Ülések

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 28-ai rendes ülésének anyagai.

01.

A képviselő-testület alakuló ülésén – 2019. október 29. – be nem töltött, illetve lemondás folytán megüresedett bizottsági tagi helyekre bizottsági tagok megválasztása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - illetve lemondás folytán megüresedett bizottsági tagi helyekre bizottsági tagok megválasztása - letöltés
02.

ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ a 2019. évi idegenforgalmi szezon értékeléséről

Előadó az ülésen: Bene Zsolt r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető

1. melléklet - 2 _2019._évi_idegenforgalmi_szezon_pdf_signed_melléklet - letöltés
2. melléklet - 2_2019._évi_idegenforgalmi_szezon_melléklet - letöltés
3. melléklet - 2_Siófoki Rk. önkormányzat ID szezon beszámoló 2019_signed - letöltés
03.

TÁJÉKOZTATÓ a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 2019. évi turisztikai idényben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Horváth László kapitányságvezető, r. ezredes

1. melléklet - 3_Vizirendészeti Rkap_2019 évi szezonértékelő beszámolója - letöltés
04.

A 2019. évi idegenforgalmi szezon értékelése

Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

1. melléklet - 4_ Szezonértékelés_Balaton-parti Kft - letöltés
05.

A 2019. évi idegenforgalmi szezon értékelése

Előterjesztő: Balogh Renáta elnök Siófoki Fürdőegylet - Turisztikai Egyesület

1. melléklet - 5_ 1 sz melléklet_Fürdőegylet_Tourinform_szezonért_beszámolóhoz - letöltés
2. melléklet - 5_előterj_Szezonértékelő_2019_Fürdőegylet_Tourinform - letöltés
06.

A Kálmán Imre Kulturális Központ 2019. évi nyári szezonértékelő beszámolója

Előterjesztő: Gyulainé Isó Edina igazgató

1. melléklet - 6_ KIKK szezonértékelő beszámoló_2019 - letöltés
07.

Beszámoló a 2019. évi idegenforgalmi szezonról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert Polgármester

1. melléklet - 7_ Városőrség_városüzemeltetés 2019 szezon beszámoló - letöltés
08.

A Galerius Vendégház bérbe vételére vonatkozó kérelem

Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

1. melléklet - 8_ A Galerius Vendégház bérbe vételére vonatkozó kérelem - letöltés
09.

Sör és Csülök Fesztivál és Halfesztivál rendezvényekkel kapcsolatos beszámoló

Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

1. melléklet - 9_ Sör és Csülök Fesztivál és Halfesztivál rendezvényekrő beszámoló - letöltés
10.

Siófok 6747 hrsz.-on található Hotel Holiday hasznosítása

Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

1. melléklet - 10_ Siófok 6747 hrsz.-on található Hotel Holiday hasznosítása - letöltés
11.

A Balaton-parti Kft. és Siófok Város Önkormányzata között 2012. szeptember 18.-án létrejött bérleti szerződés módosítása

Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

1. melléklet - Önkormányzata között 2012. szeptember 18.-án létrejött bérleti szerződés módosítása1108 - letöltés
12.

A Balaton-parti Kft. folyószámla hitelkeretének meghosszabbítása

Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató Balaton-parti Kft.

1. melléklet - 12_ jav Balaton-parti Kft. folyószámla hitelkeretének meghosszabbítása - letöltés
13.

Településrendezési eszközök felülvizsgálatához kapcsolódó pontosítás – part menti sáv beépíthetősége lakó funkcióval

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert, polgármester

1. melléklet - 13_ TRE_ felülvizsgálatához kapcsolódó kapcsolódó part menti sáv beépítése - letöltés
14.

Közterületek elnevezése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert, polgármester

1. melléklet - 14_ mell_Közterületek elnevezése 4 sz melléklet - letöltés
2. melléklet - 14_ mell_Közterületek elnevezése_5 sz melléklet - letöltés
3. melléklet - 14_Közterületek elnevezése előterjesztés és 1_2_3 sz mellékletekkel - letöltés
15.

A Helyi Építési Szabályzat módosítása a zöldterületek beépíthetőségére a Balaton-part menti sávban

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert, polgármester

1. melléklet - 15_ HÉSZ módosítás a zöldterületek beépíthetőségére a Balaton part menti sáv - letöltés
16.

Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatának szabályozásáról szóló 7/2017.(III.31.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva aljegyző

1. melléklet - 16_ közterület használat rendelet módosítása - letöltés
17.

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/1994.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva aljegyző

1. melléklet - rmányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása - letöltés
18.

Javaslat a siófoki bölcsődébe és óvodákba járó gyermekek részére Mikulás-napi édesség csomag ajándékozására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 18_ javaslat a Mikulás-napi édesség csomag ajándékozására - letöltés
19.

Beszámoló az önkormányzat 2019. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 19_ melléklet_01_09 hó beszámolás - letöltés
2. melléklet - 19_ 2019 evi-3negyedeves gazdalkodas beszamolo-előterj - letöltés
20.

A Siófok, Alkotmány u. 56/A. sz. (11502. hrsz.) „beépített terület” értékesítése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 20_ Siófok_Alkotmány u 56A sz belépitett terület ért - letöltés
21.

A Siófok, Diós tér 15. sz. (83/5. hrsz.) értékesítése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 21_Siófok_Diós_tér 15 beépitetlen terület értékesítése - letöltés
22.

Javaslat a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva aljegyző

1. melléklet - 22_ Javaslat a közszolgálati tisztviselők 2020 évi alapilletmény emelésére rendeletalkotás - letöltés
23.

Részben, illetve teljes egészben Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságokban tisztséget betöltők visszahívása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságok tisztség betöltése visszahívás - letöltés
24.

Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előterjesztő: Kétszeriné dr. Takács Éva aljegyző

1. melléklet - 24_ Adórendelet módosítás - letöltés
2. melléklet - 24_ mell_ Nők a Balatonért Egyesület - letöltés
3. melléklet - 24_ mell_Nyugdíjas Egyesület - letöltés
4. melléklet - 24_ mell_Siófok Városért Egyesület - letöltés
5. melléklet - 24_mell_SÜDE - letöltés
25.

Siófok, déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése – újbóli közbeszerzéssel kapcsolatos döntés hozatal

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - li városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése_újbóli közbeszerzés_2019.11.06 - letöltés
26.

A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság támogatási kérelmének elbírálása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 26_ Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság - letöltés
27.

Javaslat a Balaton-parti Kft. működésének átvilágítására, a feladat elvégzésére tanácsadó cégek részére ajánlattétel kiírására, a kiírt pályázat nyertesével szerződéskötésre felhatalmazásra

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 27_ Javaslat a Balaton-parti Kft működésének átvilágítására - letöltés
28.

A 8600 Siófok, Fő utca 97 szám alatti társasház alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 28_ Fő utca 97 Társasház alapító okirat módosítása - letöltés
29.

Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány kérelmének elbírálása adventi jótékonysági program támogatásához

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 29_Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány kérelme - letöltés
30.

TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002 azonosítószámú, „Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása” (Siópaktum) című pályázat keretében Siófok Város Önkormányzatának képviseletét ellátó új szem

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 30_ melléklet_Siófok és térsége Foglalkoztatási Paktum Ügyrend módosítás3 - letöltés
2. melléklet - 30_ Siopaktum képviseletre jogosult kijelölése - letöltés
31.

Javaslat a polgármester jutalmazására

Előterjesztő: Dr. Sárközy László jegyző

1. melléklet - 31_Polgármester jutalmazása 2019 - letöltés
32.

Javaslat a főállású alpolgármester jutalmazására

Előterjesztő: dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 32_Főállású alpolgármester jutalmazása2019 - letöltés
33.

Külföldi delegáció kijelölése - Gyergyószentmiklós testvérváros látogatása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 33_Külföldi delegáció kijelölése Gyergyószentmiklós2019 - letöltés
34.

Javaslat a 3/2019. (III.1.) ÖR - az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására – előirányzat módosítások

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

1. melléklet - 34_ költségvetési rendmód előirányzat mód november szöveges - letöltés
2. melléklet - 34_ költségvetési rendmód táblák november - letöltés
3. melléklet - 34_ költségvetési rendmód _szövege november hónap - letöltés