Ülések

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 30-ai rendes ülésének anyagai.

01.

Az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet alkotása

Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző

1. melléklet - 1_mellékletek_Vagyonrendelethez_1_2_3_4_mellékletek - letöltés
2. melléklet - 1_előterj_Vagyonrendelet_uj_megalkotására javaslat - letöltés
02.

Az önkormányzat „Szervezeti és Működési Szabályzatáról” szóló 9/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző

1. melléklet - 2_Önkormányzat SZMSZ_módosítása 2020 január - letöltés
03.

Javaslat Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról szóló 34/2016.(XII.19) önkormányzati rend. m

Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző

1. melléklet - 3_Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról rendelet - letöltés
04.

Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 45/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző

1. melléklet - 4_Nem közművel összegyűjtött szennyvíz díj-rendelet mód - letöltés
05.

Siófok város 2020. évi programnaptára

Előterjesztő: Balogh Renáta elnök

1. melléklet - 5_Melléklet_Siófok város 2020 évi programnaptára_01-16 - letöltés
2. melléklet - 5_előterj_ Siófok város 2020. évi programnaptára módosításokkal_KT01havi - letöltés
06.

Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje nyári zárva tartása

Előterjesztő: Havasi-Horváth Krisztina intézményvezető

1. melléklet - 6_Csicsergő Bölcsőde nyári zárvatartás - letöltés
07.

Siófok Város Óvodája nyári zárva tartása

Előterjesztő: Oláhné Kálmán Viktória, intézményvezető

1. melléklet - 7_Ovodák nyári zárva tartása 2020 - letöltés
08.

Siófok Város Gondozási Központjának munkakör módosítása

Előterjesztő: Sárváriné Vörös Viktória intézményvezető

1. melléklet - 8_Gondozási Központ munkakör átmódosítás 2020_01ho - letöltés
09.

Siófoki Libadalom, Városnap-Advent és Puncsparty/Szilveszter rendezvényekkel kapcsolatos beszámoló

Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

1. melléklet - ekkel_Balaton-parti rendezvényekről beszámoló_Libadalom_Városnap_Advent_Puncsparty_Szilveszteri - letöltés
10.

A Balaton-parti Kft. 2019. évi fejlesztési igényének elszámolása

Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

1. melléklet - 10_előterj_Balaton_parti Kft 2019 évi fejlesztési igényének elszámolása - letöltés
11.

A Balaton-parti Kft. 2020. évi fejlesztési igénye

Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

1. melléklet - 11_mellékletek_1-től 8-ig_Balaton-parti Kft 2020 évi fejlesztési igényeihez - letöltés
2. melléklet - 11_előterj_Balaton_parti Kft 2020 évi fejlesztési igénye - letöltés
12.

Termofok-Sió Kft. 2020. évi fejlesztési igénye

Előterjesztő: Gerencsér Szabolcs ügyvezető

1. melléklet - 12_ jav__Termofok_Sió_Kft_ELŐTERJESZTÉS_2020_fejlesztési_ igény_200127 - letöltés
2. melléklet - 12_ javított Termofok_Sió_Kft_ELŐTERJESZTÉS_MELLÉKLET_2020_fejlesztési_ igény_200127 - letöltés
13.

A Siófoki Temetkezési Kft. temetkezési szolgáltatásának elindítása

Előterjesztő: Bóka Zoltán ügyvezető

1. melléklet - 13_Siófoki Temetkezési Kft_2020 évi temetkezési szolgáltatás beindítása - letöltés
14.

A Siófoki Temetkezési Kft. 2020. évi likviditásának biztosítása

Előterjesztő: Bóka Zoltán ügyvezető

1. melléklet - 14_Siófoki Temetkezési Kft_2020. évi likviditásának biztosítása - letöltés
15.

A Siófoki Temetkezési Kft. 2020. évi fejlesztési igénye

Előterjesztő: Bóka Zoltán ügyvezető

1. melléklet - 15_mellékletek_Temetkezési Kft 2020 évi fejlesztési igénye 1_2_3 melléklete - letöltés
2. melléklet - 15_előterj_Siófoki Temetkezési Kft_2020. évi fejlesztési igénye - letöltés
16.

Siófok Város főszezoni időszakra vonatkozó autóbuszos tömegközlekedési koncepciójának megtárgyalása.

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 16_előterj_Helyi autóbusz-közlekedés_koncepciója 2020 - letöltés
17.

Siófok, Rózsakert megújításának tervezési és kivitelezési munkálatai

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 17_Rózsakert megújításának tervezési és I ütem kivitelezési munkái - letöltés
18.

Siófok, déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése – újbóli közbeszerzéssel kapcsolatos döntés hozatal

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése_újbóli közbeszerzés_2020_01 - letöltés
19.

„Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon” című, TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005 azonosító számú projekt megvalósításával kapcsolatos döntés meghozatala

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 19_előterj_Gazdasági Terület ipari parkká fejl_megval kapcs döntések - letöltés
20.

Siófok, Vadalma utca teljes körű kivitelezési munkálatai többlet forrásigény biztosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 20_Vadalma utca kivitelezési munkái többlet forrás bizt - letöltés
21.

Siófok Város Önkormányzata részére közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 21_előterj_Közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátása - letöltés
2. melléklet - 21_mellékletek_Közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátása_mellékletei - letöltés
22.

A Balatoni Vasas Sportegyesület TAO támogatási ügye

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 22_előterj mellékletekkel_Balatoni Vasas SE TAO támogatási ügye - letöltés
23.

Teleki Miklós orgonahangverseny-sorozat támogatása, szponzoráció

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 23_Teleki Miklós hangversenysorozat támogatása 2020 - letöltés
24.

Döntés a BFC Siófok Kft. szponzorációs szerződés megkötésére és a stadionbérleti díjtartozás átütemezésére benyújtott kérelméről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 24_előterj_BFC Siófok Kft kérelme- mellékletekkel - letöltés
25.

A Nemzeti Regatta 2020. évi támogatása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 25_Nemzeti Regatta 2020. évi támogatása_melléklettel - letöltés
26.

Siófoki Hírek hirdetési tarifáinak, illetve nyelvi lektori megbízási szerződés módosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 26_Siófoki Hírek hirdetési tarifáinak módosításáról 2020._01 - letöltés
27.

Költségvetési forrás biztosítása kajak-kenu közoktatási programhoz 2020. évre

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 27-Kajak kenu Egy közokt program_működési támogatás 2020 5millió - letöltés
28.

Költségvetési forrás biztosítása kajak-kenu verseny-programhoz 2020. évre

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 28_Kajak Kenu Egy versenyprogram támogatása 2020_7millió - letöltés
29.

Siófok Város Önkormányzata és Siófok Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 29_együttmüködési megállapodás CNÖ és Önk között_01-23 - letöltés
30.

Döntés a Gábor Dénes Főiskolának a Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ fejlesztése tárgyában benyújtott kérelméről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 30_előterj_Gábor Dénes Főiskola kérelme KFKK fejlesztéséhez_mellékletekkel - letöltés
31.

A siófoki ZENE-BONA Alapítvány kérelme a siófoki zeneiskolások olaszországi útjának támogatására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 31_Zeneiskolások támogatása_Zene_Bona Alapitvány kérelme - letöltés
32.

Siófok város közigazgatási területén közterületi képfelvevők elhelyezésének kijelöléséről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 32_előterj_és mell_Kamerák Minta lakótelepen - letöltés
33.

Javaslattétel az észtországi Pärnu és Siófok között létrejött testvérvárosi szerződés megszüntetésének kezdeményezéséről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - Észtországi Pärnu és Siófok közötti testvérvárosi szerződés megszüntetésének kezdeményeze - letöltés
34.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése

érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény alapján kötelezően megkötendő vagyonelem átadási megállapodásról szóló döntés

Előterjesztés: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Jogi és Szervezési Osztály

1. melléklet - 34_ Kormányhivatallal megállapodás_építéshatóság átadás - letöltés
35.

Néhai Varga Imre szobrászművész, Siófok város díszpolgára méltó emlékének megőrzésére irányuló szándék kinyilatkoztatása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 35_Varga Imre díszpolgár emlékére szándék kinyilatk - letöltés
36.

Javaslat a Balaton-parti Kft. 2016-2019. évi tevékenységének átvilágítására érkezett ajánlatok elbírálására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 36_Balaton-parti Kft tevék átvilágítás-nyertes ajánlatetvő kiválasztása - letöltés
37.

Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 37_Jelentes lejart KT hat vegrehajtasarol KT 2020 január 30 KT ülésre - letöltés
38.

Tájékoztatások

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

I., Tájékoztatás a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak az önkormányzati vagyon hasznosítása tárgyában saját hatáskörben jóváhagyott szerződésekről (a meghozott határozatok alapján) 2019.szeptember 01. napjától – 2019. december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában

II., A 220/, a 221/ és a 223/2011.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozatokban előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítése a helyiségek bérletével kapcsolatban 2019.szeptember 01. napjától – 2019. december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában
1. melléklet - 38_KT-tájékoztatás PTBhat vhr es helyisegberletekrol_20190901_20191231_idoszakra - letöltés
39.

Egyebek:

„Közösségi „hub” kialakítása városközpontban” című, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00169 kódszámú pályázat visszamondása, új pályázat előkészítése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester/Városfejl. és Üzemeltetési Osztály

1. melléklet - 39_Egyebek_TOP-7 1 1-16-H-ERFA-2019-00169 pályázat - letöltés