Ülések

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 29-i ALAKULÓ ÜLÉSÉNEK anyagai.

01.

A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek 2019. október 13-ai választásáról

Előterjesztő: Dr. Cseh Zita, a Siófoki Helyi Választási Bizottság elnöke

1. melléklet - 1_HVB beszamoloja_önk_pm választásról 1029 alakuloulesre mod - letöltés
02.

Átmeneti intézkedésekkel kapcsolatosan hozott 159/2014.(XII.04) sz., 160/2014.(XII.04.) sz. és a 190/2014.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozatok hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Jogi és Szervezési Osztály

1. melléklet - 2_KT_Átmeneti intézkedések visszavonása - letöltés
03.

Az önkormányzat „Szervezeti és Működési Szabályzatá” ról szóló 9/2013.(III.04.) önkormányzati rendelet módosítása, felülvizsgálata

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester és

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző

1. melléklet - 3_KT_az Önkormányzat SZMSZ-ről szóló rendelet módosítására jav_KTokt29alakuló - letöltés
04.

Szavazatszámláló Bizottság megválasztása az alpolgármester/ek megválasztásához

Előadó: Dr. Lengyel Róbert polgármester (szóbeli előterjesztés)

05.

Javaslat a képviselő-testület tagjai közül társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására

1. melléklet - 5_KT_Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása - letöltés
06.

Javaslat a főállású alpolgármester megválasztására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Jogi és Szervezési Osztály

Alpolgármester/ek megválasztása (titkos szavazással) és az eljárás lebonyolítását követően az alpolgármester(ek) eskütétele minőségükben.

1. melléklet - 6_KT_főállású alpolgármester megválasztása - letöltés
07.

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Előterjesztő: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző /Jogi és Szervezési Osztály

1. melléklet - 7_KT_polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása - letöltés
08.

A polgármester cafetéria juttatása

Előterjesztő: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző /Jogi és Szervezési Osztály

1. melléklet - 8_KT_polgármester cafeteria juttatása - letöltés
09.

Dr. Lengyel Róbert polgármester ki nem adott szabadságának megváltása

Előterjesztő: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző /Jogi és Szervezési Osztály

1. melléklet - 9-KT_Dr Lengyel Róbert szabadságának megváltása - letöltés
10.

Javaslat a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Jogi és Szervezési Osztály

1. melléklet - rsadalmi megbízatású alpolgármester tiszteledíjának_ költségtérítésének megállapítása - letöltés
11.

Javaslat a főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Jogi és Szervezési Osztály

1. melléklet - 11_KT_főállású alpolgármester illetményének_költségtérítésének megállapítása - letöltés
12.

Javaslat önkormányzati tanácsadói munkakör létrehozására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Jogi és Szervezési Osztály

1. melléklet - 12_KT_Önkormányzati tanácsadói munkakör létrehozása - letöltés
13.

A bizottságok megválasztása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

14.

Javaslat a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban, a Társulás Társulási Tanácsában és Felügyelő Bizottságában Siófok Város Önkormányzata képviseletét ellátó személy

megbízására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Jogi és Szervezési Osztály

1. melléklet - 14_KT_DBRHÖT Társulási Tanács és FB_be delegálás_KT1029ülésre - letöltés
15.

Siófok Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Városfejl. és Üzemeltetési Osztály

1. melléklet - 15_KT_Közbeszerzési Szabályzat _modositása_Döntéshozó Testület megvál_KTokt29ülésre_ - letöltés
16.

Siófok város közigazgatási területén belül hó és síkosság mentesítés ellátása tárgyú vállalkozói szerződés megkötése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Városfejl. és Üzemeltetési Osztály

1. melléklet - 16_KT_Hó és sikosságmentesítési szerződés-előterj-okt29KT ülésre - letöltés
17.

Siófok Város Képviselő-testületének állásfoglalása a parti területek szabad-strandként történő megtartásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Jogi és Szervezési Osztály

1. melléklet - 17_KT-_állásfoglalás a parti területek megtartása ügyében_KTokt29ülésre - letöltés
2. melléklet - 17_KT_mellékletek_állásfoglalás parti területek kapcsán_KTokt29 ülésre előterjhez - letöltés
18.

A Siófoki Kézilabda és Tenisz Klub Kft. EHF kupaszereplési támogatási kérelme tárgyában meghozott 237/2019.(IX.26.9 számú képviselő-testületi határozat módosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Jogi és Szervezési Osztály

1. melléklet - 18_KT_Siófoki Kézilabda és TeniszKlub KFT_EHF kupa támogatas_KThatmod_KTokt29 ülésre - letöltés
19.

YOLLE Kft. parkolóhelyek létesítési kérelme ügyében hozott 150/2018. (V.31.) számú képviselő-testületi határozatának visszavonása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Jogi és Szervezési Osztály

1. melléklet - 19_KT_Yolle Kft parkolohelyek létesitése 150_2018KThatvisszavonása_KT1029ülés - letöltés
20.

A Siófoki Hírek önkormányzati magazinnal kapcsolatos egyes intézkedések

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Jogi és Szervezési Osztály

1. melléklet - 20_KT_Siófoki Hírek önkmagazinnal kapcs egyes intézkedésekről előterj_KTokt29ülésre - letöltés
21.

Szerződések megkötésének jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Városfejl. és Üzemeltetési Osztály

1. melléklet - 21_KT_szerződések jóváhagyásáról_megkötéséről_ döntés_KTokt29ülésre - letöltés
22.

Egyebek