PályázatokPénzügyi ügyintéző

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8600 Siófok, Fő tér 1.

A közszolgálati tisztviselők előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. Rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. feladatkör I. vagy II. besorolási osztály

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi, számviteli, könyvelési feladatok ellátása, analitikus nyilvántartások vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§Magyar állampolgárság,

§Cselekvőképesség,

§Büntetlen előélet,

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§Az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség és mérlegképes könyvelő szakképesítés.

A II. besorolási osztályban: gazdasági középiskolai végzettség és mérlegképes könyvelő szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői szakképesítés és mérlegképes könyvelő szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§Államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői szakképesítés,

§Önkormányzati hivatalnál szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte,

§a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz,

§iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

§nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Gábor közgazdasági osztályvezető nyújt, a 84/504-230-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8600 Siófok, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SFK/5686-3/2019., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a jegyző bírálja el, nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.siofok.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 07.

Önkormányzat