Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020.(III.14.) Korm. rendeletben foglalt felhatalmazás alapján hozott polgármesteri döntések közzététele:

Polgármesteri határozatok


87/2020. (VI. 17.) számú polgármesteri határozat:
Határozat tárgya: 2020. évi Közbeszerzési Terv 3. módosítása
LETÖLTÉS
86/2020. (VI. 17.) számú polgármesteri határozat:
Határozat tárgya: Pályázat benyújtása a 2020. évi lakossági víz – és csatornaszolgáltatás díjának támogatására
LETÖLTÉS
85/2020. (VI. 17.) számú polgármesteri határozat:
Határozat tárgya: A Tour de Pelso rendezvény támogatására vonatkozó 22/2020. (III.26.) számú polgármesteri határozat módosítása
LETÖLTÉS
84/2020. (VI. 16.) számú polgármesteri határozat:
Határozat tárgya: Siófoki Temetkezési Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása
LETÖLTÉS
83/2020. (VI. 15.) számú polgármesteri határozat:
Határozat tárgya: Kálmán Imre Kulturális Központ alapító okiratának felülvizsgálata
LETÖLTÉS
82/2020. (VI. 15.) számú polgármesteri határozat:
Határozat tárgya:Siófok Város Önkormányzata beszerzési szabályzatának hatályon kívül helyezése
LETÖLTÉS
81/2020. (VI.15.) számú polgármesteri határozat:
Határozat tárgya: „Tulajdonosi engedély megadása a Siófok Kézilabda és Tenisz Club Kft. részére az üzemeltetésében lévő siófoki 9778 hrsz-ú, Siófok, Szekrényessy K.u. 1. sz. alatti ingatlan (Kiss Szilárd Sportcsarnok) tekintetében
LETÖLTÉS
80/2020. (VI.15.) számú polgármesteri határozat:
Határozat tárgya: „Aranypart parti sétány fejlesztése” BFT pályázat –kivitelezés megvalósításához többlet fedezet biztosítása
LETÖLTÉS
79/2020. (VI.09.) számú polgármesteri határozat:
Határozat tárgya:Siófok Város Önkormányzata turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása 2021. január elsejétől
LETÖLTÉS

78/2020. (VI.09.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történő kijelölése

LETÖLTÉS

77/2020. (VI.09.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya:McDonald’s BringaMánia Tour de Balaton rendezvény támogatása

LETÖLTÉS

76/2020. (VI.09.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Előzetes tulajdonosi engedély megadása a Siófoki Kosársuli Egyesület részére a Siófoki Szakképzési Centrum vagyonkezelésében lévő siófoki 9343/2 hrsz-ú, Siófok, Koch R. u. 8. sz. alatti ingatlan (Krúdy Gyula Szakgimnázium és Szakközépiskola) tekintetében

LETÖLTÉS

75/2020. (VI.09.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A Kálmán Imre Kulturális Központ intézményvezetői beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása

LETÖLTÉS

74/2020.(VI.03.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Siófok Város Csicsergő Bölcsődéjének nyári zárva tartás lerövidítése

LETÖLTÉS

73/2020.(VI.03.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Siófok Város Óvodája nyári zárva tartása

LETÖLTÉS

72/2020.(VI. 03.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Döntés földhasználati jog alapításáról a siófoki 1369 hrsz-ú ingatlan tekintetében a Magyar Telekom Nyrt. képviseletében eljáró SZIGET-COM Zrt. kérelmére

LETÖLTÉS

71/2020.(VI.03.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya:A Balaton-parti Kft. új ügyvezetőjének megválasztása, illetve társasági szerződésének ezen tárgyú módosítása

LETÖLTÉS

70/2020.(VI.03.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Pintér Tamás, a Balaton-parti Kft. ügyvezetője munkaviszonyának megszüntetése

LETÖLTÉS

69/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Siófok város értéktár létrehozása


LETÖLTÉS

68/2020.(V.28. ) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya:Siófok Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének módosítása


LETÖLTÉS

67/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Bérlőkijelölés a Siófok, 7-es főút, Május 1. u. által határolt, siófoki 8943 hrsz-ú beépítetlen terület vonatkozásában (Glomare Kft – Ház másképp)

LETÖLTÉS

66/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya:Siófok Város Önkormányzata és a Techno-Tel Távközlési és Informatikai, Kivitelező Szolgáltató Kft. között a Siófok TFR rendszer adatátviteli vonalainak kapacitásbővítése tárgyában kötendő vállalkozási szerződés


LETÖLTÉS

65/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat: 

Határozat tárgya:Siófok Város Önkormányzata és a Techno-Tel Távközlési és Informatikai, Kivitelező Szolgáltató Kft. között a Siófoki Rendőrkapitányság épületében lévő, a városi térfigyelő kamerarendszert kiszolgáló operatív irányítóközpont áttelepítése tárgyában kötendő vállalkozási szerződés


LETÖLTÉS

64/2020.(V.28. ) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya:Siófok Város Önkormányzata és a Techno-Tel Távközlési és Informatikai, Kivitelező Szolgáltató Kft. között, Siófok Város közigazgatási térfigyelő kamerarendszerének karbantartása, üzemeltetése tárgyban fennálló szerződés módosítása

LETÖLTÉS

63/2020.(V.28. ) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya:Felülvizsgált HÉSZ módosítási kérelmek

LETÖLTÉS

62/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat: 

Határozat tárgya:Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 2019. évi begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámoló

LETÖLTÉS

61/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat: 

Határozat tárgya:Az önkormányzati feladatkörbe tartozó gyermekvédelmi tevékenységről beszámoló 2019. év vonatkozásában az 1997. évi XXXI.törvény (Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján

LETÖLTÉS

60/2020.(V.28. ) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Siófok Város Gondozási Központ2019. évi szakmai beszámolója

LETÖLTÉS

59/2020.(V.26.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Bérlőkijelölés Siófok, Kálmán Imre sétány 13. sz. (teremmozi) üzlethelyiségeire vonatkozóan

LETÖLTÉS

ZÁRT 58/2020. (V. 21.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Balatoni Hajózási Zrt. 2020. június 2.-i rendkívüli írásbeli közgyűlésén Siófok Város Önkormányzata képviseletére felhatalmazás

LETÖLTÉS

57/2020.(V.21.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A veszélyhelyzet során Siófok Város Óvodájában és tagóvodáiban rendkívüli szünetet, valamint Siófok Város Önkormányzata Csicsergő Bölcsődéjében ügyelet keretében történő bölcsődei ellátást elrendelő 1/2020. (III. 16.) számú polgármesteri határozat visszavonásáról

LETÖLTÉS

56/2020.(V.20.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Csoportos önkormányzati földgázenergia közbeszerzési eljáráson való részvétel és gesztori szerepvállalásról döntés

LETÖLTÉS

55/2020.(V.20.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A Balaton-parti Kft. 250.000.000 forint összegű forgóeszköz hitel igénylése

LETÖLTÉS
54/2020.(V.15.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Siófok Város Önkormányzata Bűnmegelőzési Stratégiájának elfogadása

Bűnmegelőzési Stratégia


LETÖLTÉS
53/2020.(V.15.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: NHSZ Zöldfok Zrt. 2020. május 27.-i Közgyűlésén Siófok Város Önkormányzata képviseletére felhatalmazás


LETÖLTÉS
52/2020.(V.14.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Siófoki Vízilabda Kft. megszüntetése és végelszámolása


LETÖLTÉS
51/2020.(V.13.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A Siókom Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkaszerződés módosítása

LETÖLTÉS
50/2020.(V.12.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Bérlőkijelölés a Siófok, Jókai parkban lévő nyilvános illemhelyre vonatkozóan

LETÖLTÉS
49/2020.(V.12.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Előzetes tulajdonosi engedély megadása a Siófoki Szakképzési Centrum által használt Siófok, Kálmán Imre sétány 3. sz. alatti ingatlan tekintetében

LETÖLTÉS
48/2020.(V.12.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Döntés a Termofok-Sió Kft. ügyvezetőjének 2019. évi célprémiuma kifizethetőségéről

LETÖLTÉS
47/2020.(V. 11.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Helyi Esélyegyenlőségi Program (2020-2025) elfogadása

LETÖLTÉS
HEP letöltés

46/2020.(V. 5.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A Vodafone Magyarország Zrt. bérleti szerződésének módosítása a fonyódi 10077/34 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

LETÖLTÉS

45/2020.(V. 5.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A 8600 Siófok, Fő utca 97. szám alatti társasház Szervezeti és Működési szabályzatának módosítása

LETÖLTÉS

zárt 44/2020.(V. 5.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A Balatoni Hajózási Zrt -ben tisztséget betöltők kijelölése

LETÖLTÉS

43/2020.(V. 5.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Balatoni Hajózási Zrt. 2020. május 6.-i közgyűlésen Siófok Város Önkormányzat képviseletére felhatalmazás

LETÖLTÉS
42/2020. (IV. 28.) számú polgármesteri határozat:
Határozat tárgya: A 2020/2021-es nevelési évben Siófok Város Óvodájában  indítható óvodai csoportok számának meghatározása
LETÖLTÉS
41/2020./IV.23.) számú polgármesteri határozat:
Határozat tárgya: Siófok Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének módosítása
LETÖLTÉS
40/2020/IV.23.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A VOLÁNBUSZ Zrt. beszámolójának elfogadása, Siófok város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének 2019. évi ellátásáról

LETÖLTÉS
39/2020./IV.23.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A „szeptisztasifokert.hu” elnevezésű weblap további karbantartása, üzemeltetése, tartalommal történő feltöltése, kezelése, szerkesztése

LETÖLTÉS
38/2020/IV.23.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: A Termofok-Sió Kft. 2019. évi egyszerűsített beszámolója

LETÖLTÉS
37/2020./IV.23.) számú polgármesteri határozat:
Határozat tárgya: A Termofok-Sió Kft. könyvvizsgálójának kiválasztása
LETÖLTÉS
36/2020/IV.23.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Termofok-Sió Kft. elektromos autó töltőberendezésének és töltőhelyének üzemeltetése

LETÖLTÉS
35/2020./IV.23.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje 2019/2020 év továbbképzési tervének jóváhagyása

LETÖLTÉS
34/2020.(IV.22.) számú polgármesteri határozat:
Határozat tárgya: Civil szervezetek támogatására vonatkozó önkormányzat rendelet kapcsán
LETÖLTÉS
33/2020. (IV. 14.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Dr. Oláh Vilmos, Siófok város díszpolgára Siófok város saját halottjának nyilvánítása

LETÖLTÉS
32/2020. (IV. 14.) számú polgármesteri határozat:

Határozat tárgya: Csiszár Elek, Siófok város díszpolgára Siófok város saját halottjának nyilvánítása

LETÖLTÉS
31/2020. (IV. 6.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: Siófok városban az egészségügyi dolgozók, valamint a szociális munkakörben foglalkoztatottak (Városi Gondozási Központ) számára a helyi tömegközlekedési eszközök használatának díjmentessé tétele

LETÖLTÉS
30/2020. (IV. 3.) számú polgármesteri határozat

Határozat tárgya: „Siófoki Hírek főszerkesztői feladatainak huszonegy havi elvégzésé”-re kiírt beszerzési eljárással kapcsolatos döntés

LETÖLTÉS
29/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: A veszélyhelyzettel összefüggő feladatok fedezetére 15 millió forint költségvetési előirányzat átcsoportosítása
LETÖLTÉS
28/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: A helyi hiányszakmákban tanulmányokat folytató diákok részére kiírt „Szakképzési Ösztöndíj” felhívásra érkezett pályázatok elbírálása
LETÖLTÉS
27/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: „Siófok Város Ösztöndíja” felhívásra érkezett pályázatok elbírálása
LETÖLTÉS
26/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 2016-2019. évi működésének átvilágítása
LETÖLTÉS
25/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: A Siófok 2020 Munkacsoport 2020. évi működése, tagjai, szervezeti és működési szabályzata
LETÖLTÉS
LETÖLTÉS
24/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: HÉSZ módosítás kezdeményezése a Deák Ferenc sétány és a Vécsey Károly utca által határolt siófoki 7473 hrsz-ú ingatlan övezeti határszámaira vonatkozóan
LETÖLTÉS
23/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: HÉSZ módosítási kérelmek felülvizsgálata
LETÖLTÉS
22/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: A 2020. június 07. napjára tervezett Tour de Pelso rendezvény támogatása
LETÖLTÉS
21/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Döntés a Balaton-parti Kft. és a Siófoki Temetkezési Kft. ügyvezetőjének 2019. évi célprémiuma kifizethetőségéről
LETÖLTÉS
20/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: A Balaton-parti Kft. részére a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatának szabályozásáról szóló 7/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete alapján közterület-használati hozzájárulás adása
LETÖLTÉS
19/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Siófoki Tankerületi Központ kérelmére intézményi átszervezési javaslat véleményezése
LETÖLTÉS
18/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: P. E. iskolai étkezési díjhátralékának elengedése
LETÖLTÉS
17/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Területhasználati igények elbírálása az önkormányzat tulajdonában álló siófoki 10083/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
LETÖLTÉS
16/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Elővásárlási jognyilatkozat az önkormányzat tulajdonában álló siófoki 5515/A. hrsz. ingatlan vonatkozásában
LETÖLTÉS
15/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: A 8600 Siófok, Széchenyi utca 11. szám alatti társasház, „CORNER ÜZLETHÁZ” alapító okiratának módosítása
LETÖLTÉS
14/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: A Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola bérleti szerződésének módosítása a siófoki 6489/A/11 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
LETÖLTÉS
13/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Pálné Illés Gréta kérelme a siófoki 9055 hrsz-ú ingatlan egyéni vállalkozás székhelyül való megadásához
LETÖLTÉS
12/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Siófok Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
LETÖLTÉS
11/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Közterület-használat engedélyezése a Siófoki Kajak-Kenu Sportegyesület által 2020. május 02. napjára tervezett rendezvényhez
LETÖLTÉS
10/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: A Balaton-parti Kft. Siófoki Jégkikötővel” kapcsolatos beszámolója és pénzügyi elszámolása
LETÖLTÉS
9/2020. (III. 23.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a helyi közlekedést érintő menetrend módosításának kezdeményezése – tanítási szünetben érvényes menetrend bevezetésére
LETÖLTÉS
8/2020. (III. 23.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel összefüggő feladatok fedezetére alap létrehozásáról
LETÖLTÉS
7/2020. (III. 17.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a házi karanténban tartózkodók az ellátásának megszervezéséről
LETÖLTÉS
6/2020. (III. 17.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a 70 év feletti lakosság otthon maradásának érdekében az ellátásuk megszervezéséről
LETÖLTÉS
5/2020. (III. 17.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a tömegközlekedés igénybevételének csökkentése érdekében parkolási díjak alkalmazásának felfüggesztéséről és a Siófok kártya érvényének veszélyhelyzet
LETÖLTÉS
4/2020. (III. 16.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a veszélyhelyzettel összefüggő feladatok koordinálására munkacsoport létrehozásáról
LETÖLTÉS
3/2020. (III. 16.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a veszélyhelyzettel összefüggő feladatok fedezetére 25 millió forint előirányzat biztosításáról
LETÖLTÉS
2/2020. (III. 16.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás felfüggesztéséről, telefonos és elektronikus ügyintézés alkalmazásáról
LETÖLTÉS
1/2020. (III. 16.) számú polgármesteri határozat
Határozat tárgya: Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során Siófok Város Óvodájában és tagóvodáiban rendkívüli szünet, valamint Siófok Város Önkormányzata Csicsergő Bölcsődéjében ügyelet keretében történő bölcsődei ellátás elrendelése
LETÖLTÉS

Polgármesteri rendeletek


Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 28/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelete
a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 16/2018. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 27/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló 15/2013. (IV.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 26/2020.(VI.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 25/2020.(VI.3.) önkormányzati rendelete
Siófok Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában lévő, szabadtéri sportolásra alkalmas parkok veszélyhelyzet idején történő használatáról szóló 18/2020. (IV. 24.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 24/2020.(V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 23/2020.(V.25.) önkormányzati rendelete
Siófok Város Önkormányzata parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 16/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezései alkalmazásának felfüggesztéséről szóló 10/2020. (III. 26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
LETÖLTÉS

Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 22/2020. (V. 14.) Önkormányzati Rendelete

A Településen Működő Piac Nyitva Tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló 15/2020. (IV. 15.) Önkormányzati Rendelet hatályon kívül helyezéséről

LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 21/2020. (V. 4.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól, a járványügyi veszélyhelyzetben tanúsítandó felelős magatartásról szóló 13/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 20/2020.(V.1.) önkormányzati rendelete a 2020. május 1.- május 3.-i hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 19/2020.(IV.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 18/2020.(IV.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő, szabadtéri sportolásra alkalmas parkok veszélyhelyzet idején történő használatáról
HATÁLYOS: 2020.06.03.
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 17/2020.(IV.24.) önkormányzati rendelete
a 2020. április 25-26.-i hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről
LETÖLTÉS
Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 16/2020. (IV. 17.) önkormányzati rendelete a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről


LETÖLTÉS
Indokolás
Előzetes hatásvizsgálat
Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 15/2020. (IV. 15.) önkormányzati rendelete Siófok Város Önkormányzatának

a településen működő piac nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól

HATÁLYOS: 2020.05.14.

LETÖLTÉS

Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 14/2020. (IV. 10.) önkormányzati rendelete Siófok Város Önkormányzatának a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV.9.) kormányrendeletben biztosított szigorúbb szabályok megállapításáról

HATÁLYOS: 2020.04.10.15.00-2020.04.13.24.00

LETÖLTÉS
Hatásvizsgálat
Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 13/2020.(III.31.) önkormányzati rendelete Siófok Város Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól, járványügyi veszélyhelyzetben tanúsítandó felelős magatartásról
HATÁLYOS: 2020.05.06.
LETÖLTÉS
Siófok Város Polgármesterének 12/2020.(III.31.) önkormányzati rendelete
Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról szóló 34/2016.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
LETÖLTÉS
Siófok Város Polgármesterének 11/2020.(III.30.) önkormányzati rendelete
Siófok Város Önkormányzatának járványügyi veszélyhelyzeti alapjáról

LETÖLTÉS
Siófok Város Polgármesterének 10/2020.(III.26.) önkormányzati rendelete Siófok Város Önkormányzata parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 16/2018. (VI.01.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezései alkalmazásának felfüggesztéséről
HATÁLYOS: 2020.05.27.
LETÖLTÉS