MUNKATERV - letöltés
2. melléklet - 4-KT-előterj-Óvoda-2020-2021 Munkaterv elfogadása - letöltés
05.

Siófok Város Óvodája csoportlétszámainak bővítése

Előterjesztő: Oláhné Kálmán Viktória, intézményvezető

1. melléklet - 5-KT- Ovoda csoportlétszám bővités előterj 09-07 - letöltés
06.

Siófok Város Óvodája Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Oláhné Kálmán Viktória, intézményvezető

1. melléklet - 6-KT_melléklet-Ovoda SzMSz mod 2020 okt 1-től- KT szept 8 - letöltés
2. melléklet - 6-KT-előterj-Óvoda SZMSZ módosítás elfogadása - letöltés
07.

Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje 2019/2020 évi beszámolója

Előterjesztő: Havasi-Horváth Krisztina intézményvezető

1. melléklet - 7-KT-előterj-Csicsergő Bölcsőde 2019-2020 nevelési évről Beszámoló - letöltés
2. melléklet - 7-KT-melléklet Bölcsőde 2019-2020 évi Beszámoló szept 7 - letöltés
08.

Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje 2020/2021 évi munkaterv

Előterjesztő: Havasi-Horváth Krisztina intézményvezető

1. melléklet - 8-KT-előterj Csicsergő Bölcsőde 2020-2021 évi Munkaterve - letöltés
2. melléklet - 8-KT-melléklet Bölcsőde 2020-2021 év MUNKATERV szept 7 - letöltés
09.

Javaslat Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról szóló 34/2016.(XII.19) önkormányzati ren. mó

Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző

1. melléklet - 9-KT-Bölcsőde rendelet-módosítás 4-szoc ellátásokról rend-KTszept - letöltés
10.

Javaslat a zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és létesítéséről szóló önkormányzati rendelet alkotására

Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző

1. melléklet - 10-KT-Zöldfelület gazdálkodási uj rendelet előterj - letöltés
11.

Javaslat Siófok Város által adományozott ösztöndíjakról, valamint tanulmányi, sport és művészeti versenyen elért kiemelkedő eredmények jutalmazásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Sárközy László jegyző

1. melléklet - 11-KT-előterj- új városi ösztöndíj rend megalkotására-KTszept - letöltés
12.

Javaslat a Varga Imre művészeti ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Sárközy László jegyző

1. melléklet - 12-KT-előterj_Varga Imre ösztöndíj rend megalk-KTszept - letöltés
13.

Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előterjesztő: Dr. Sárközy László Zoltán jegyző

1. melléklet - 13-KT-Adórendelet módosítás_2020szeptember_reklamtabla - letöltés
14.

Javaslat a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 6. sz. módosítására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 14-KT-VOLÁNBUSZ Közszolgálati szerződés 6 sz módosítása - letöltés
15.

Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 15-KT-helyi személyszállítási közszolgált megállapodás megkötése - letöltés
16.

HÉSZ módosítás kérelem módosítása a Deák Ferenc sétány és a Vécsey Károly utca által határolt siófoki 7473 hrsz-ú ingatlan övezeti határszámaira vonatkozóan

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 16-KT-2 mell-_Határozati javaslat - Siófok TRE mód. 7473 hrsz (Szűkített tervezési t.. - letöltés
2. melléklet - 16-KT-3_mellékle-50-2108_2020 Arker Stúdió Kft. SiófokTRE mód. - Palace Garden Hotel 74.. - letöltés
3. melléklet - 16-KT-előterj-HÉSZ módosítás a siófoki 7473 hrsz-ú ingatlanra - letöltés
4. melléklet - 16-KT-1 mell-Siófok Város Önkormányzata_Kérelem - letöltés
17.

HÉSZ módosítás kérelem a siófoki 7492 hrsz-ú ingatlan övezeti határszámaira vonatkozóan

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 17-KT-1_melléklet Kérelem 08.18. - letöltés
2. melléklet - 17-KT-2_melléklet Siófok D43 Trsz. 08.18 - letöltés
3. melléklet - 17-KT-3_melléklet Tanulmányterv+helyszínrajz - letöltés
4. melléklet - 17-KT-előterj HÉSZ módosítás a siófoki 7492 hrsz-ú ingatlanra - letöltés
18.

Közvilágítási hálózat Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő aktív és passzív elemeinek, valamint az E.on Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában lévő aktív elemeinek karbantartása, üzem

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 18-KT-közvilágitási hálózat karbantartása üzemelt - letöltés
19.

„Gazdasági terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon” című, TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005 azonosító számú projekt műszaki ellenőri feladatai

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - asági terület Ipari Parkká történő felesztése Siófokon műszaki ellenőri feladatok_KT szept - letöltés
20.

Javaslat a murvás utak pormentesítése, stabilizálása I. ütem beszerzésre

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 20-KT-murvás utak pormentesítése I. ütem beszerzésre jav - letöltés
21.

Bérlőkijelölés a siófoki 1369 hrsz-ú ingatlanon levő bázisállomás vonatkozásában a Magyar Telekom Nyrt. kérelmére

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 21-KT-Magyar Telekom Nyrt_siófoki 1369 hrsz-ú ingatlan bérleti ügye - letöltés
22.

Bérlőkijelölés a siófoki 1369 hrsz-ú ingatlanon létesítendő bázisállomás vonatkozásában a DIGI Kft. kérelmére

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 22-KT-DIGI Kft_siófoki 1369 hrsz-ú ingatlan bérleti ügye - letöltés
23.

A Siófoki Bányász SE TAO támogatás elszámolás határidejének meghosszabbítása iránti kérelme

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 23-KT-Siófoki Bányász elszámolás határidejének módosítása iránti kérelem elbírálása - letöltés
24.

Siófok Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képező Teátrum kávéház és étterem bérbeadása, üzemeltetésre vonatkozó pályázat elbírálása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - erj Teátrum Kávéház és Étterem bérbeadása üzemeltetésre vontakozó pályázati kiírás-jo - letöltés
25.

Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekthez csatlakozás

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 25-KT-melléklete-Zrt-Alapítvány - Ök együtműködési megállapodás_20200915 - letöltés
2. melléklet - 25-KT-előterj Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 előterj - letöltés
26.

A 2020. évi költségvetésben jóváhagyott „Civil szervezetek támogatása” felosztására tett Előkészítő Bizottsági javaslat megtárgyalása és döntés az egyes civil szervezetek számára megítélt támogatásról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 26-KT-előterj-Civil szervezetek támogatásáról döntés KTszept - letöltés
2. melléklet - 26-KT-mellékletek -Civil szervezetek támogatása előterj - 1. melléklet - letöltés
27.

Javaslat a 9/2020. (II.28.) ÖR - az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására – előirányzat módosítások

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 27-KT-előterj költségvetési előirányzat mód előterj 2020 szept - letöltés
2. melléklet - 27-KT-melléklete-Rendelet-tervezet mellékletek szeptember - letöltés
3. melléklet - 27-KT-melléklete-költségvetési rendelet-tervezete-szöveges része - letöltés
28.

Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 28-KT-Jelentes lejart KT hat vegrehajtasarol KT 2020 szeptember 24 KT ülésre - letöltés
29.

Egyebek