HírekTéli fűtéshez szükséges tüzelőanyag-igényfelmérés

2022.09.22. 11:44

A Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára az önkormányzatok közreműködését kérte a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag igényének felméréséhez.

A Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára az önkormányzatok közreműködését kérte a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag igényének felméréséhez.

Felhívjuk a településünkön élők figyelmét, hogy amennyiben barnaszén tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek, lehetőségük van barnakőszén igényüket jelezni az önkormányzatnál.

Az igények felmérése egyelőre még csak a kormányzati döntés megalapozását szolgálja, tehát a háztartásonként esetlegesen leadott igénylések települési szinten összesítésre kerülnek, azok önmagukban még nem keletkeztetnek jogosultságot fűtőanyag ellátásra.

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.
  • Kérjük, hogy az érintett háztartások az alábbi elérhetőségek valamelyikén jelezzék esetleges igényüket, hogy az összesített helyi adatokat (háztartások száma, igényelt mennyiség) Siófok Város Önkormányzata az országos összesítésbe eljuttathassa.

    Az igényeket háztartásonként, a barnaszén szükséglet mennyiségének (mázsa) megadásával jelezhetik 2022. szeptember 28-án 16.00 óráig a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben (8600 Siófok, Fő tér 1.) vagy az igazgatas@siofok.hu e-mail címen.

    Fontos kiemelni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

    adatlap-lakossagi-barnakoszen-felmereshez.doc