PályázatokÓvodai és iskolai szociális segítő

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az óvodai és iskolai szociális segítő olyan tevékenységet végez, mely elsődlegesen a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével, egészségfejlesztésben való közreműködésével, prevencióval foglalkozik. Aktív résztvevője az adott intézményben a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésének, illetve a felmerülő életvezetési, szociális problémák megoldásához nyújt segítséget a gyermekeknek, igény szerint pedagógusoknak, a nevelő-oktató munkát segítő szakembereknek, valamint szülőknek egyaránt.

Siófok Város Gondozási Központ Család-és Gyermekjóléti Központ

A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

2 fő teljes és 1 fő részmunkaidős óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A Közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony keretében.

Foglalkoztatás jellege:

2 fő teljes munkaidő, heti 40 óra, 1 fő részmunkaidős, heti 20 óra.

Munkavégzés helye:

Siófok járás területe, beosztás szerint.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az óvodai és iskolai szociális segítő olyan tevékenységet végez, mely elsődlegesen a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével, egészségfejlesztésben való közreműködésével, prevencióval foglalkozik. Aktív résztvevője az adott intézményben a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésének, illetve a felmerülő életvezetési, szociális problémák megoldásához nyújt segítséget a gyermekeknek, igény szerint pedagógusoknak, a nevelő-oktató munkát segítő szakembereknek, valamint szülőknek egyaránt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltésének feltételei:

  • Főiskola, 15/1998. (IV.30) NM rendelet 2. sz. melléklete II.I.1 pontjában meghatározott képesítési előírások az irányadóak.
  • Gyakorlott szintű számítógép kezelői ismeret (MS Office, internet),
  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány),
  • nyilatkozat az 1997. évi XXXI. Gyvt. 15. §. (8) bek. szereplő kizáró okokról.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Gyermekvédelmi, valamint nevelés/oktatás területén szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, mediátori képzettség, B kategóriás jogosítvány, saját gépkocsi.

    A munkakör betöltéséhez elvárt kompetenciák:

  • A pályázó személyi adatait is tartalmazó, a szakmai életutat részletesen bemutató szakmai önéletrajz, a végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárváriné Vörös Viktória intézményvezető (tel: 06 84/310-746, vagy 06 84/311013, cím: Siófok, Korányi S. u. 1/a.) vagy Moher Istvánné központvezető (tel: 06 84/705-000, vagy 06 84/705-004, cím: Siófok, Hock János köz 2.) ad.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, vagy személyesen 8600 Siófok, Korányi Sándor u. 1/a. szám alatt.

A pályázat elbírálásának rendje:

Beérkezett érvényes pályázat esetén a pályázó személyes meghallgatása folyamatosan történik, mely időpontjáról telefonon tájékoztatjuk a jelentkezőt.

A pályázat elbírálásának határideje:

Beérkezett érvényes pályázat esetén a pályázó személyes meghallgatása folyamatosan történik, mely időpontjáról telefonon tájékoztatjuk a jelentkezőt.

Önkormányzat