HírekTizenöt éve a fogyatékkal élőkért

2021.05.06. 14:56

Tizenöt éve nyílt meg Kilitiben a fogyatékkal élők nappali intézménye.  

A sérült gyermekeikről gondoskodó szülők, 12 család akkor már évek óta küzdött azért, hogy ez az intézmény létrejöjjön. A Máltai Szeretetszolgálat erre a szükségletre felfigyelve, a siófoki önkormányzattal együttműködve hozta létre. A katolikus egyház tulajdonában álló épületet a szeretetszolgálat akadálymentesítette és tette alkalmassá az engedélyezett 30 fő befogadására.

– A szociális alapellátást nyújtó intézmény a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, felügyeletre szoruló fogyatékkal élő, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására – tájékoztatta a Siófoki Híreket Hanyeczné Fülöp Szilvia intézményvezető.
Jól tükrözi, hogy mekkora szükség van egy ilyen intézményre: ellátási területe a térség 23 településére terjed ki, hiszen hasonló szolgáltatás azóta sincs a környéken. A kezdetektől összesen 73 fő fogyatékkal élő fordult meg az intézmény falai között. Közülük többen elköltöztek, illetve lakóotthonokba, bentlakásos intézményekbe kerültek. Jelenleg 43 főről gondoskodnak. Tanköteles korú, fogyatékkal élő gyermekeket az iskolai szünetek ideje alatt fogadnak.
– Tekintettel az ellátotti igényekre, valamint az igénylők életkorára, a megfelelő fejlesztés hiányára, 2009. szeptember 1-jei kezdéssel, nappali intézményi keretek között fejlesztő felkészítést szerveztünk. Napra pontosan 5 évvel később pedig megkezdte működését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványa által fenntartott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény 12 fő tanulói létszámmal, amely jelenleg is működik – tette hozzá az intézményvezető.
A gondozottak hetente katolikus és református hittan-foglalkozásokon, zene- és állatasszisztált terápián, valamint gyógytornán is részt vesznek. Önkéntesek is szép számmal segítik a közös munkát táborozások, kirándulások alkalmával. A szeretetszolgálat évente több alkalommal is szervez egynapos kirándulásokat, illetve nyári tábort. A koronavírus-járvány ideje alatt a külső programok (gyógyúszás, könyvtárlátogatás, táborozás, kirándulások) szünetelnek, illetve vendégművészek meghívására sincs lehetőség. Ezek helyett egyéni foglalkozások, készségfejlesztő játékok, kézműves foglalkozások, filmvetítések, konyhakert- és virágápolás, születésnapok megünneplése, jeles napokról, ünnepekről való megemlékezés színesíti a mindennapokat Kilitiben.