Településrendezés

A településrendezés egész környezetünket formáló tevékenység, a települési közösség ügye, tehát mindenkit érint. A település területének megfelelő felhasználását, és az építés helyi rendjének szabályozását, általuk pedig a település fejlődését, a kedvező településkép kialakítását szolgálja.FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk az érintett Partnereket, hogy Siófok Város Önkormányzata Siófok Város településrendezési eszközeinek 2017 – Siófok Kiliti szőlőhegy és Siófok Töreki szőlőhegy területrészeire megnevezésű - módosítása tekintetében egyszerűsített eljárás keretében lefolytatta a véleményezési szakaszt.

hirdetmeny.4.pdf

zaro-dokumentacio.pdf


FELHÍVÁS

Siófok Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Siófok Város Képviselő testülete elfogadta Siófok Város Településképi Arculati Kézikönyvét és a Településképi Rendeletet.

A településkép védelméről szóló 1./2018.(I.30.) számú önkormányzati rendelet 2018. január 31-től hatályos.


Településképi Rendelet

telepleskepi-arculati-kezikonyv.pdfFELHÍVÁS

Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról:

Hirdetmény:  hirdetmeny.3.pdf

Önkormányzati rendelet a módosításról:  31_2017_1127_or.pdf

2017. november 28-tól hatályos egységes HÉSz rendelet:  23_2005_04_29_or_hesz_egysrend_20171128.2.pdf