Ülések

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 16-eirendes ülésének anyagai.

01.

Beszámoló a Siófoki Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Bene Zsolt rendőr alezredes, kapitányságvezető

1. melléklet - 1-KT-konténeres formátum-Rendőrség 2019 évi közbizt besz_konténerben - letöltés
02.

Tájékoztató a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 2019. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Horváth László rendőr ezredes, kapitányságvezető

1. melléklet - 2-KT-Vizirendészet 2019 évi tev beszámolója - letöltés
03.

Tájkoztató a Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évi munkájáról

Előterjesztő: Oláh László tűzoltó alezredes, kirendeltés-vezető

1. melléklet - 3-KT_Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019 évről beszámolója - letöltés
04.

Beszámoló a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi munkájáról

Előterjesztő: Szabó Norbert tűzoltó főhadnagy, mb. tűzoltóparancsnok

1. melléklet - 4-KT-Siófok Tűzoltó-parancsnokság 2019 évi beszámolója - letöltés
05.

A Siófoki Temetkezési Kft. középtávú, 5 éves üzleti terve

Előterjesztő: Bóka Zoltán ügyvezető

1. melléklet - 5-KT-mell-Siófoki Temetkezési Kft 5 éves üzleti tervéhez melléklet - letöltés
2. melléklet - 5_KT-ellőterj_Siófoki Temetkezési Kft 5 éves üzleti terve - letöltés
06.

Siófok Város Önkormányzatának 1/1 tulajdoná t képező Teátrum kávéház és étterem bérbeadására, üzemeltetésére vonat kozó pályázati kiírás szempontjainak elfogadása

Előterjesztő: Isó Edina igazgató

1. melléklet - 6-KT-előterj-és mell_ KIKK Kávéház bérlemény pályázati kiírás-KIKK-től 07 KT - letöltés
07.

Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje Érdekképviseleti Fórum Szabályzata

Előterjesztő: Havasi-Horváth Krisztina intézményvezető

1. melléklet - 7-KT-Csicsergő Bölcsöde Érdekképviseleti Fórum előterj-1-Július jó - letöltés
08.

Siófok város zöldterületeinek fenntartása a SIÓKOM Nonprofit Kft. által 2020. szeptember 11-től 2024. december 31-ig terjedő időszakban

Előterjesztő: Kerekes Roland ügyvezető SIÓKOM Nkft

1. melléklet - 8-KT-előterj Siókom Nkft- Siófok város zöldterületeinek fenntartására 2020 szeptembertől - letöltés
09.

Balaton-parti Kft. működésének támogatása

Előterjesztő: Szendrődi Tamás ügyvezető igazgató

1. melléklet - 9-KT-előterj-Balaton-Parti Kft. működésének támogatása KT előterjesztés - letöltés
10.

Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2019 évi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 10-KT-tartozék_2019 gazd beszámolohoz-kontrollrendszer - letöltés
2. melléklet - 10-KT-zárszámadási rendelet 2019 évről táblázatai-ÖRmelléklete - letöltés
3. melléklet - 10-KT_melléklet- 2019 évi zárszámadási rendelet szövege-KT07 - letöltés
4. melléklet - 10-KT-előterj-Önk 2019 évi gazdálkodási beszámolója_KT07 - letöltés
5. melléklet - 10-KT-mell-előterj_összes mell_2019 évi gazdálkodási beszámolóhoz Önk_KÖH_intézmények - letöltés
11.

A Képviselő-testület 2020. II. félévi maunkatervének elfogadása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 11-KT-a KT-2020-2-felevimunkaterv-tervezete-07-16_KTülésre - letöltés
12.

Éves belső ellenőrzési jelentés 2019. évre vonatkozóan

Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző

1. melléklet - 12-KT-2019 évi belső ellenőrzési jelentés_KT_0716 ülésre kompletten - letöltés
13.

2019. évi közbeszerzési beszámoló

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 13-KT-előterj-Kozbeszerzesi beszamolo_ 2019_táblázattal együtt - letöltés
14.

Beszámoló a 2019. évi főépítészi tevékenységről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 14-KT-Főépítészi beszámoló 2019 évi tevékenységéről - letöltés
15.

Javaslat „a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről” szóló 16/2018. (VI.01.) önkormányzati rendelet” módosítására

Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző

1. melléklet - 15-KT-előterj parkolási rendelet módositása- KT 07 - letöltés
16.

Javaslat „Az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének, valamint az úthasználati engedély kiadásának rendjéről”

Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző

1. melléklet - 16-KT-jav-előterj- új Behajtási rendelet_KT0716 - letöltés
17.

Javaslat „A közterületen történő szeszesital fogyasztásának tilalmáról” szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előterjesztő: dr. Sárközy László jegyző

1. melléklet - 17-KT-közterületi alkohol fogyasztás tilalmáról rendelet-végleges - letöltés
18.

Javaslat „Az üzletek éjszakai szeszesital árusításának korlátozásáról” szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előterjesztő: dr. Sárközy László jegyző

1. melléklet - 18-KT- előterj szeszesital árusítás korlátozása rendelet -végleges - letöltés
19.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző

1. melléklet - 19-KT előterj Önkorm SzMSz visszamódosítás-meléklettelÖr.ind.hat.v - letöltés
20.

A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 20-KT-előterj KÖH SZMSZ módosítása - letöltés
21.

A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának felülvizsgálata

Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző

1. melléklet - 21-KT-előterj KÖH alapító okirat felülvizsgálata-KT07 - letöltés
22.

Közterület elnevezés felülvizsgálata a SMKH szakmai segítségnyújtására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert, polgármester

1. melléklet - 22-KT-Közterület elnevezése előterjesztés_Erdei Ferenc utca elnev-SMKH_KT07 - letöltés
23.

Küzterület elnevezése Szent Ivánról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 23-KT-közterület elnevezésére javaslat Szenes Ivánról KT 07 ho - letöltés
24.

A Siófok Deák Ferenc sétányon elhelyezkedő, Siófok belterület 7459/3 hrsz-ú ingatlan, mint állami vagyon ingyenes átruházása Siófok Város Önkormányzata részére az állami vagyonról szóló 2007 évi CVI

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester, Gencsi Attila képviselő

1. melléklet - 24-KT-Deák Ferenc sétány 4 parti sávjának ingyenes tulajdonba vétele - letöltés
25.

Elővásárlási jognyilatkozat az önkormányzat tulajdonában álló siófoki 6492/1 hrsz. ingatlanon álló garázs felépítmény vonatkozásában

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 25-KT-elővásárlási jog a siófoki 6492_1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában - letöltés
26.

Siófok-Ságvárt összekötő 65. számú út melletti kerékpárútra vonatkozó feladatellátási megállapodás módosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - -előterj-Siófok-Ságvárt összekötőkerékpárút feladatellátási megállapodás módosítása - letöltés
27.

Siófok Város Klímastratégiájában meghatározott célkitűzések I. ütemének meghatározása, a szükséges intézkedések megtétele, klímavészhelyzet megállapításának lehetősége

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - előterj_Klímavészhelyzet megállapítása mint lehetőség, szükséges intézkedések megtétele - letöltés
28.

A 69/2020. (V.28.) számú polgármesteri határozat végrehajtása – Siófok Települési Értéktár Bizottság megalakulása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 28-KT-előterj-69-2020 PMhatározat végrehajtásáról táj - letöltés
29.

A 2020. évi költségvetésben jóváhagyott „Civil szervezetek támogatása” felosztására tett Előkészítő Bizottsági javaslat megtárgyalása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 29-KT-a Civil szervezetek támogatása előterjesztés KT 07 - letöltés
30.

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 30-KT-Bursa Hungarica Felsőokt Ösztöndíjrendszer 2021évi ford csatl - letöltés
31.

Javaslat a 9/2020. (II.28.) ÖR - az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására – előirányzat módosítások

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 31-KT-előterj KV előirányzat mód előterj szövegese 2020 július - letöltés
2. melléklet - 31-KT-melléklet-2020 évi kvrendmód-rendelet-tervezet_KT07 - letöltés
3. melléklet - 31-KT_melléklete 2020 évi költségvetési rend mód rendeletimellékletek_KT07 - letöltés
32.

A polgármester 2020. évi cafetéria-juttatása

Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző

1. melléklet - 32-KT-polgármester_cafeteria juttatása - letöltés
33.

Tájékoztatók

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester, Völgyi Lajos, a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság elnöke

1. melléklet - 33-KT-tájékoztatás PTBhat vhr es helyisegberletekrol_20200101_20200630_idoszakra - letöltés
34.

Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 34-KT-Jelentes lejart KT hat vegrehajtasarol KT 2020 július 16 KT ülésre - letöltés
35.

Egyebek

Kapcsolódó
MEGHIVÓ_Siófok Képviselőtestület-2020-július 16 ülésére -2020-07-17-ÖR- a 2019 évi pénzügyi terv végrehajtásáról rend mellékleteivel_hat-07-18-tól 30-2020-07-17-ÖR-parkolási rendelet mód-hat 2020-08-01-től 31-2020-07-17-új behajtási rendelet-hat 2020-07-18-ától 32-2020-07-17-ÖR közterületel alkoholfogyasztás tilalmáról-hat 2020-08-01-től 33-2020-07-17-ÖR-üzletek éjszakai szeszesital árusítás korlátozásáról-hat-2020-08-01-től 34-2020-07-17-ÖR-az Önk SzMSz-ének módosításáról-hat-07-18-ától 35-2020-07-17-ÖR- az Önk 2020 évi költségvetési rend mód-hat-07-18-ától 36-2020-07-17-ÖR- a 15-2017 ÖR hat kivül helyezéséről-hat-07-18-tól indoklás 29-2020-07-17- Ör - a 2019 évi pénzügyi terv teljesítés rendelethez indoklás 30-2020-07-17-ÖR-parkolási rend módositásához indoklás 31-2020-07-17-ÖR-uj behajtási rendelethez indoklás 32-2020-07-17-ÖR-közterületen alkfogy tilalmáról rendelethez indoklás 33-2020-07-17-ÖR-üzletek szeszesital árusitás korl rendelethez indoklás 34-2020-07-17-az Önk SzMSz rend módosításához indoklás 35-2020-07-17-ÖR- az Önk 2020 évi költségvetési rend módosításhoz indoklás 36-2020-07-17-Önk rendelethez 15-2017 Ör hatkivülhelyezéséhez Rendelet-kihirdetési HIRDETMÉNY-2020 július 17-én -2020-07-17-ÖR- a 2019 évi pénzügyi terv végrehajtásáról rend mellékleteivel_hat-07-18-tól 2-mell-JKV-30-2020-07-17-ÖR-parkolási rendelet mód-hat 2020-08-01-től 3-mell-JKV-31-2020-07-17-új behajtási rendelet-hat 2020-07-18-ától 4-mell-JKV-32-2020-07-17-ÖR közterületel alkoholfogyasztás tilalmáról-hat 2020-08-01-től -33-2020-07-17-ÖR-üzletek éjszakai szeszesital árusítás korlátozásáról-hat-2020-08-01-től 6-mell-JKV-34-2020-07-17-ÖR-az Önk SzMSz-ének módosításáról-hat-07-18-ától 7-mell-JKV-35-2020-07-17-ÖR- az Önk 2020 évi költségvetési rend mód-hat-07-18-ától 8-mell-JKV-36-2020-07-17-ÖR- a 15-2017 ÖR hat kivül helyezéséről-hat-07-18-tól nyilvános KT JKV-Siófok-2020 július 16 rk KT ülés tájékoztatós ZÁRT ülés döntéseiről-Siófok-KT-2020-07-16 rendkívüli KT ülés (1)