HírekVárosnap: három új díszpolgár

2021.11.27. 15:00

Biró József, valamint Együd Árpád és Tóth Lajos (utóbbi kettő posztumusz) Siófok új díszpolgárai.

Siófok várossá nyilvánításának 53. évfordulóján és 316 évvel azután, hogy II. Rákóczi Ferenc a mai városcímer alapjául szolgáló pecsétet adományozta Siófok elődjének, Fok településnek, kissé rendhagyó városnapon köszöntötte dr. Lengyel Róbert polgármester a tavalyi és idei kitüntetetteket a városházán. Azok után, hogy tavaly a pandémia miatt elmaradt a városnap, idén szűk körű rendezvényeket tartott a város.

A polgármester ünnepi beszédében felidézte, mekkora utat tett meg a város a középkori halászfalucskától a mai napig. „Eleink láthatták az István ellen vonuló koppányi hadak egy részének, majd a délre vonuló Szent László királyunk seregének átkeltét a Sió fuki gázlójánál. Aztán az ősfalu, meg a szomszédos Kilit falu török megszállását, az első balatoni török flotta hajóinak vízre tételét. No és persze a Rákóczi nagyfejedelmünk által adományozott első pecsétet, az első balatoni gőzöst, a 19.. század első úri fürdőzőit, Siófok első fürdőházát, szállodáit, éttermeit. Az, hogy ma Siófok az ország egyik, ha nem a legismertebb üdülővárosa és a Balaton partjának legmeghatározóbb települése, nagyban köszönhető az itt élő és valaha itt élt városlakók szorgalmának, kitartásának, mérhetetlenül sok munkájának. S minden időszakban voltak olyanok, akik a nagy átlaghoz képest is többet tettek azért, hogy városunk kiemelkedjen az átlagtelepülések sorából. Munkájukkal, szellemi alkotásaikkal, az elsősorban is mások érdekében kifejtett tevékenységükkel, vagy épp önfeláldozásukkal, mint apró ékkövekkel, szebbé, jobbá varázsolták és varázsolják Siófokot. Olyanok, akikre méltán lehetünk büszkék, és akik az utánunk következő nemzedékek méltó példaképei is lehetnek. ”

Ilyen személyek és civil szervezetek vehették át a képviselő-testület döntése értelmében tavaly és idén nekik odaítélt elismeréseket.

Siófok Város Díszpolgára 2020-ban: Tóth Lajos (posztumusz, 1954-1999) pedagógus.A kiliti általános iskola magyartanára volt. Vezette a diákönkormányzatot, a színjátszó- és a méhész szakkört. 1999. június 4-én ötödikes osztályának diákjait vitte kirándulni, s a napot balatoni fürdőzéssel zárták Szántódnál. A hirtelen támadt vihar veszélybe sodorta a Balatonban fürdő gyerekeit. Tóth Lajos mindenkit kimentett a vízből, két gyereket az ölében hozott ki. A 120 kilométeres sebességgel tomboló szél ellenére újra visszament a hullámok közé az utolsó, még bent levő gyerekért, akit sikerült is kimentenie, őt azonban – tanítványai, azok szülei és a közelben lévő vízirendőrök szeme láttára - mintegy harminc méterre a parttól elsodorták a hullámok. Kilitin a hős pedagógusra emlékezve 2015-ben a Felszabadulás utcát Tóth Lajos utcára nevezték át. Iskolájában pedig hosszú évek óta rendszeresen tartanak szavalóversenyt, koszorúzást és rajzpályázatot is az emlékére.

Siófok Város Díszpolgára 2021-ben: Biró József kikötők és vízi létesítmények tervezője. 1940. december 6-án született Erdélyben, a székelyföldi Csíkménaságon. 1973-ban került Magyarországra, s a Balatoni Vízügyi Kirendeltségnél dolgozott, 21 évig tervezőként. 1994-től a balatoni hajózási társaságnál vezető tervező volt 22 éven át. Keszthelytől Balatonfűzfőig sok település őrzi munkáját: partvédőművek, kikötői korszerűsítés, új kikötő létesítési tervek. Megalapításától kezdve, évtizedeken át a siófoki Városszépítő Egyesület tagja. A szervezet elnökeként harcolt a város értékeinek megmentéséért. Neki köszönhetjük például, hogy Siófok jelképe, a Víztorony ma is áll. Ő tervezte a siófoki vitorláskikötő bővítését, s a keleti móló megújítását. Nagy szerepe volt a mólóvégi békeangyal elhelyezésének engedélyeztetésében, kivitelezésében. A Balatoni Kikötők Magyar Királyi Felügyelőségének vezetője, Kaáli Nagy Dezső siófoki síremlékének méltó kialakításában is vezető szerepet játszott.

Siófok Város Díszpolgára 2021-ben: Együd Árpád (posztumusz, 1921-1983) ) tanár, néprajzkutató, koreográfus. Csurgón az iskolai növendékekből alakított tánccsoportot, mely elsők között szerveződött az országban. 1946-49 között a Siófoki Népfőiskolán tanult. 1955 és 1961 között Kaposváron a Somogy Megyei Népi Együttes megbízott tánckarvezetője, koreográfusa volt, majd 1963-tól a siófoki Perczel Mór Gimnázium pedagógusa. Nevéhez fűződik a Balaton Táncegyüttesnek megalakítása, melynek tanácsadója, koreográfusa és irányítója volt haláláig. Siófokon 1970-től a Kálmán Imre Múzeum vezetője, 1971-től a Beszédes József Múzeum igazgatója. 1983-ban tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála nem tette lehetővé, hogy teljes mértékben feldolgozhassa gyűjtéseit az utókor számára, de folklórörökségét a megyei múzeum „Együd Árpád hagyatéka”-ként őrzi. Életművét publikációin túl levelezései, kéziratai, fotó-és mozgófilm felvételei, hangzó anyagai örökítik. Hangfelvételei a somogyi folklór valamennyi műfaját érintik. Ismeretterjesztésben, közművelődésben szinte erején felüli feladatokat vállalt, táncegyütteseket patronált, hangfelvételei másolatait készítette el szakköröknek, iskoláknak, érdeklődőknek.

Siófokért érem kitüntetésben részesült (2020): Lukácsy Mária, a kiliti Somogyi József Általános Iskola egykori tanára; Szebenyi Erzsébet testnevelő tanár.

Siófokért Érem 2021: Róka Ildikó és Móczár István televíziós szerkesztő páros; Teleki Miklós orgonaművész; Vörös Zsuzsanna, a Siófoki Állatvédő Alapítvány elnöke.

Polgármesteri elismerő oklevelet kapott: 2020: Bati Zoltán, a Siófoki Alapfokú Művészeti Iskola vezetője; dr. Benedek Pál állatorvos; Molnár Korinna pedagógus; Béleczkiné Juhász Mária ápolónő; Wolf Csilla nyugalmazott rendőr főtörzszászlós. 2021: Juhász Attiláné, a Siófok Városért Egyesület gazdasági vezetője; Bene Zsolt ezredes, siófoki rendőrkapitány; Tóth László étteremvezető; Siófoki Női Kar; Siófoki Nőklub Egyesület; Nyugdíjasok Siófoki Egyesülete.

A kitüntetési ünnepségen szót kért Biró József. „Széchenyi mondta, hogy minden eszme annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle – így a díszpolgár. – A tervező is így van vele. Rengeteg segítőm volt a hosszú évek során. S mögöttem, mellettem is állt támaszként egy ember, a feleségem, aki elviselte, hogy még 76 évesen is sokszor éjszakákig végeztem a munkámat. Az évtizedek során sokszor elhagyhattam volna Siófokot – hívtak Algírba, Pestre, Szegedre –, de nem mentem el soha. A hűség, a kitartás egy konok székely tulajdonság, amibe bele is lehet pusztulni, de én túléltem…”

...

Az ünnepségen Együd Árpád díszpolgári oklevelét fia, Tóth Lajosét özvegye vette át.

Az átadó után dr. Lengyel Róbert polgármester meggyújtotta a város adventi koszorúján az első gyertyát. 

...

A városnapi átadó megtekinthető a város hivatalos turisztikai Facebook-oldalán:

https://www.facebook.com/siofokguide/videos/580848...