HírekTisztelt Adózók!

2019.03.07. 13:32

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019. I. féléves helyi adók fizetési határideje: 2019. március 18.

Ezen dátumig késedelmi pótlék felszámítása nélkül lehet befizetni az adókat. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 3. számú mellékletének II. pontja alapján, ha a helyi adóban, a belföldi gépjárművek adójában az esedékes adó összege az ezer forintot nem éri el, akkor azt az adózónak kizárólag akkor kell megfizetnie, amikor a meg nem fizetett és a jövőben esedékessé váló adó együttes összege az ezer forintot eléri.

Társas vállalkozásaink és egyéni vállalkozóink az adószámla kivonatokat és Adóhivatalunk tájékoztatóját elektronikus úton megkapták. Ők az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont alapján elektronikusan kötelesek kapcsolatot tartani az Önkormányzati Adóhatósággal.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett Adózók a fizetési kötelezettségüket belföldi pénzforgalmi számláról történő utalással teljesítheti.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni.

Felhívjuk magánszemély adózóink figyelmét, hogy technikai okok végett az adószámla kivonatokat és az adó megfizetését elősegítő csekkeket a jövő héten postázzuk Önök felé.

SKÖH-Közgazdasági Osztály Adóhivatal