Ülések

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 25-i rendes ülésének anyagai.

01.

Beszámoló a közbiztonság helyzetéről a 2017. év vonatkozásában, A 2018 évi idegenforgalmi szezonra való felkészülés feladatairól tájékoztatás

Előterjesztő: Kasznár Gyula r. alezredes, a Siófoki Rendőrkapitányság vezetője

1. melléklet - 1-KT-Közbiztonsági helyzetről beszámoló V.R.kap-2017évről - letöltés
02.

Tájékoztató előterjesztés a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 2018. évi idegenforgalmi szezon biztosítására történő felkészülésről

Előterjesztő: Horváth László r.ezredes, a Balatoni Vizirend. R.kapitányság vezetője

1. melléklet - 2-KT-Balatoni Vizirendészeti Rkapitányság szezonfelkészülési anyaga- IRB-KT 04 - letöltés
03.

A Kálmán Imre Kulturális Központ 2018. évi idegenforgalmi szezonra tervezett felkészülés feladatai

Előterjesztő: Gyulainé Isó Edina, a KIKK igazgatója

1. melléklet - 3-KT-KIKK szezonfelkészülés 2018 - letöltés
04.

A Siófoki Fürdőegylet - Turisztikai Egyesület 2018. évi idegenforgalmi szezonra való felkészülése és munkaterve

Előterjesztő: Hegyi Károly, a Siófoki Fürdőegylet- Turisztikai Egy. elnöke

1. melléklet - 4-KT-Siófoki Fürdőegylet_Szezonelőkészítés - letöltés
05.

A Balaton-parti Kft. felkészülése a 2018 évi idegenforgalmi szezonra

Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

1. melléklet - 5-KT-Balaton-parti Kft. szezon felkészülése 2018 - letöltés
06.

2018. évi idegenforgalmi szezonra való felkészülés a Városüzemeltetés és a Városőrség részéről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (illetékes osztályvezetők)

(Városfejl. és üzemelt.Oszt. és aHatósági Osztály)

1. melléklet - 6-KT-Városüzemeltetés-Városőrség-szezonfelkészülés 2018 - letöltés
07.

7./1./Tájékoztató a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi munkájáról

Előterjesztő: Oláh László tű. alezredes, kirendeltség vezető

7./2./Beszámoló a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Kekecs K.Richárd tű. őrnagy, Tűzoltóparancsnok


1. melléklet - 7-1-KT-KatvédKirendeltség-Tájékoztató 2017 évről - letöltés
08.

Siófoki Nyuladalom rendezvénnyel kapcsolatos beszámoló

Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető, Balaton-parti Kft.

1. melléklet - 8-KT-Nyuladalom rendezvényről beszámoló-BalatonpartiKft-től - letöltés
09.

Siófok város 2018. évi végleges marketing kerete

1. melléklet - 9-KT-Siófok város 2018. évi végleges marketing kerete - letöltés
10.

A Termofok-Sió Kft. távhő rendszer szakági felmérés igénye

Előterjesztő: Gerencsér Szabolcs ügyvezető igazgató

1. melléklet - 10-KT-Távhő szakági felmérés-Termofok Sió Kft előterj mellékleteivel - letöltés
11.

A siófoki 6300 hrsz. alatti „gazdasági épület és udvar” (távhő-üzem) bérlése

Előterjesztő: Gerencsér Szabolcs ügyvezető igazgató

1. melléklet - 11-KT-Termofok-SióKft-Tömbfűtő-bérlése-előterj-melléklettel-KT04 - letöltés
12.

A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház létszámbővítése 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, közalkalmazotti jogviszonyban

Előterjesztő: Laki Judit intézményvezető

1. melléklet - 12-KT-Könyvtárnál- Kálmán Imre Emlékházban egy fő létszámbővítés - letöltés
13.

Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a zöldfelület- gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Városfejl. és Üzemelt. Oszt.)

1. melléklet - 13-KT-Zöldfelület gazdálkodásról ÚJ rendelet megalkotása - 04 - letöltés
14.

Javaslat a 6/2018.(II.28.) ÖR- az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására – előirányzat módosítások

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Közgazdasági Oszt.)

1. melléklet - 14-KT-2018 évi költségvetési előirányzatok módosítására javaslat -PTB-KT 04 - letöltés
15.

A véleményezési szakasz lezárása, valamint a környezeti vizsgálat szükségessége

Siófok Város településrendezési eszközeinek 2017 – Siófok- Kiliti szőlőhegy és Siófok- Töreki szőlőhegy területrészeire megnevezésű – módosításához

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (városi főépítész)

1. melléklet - 15-KT-Kiliti-Töreki szőlőhegy-véleményezés-lezarasa-04hoKT - letöltés
16.

Tájékoztatás a településrendezési eszközök hatályosulásáról, a városi főépítész 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (városi főépítész)

1. melléklet - 16-KT-Főépitészi tájékoztató beszámoló a 2017 évo tevékenységéről 04KT - letöltés
17.

A Siófoki Szakképzési Centrum Alapító Okiratának módosítása, új szakképzések bevezetése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

1. melléklet - 17-KT-Szakképzési Centrum alapitó okirat mód- új szakmai képzések ind - letöltés
18.

Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon- Konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejl. és Üzemelt. Oszt.)

1. melléklet - gi Terület ipari parkká történő felesztése Siófokon- konzorciumi megállapodás módosítása - letöltés
19.

Pitypang Óvoda fejlesztése Siófokon – önerő biztosításának vállalása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejl. és Üzemelt. Oszt.)

1. melléklet - 19-KT-Pitypang óvoda fejlesztése pályázat önerő vállalása - letöltés
20.

Pályázat benyújtása a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának támogatására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejl. és Üzemelt. Oszt.)

1. melléklet - 20-KT-Viz-csatornadíj támogatásra pályázat lakossági 2018 - letöltés
21.

Siófok, Kálmán Imre sétány 13. szám alatti ingatlanon Közösségi Ház kialakításához fedezet biztosítása a 2019. évi költségvetés terhére

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

1. melléklet - 21-KT-Kálmán Imre sétány közösségi ház fedezet bizt - letöltés
22.

Nemzeti Regatta – Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja rendezvény közterület és eszközigénye

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

1. melléklet - 22-KT-Nemzeti Regatta rendezvény terület eszközigény eng - letöltés
23.

Nyilatkozat elővásárlási jogról a Siófok 6294/1/A/1 hrsz-ú, természetben a Siófok, Fő tér 10/B. pinceszint ajtó 1. szám alatti garázs vonatkozásában

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

1. melléklet - 23-KT-nyilatkozat elővásárlási jogról 6294-1 hrsz garázs ing - letöltés
24.

ZNET Telekom Zrt. bérleti szerződésének megkötése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

1. melléklet - 24-KT-ZNET bérleti szerződés 2018. 04 - letöltés
25.

„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” jogcímre vonatkozó pályázat beadása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Létesítményi főmérnök)

1. melléklet - 25-KT_közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat beadása KIKK - letöltés
26.

A Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Siófoki Területi Szervezetének támogatási kérelme

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

1. melléklet - 26-KT-Magyar Vöröskereszt támogatási kérelem - letöltés
27.

Döntés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról – VEMAFI KC (kiegészített)

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

1. melléklet - 27-KT-Döntés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról VEMAFI KC - letöltés
28.

Döntés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról – Magaspart Sportegyesület

1. melléklet - 28-KT-Döntés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról Magaspart SE - letöltés
29.

XI. Balaton Classic veterán autóverseny támogatása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

1. melléklet - 29-KT-XI Balaton Classic veteránautó verseny támogatása - letöltés
31.

Illemhely áthelyezési kérelem Siófok Ezüstparti részen

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Hatósági Oszt.)

1. melléklet - 31-KT-Ezüstpart illemhely áthelyezés - letöltés
32.

Siófok Város Gondozási Központjának személyi változásai

Előterjesztő: Sárváriné Vörös Viktória mb. intézményvezető

1. melléklet - 32-KT-Gondozási Központ személyi változások-üresedett álláshely KT04 - letöltés
33.

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal személyi változásai

Előterjesztő: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Jogi és Szerv. Oszt.)

1. melléklet - 33-KT-személyi változások-SiófokiKÖH2018.április - letöltés
34.

Polgármester és alpolgármesterek beszámolója az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről

(önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint írásban, az ülés előtt kiosztással)

1. melléklet - 34-KT-Dr Lengyel Róbert Polgármester beszámolója két ülés közöttiról-KT0425 - letöltés
2. melléklet - 34-KT-Potocskáné Kőrösi Anita alpm beszámolója-KT04-25 - letöltés
3. melléklet - 34-KT-Hamvas Péter alpm beszámolója két ülés közöttiről-KT0425 - letöltés