KözéletSiófoki Római Katolikus Egyházközségek

A város neve Fuk alakban már 1055-ben a tihanyi apátság alapítólevelében előfordult. A város területén a középkorban hét falu létezéséről tudunk. Itt állomásozott a török sereg balatoni flottája, amely mindent elpusztított a vidéken. A veszprémi káptalan telepesekkel népesítette be az egykor virágzó Fokot. A középkori templom helyén 1700 körül szerény kápolnát emeltek. Plébániáját 1711-ben állították vissza. A barokk plébániatemplom 1737-ben épült Szűz Mária Szeplőtlen Fogantatásának tiszteletére. 1885-ban kezdte el a veszprémi káptalan a telkek parcellázását. A rohamosan fejlődő fürdőhely szükségessé tette egy új, nagyobb templom építését. A régi barokk templomot, amely a Fő utcával párhuzamosan állt, a torony kivételével teljesen lebontották, az ennek helyére épült mai neoromán templomot 1904. július 03-án Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelte föl Báró Hornig Károly veszprémi püspök.

A plébánia területéhez a Fő utca plébániatemplomon kívül további négy templom tartozik: az 1995-ben Szent Lőrinc tiszteletére emelt Szépvölgyi utcai templom; a Darnay téren álló Szent Kereszt Felmagasztalása tiszteletére felszentelt templom; a széplaki városrészben álló, 1942-ben épített Szent Anna kápolna és a Törekiben Szent Péter és Pál tiszteletére 1990-ben emelt templom.

A plébánia, a város területén a rászorulók szolgálatában jelentős segítséget nyújtanak a Ferences Szegénygondozó Nővérek. Rendházuk a Kele utcában található.

Plébános: Wirth János

Káplán: Vörös Péter

A szentmisék rendje a következőképpen alakul:

-a plébániatemplomban (Siófok, Fő u. 57.): hétköznaponként reggel 7 órakor és este 19 órakor (téli időszámítás idején 18 órakor), hétvégén szombat este 19 órakor (téli időszámítás idején 18 órakor), vasárnap 8 órakor, 9 órakor, 10 órakor és este 19 órakor (téli időszámítás idején 18 órakor); július és augusztus hónapokban - a fenti időpontokon kívül - vasárnaponként fél 12 órakor is van szentmise;

-a Szépvölgyi utcai Szent Lőrinc templomban vasár- és ünnepnapokon 9 órakor tartanak szentmisét;

-a Darnay téren május első hétvégéjétől október utolsó hétvégéjéig szombaton estenként 18 órakor, július és augusztus hónapokban - a szombati estén kívül - vasárnap reggel 8 órakor is van szentmise;

-a széplaki kápolnában (Szent Anna) szeptember elejétől június végéig vasárnaponként 10 órakor; július és augusztus hónapokban szombaton este 20 órakor és vasárnap délelőtt fél 12 órakor van a szentmise;

-Törekiben minden hónap első vasárnapján délután 14 órakor tartanak szentmisét.

Önkormányzat