EU projektekAz infrastruktúra és a zöldterület felújítása, valamint gazdaságélénkítés megvalósítása Siófok Ezüstpart városrészben című, TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004 számú pályázat

A pályázat célja a városrész központi szerepét erősítő, a helyi gazdaságot ösztönző beruházás megvalósítása. A zöldfelületek megújítása, helyi termelők részére piaci terület kialakítása, illetve közösségi célokat szolgáló szabadtéri színpad kialakítása. A téren található régi WC épületének az energiahatékonysági és akadálymentesítési követelményeknek megfelelő felújítása.

A Jubileum tér és környékének felújítása „Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása, valamint gazdaságélénkítés megvalósítása Siófok Ezüstpart városrészben” című, TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004 számú pályázat keretében valósul meg. A kivitelezési munkákat a Peszter Kft. ( 1052 Budapest, Párisi utca 2.) végzi.

A pályázat célja a városrész központi szerepét erősítő, a helyi gazdaságot ösztönző beruházás megvalósítása. A zöldfelületek megújítása, helyi termelők részére piaci terület kialakítása, illetve közösségi célokat szolgáló szabadtéri színpad kialakítása. A téren található régi WC épületének az energiahatékonysági és akadálymentesítési követelményeknek megfelelő felújítása.

A kivitelezési munkákkal érintett területek: Jubileum tér, Vécsey Károly utcai fasor, valamint a csatlakozó utcák térbe torkoló része.

Összességében a zöldfelület nagysága nem lesz kisebb. A kivágásra kerülő fák ( melynek egy része betegség miatt kerül kivágásra) helyett új fákat ültetünk. A jelenleg hiányos, elöregedett, korszerűtlen fajösszetételű cserjeszint szintén megújul. A gyepfelület felújításra kerül, a kertészeti fenntartáshoz szükséges öntözőhálózat az átépített parkhoz igazítva készül. Megújulnak a térburkolatok, sétányok, információs pont és egy növénysimogató elhelyezése is tervezett a téren.

Ezenkívül természetesen utcabútorok és térvilágítási berendezések is helyet kapnak.

A teret érintő 7 utca közül a Perczel Mór utca Jubileum térre való bevezetése megszüntetésre kerül, hogy összefüggőbb zöldterületet lehessen biztosítani. Egyéb utak esetében a meglévő aszfaltburkolatok felújítása lett célként meghatározva a tervezési területen belül. (aszfaltburkolat felújítás, szegélyek cseréje, ívkorrekció )

A gyalogjárdák nyomvonala racionalizálásra kerül a közlekedés-biztonság elősegítése érdekében. A fő közlekedési nyomvonalak esetében egységesen térkő burkolat kerül kialakításra.

A parkokban található gyöngykavics sétányok helyett süllyesztett kerti szegélyekkel határolt stabilizált kavicsburkolatok kerülnek kialakításra, csakúgy mint a piac megközelítését biztosító sétány esetében.A kialakuló gyalogjárdák és burkolati átvezetések 2.0 m vagy 3.0 m szélességűek lesznek.

A meglévő parkolók burkolatai szintén felújításra kerülnek gyeprács burkolattal. 

Részletes információk az akadálymentesítésről: AKADÁLYMENTESÍTÉSI LEÍRÁS