PályázatokEsetmenedzser

A munkakörbe tartozó feladatok:

Egyének, családok, gyermekek rendszer szemléletű gondozása, a szociális munka módszereivel és eszközeivel , az 1997. évi XXXI. Gyvt. 40. §, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM. rend.12.§.-18.§. alapján, hatósági tevékenységhez kapcsolódó gyermekvédelmi feladatok biztosításában közreműködés nyújt segítséget a járás területén.

Siófok Város Gondozási Központ Család-és Gyermekjóléti Központja

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.alapján

pályázatot hirdet

Család-és Gyermekjóléti Központjához
esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

8600 Siófok, Hock János köz 2.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Egyének, családok, gyermekek rendszer szemléletű gondozása, a szociális munka módszereivel és eszközeivel , az 1997. évi XXXI. Gyvt. 40. §, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM. rend.12.§.-18.§. alapján, hatósági tevékenységhez kapcsolódó gyermekvédelmi feladatok biztosításában közreműködés nyújt segítséget a járás területén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskolai végzettség a 15/1998. (IV.30.) NM rend. II. számú melléklet, 2. rész.

felsoroltak figyelembe vételével,

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

B kategóriás jogosítvány,

Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázó részletes fényképes szakmai önéletrajza, képesítést igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Moher Istvánné központvezető, a 84/ 705-000, vagy a 84/705-004, illetve a 30/955-6260-a mobiltelefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Siófok Város Gondozási Központ címére történő megküldésével (8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a.) (Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat megnevezést).

Személyesen: 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a. szám alatt.

E-mailben: siofok.csagyejo@gmail.com