HírekÓvodapedagógusi pályázatok

2019.09.10. 11:12

Siófok Város Óvodája a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet: 

Siófok Város Óvodája a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Siófok Város Óvodája óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
FogIalkoztatás jeIlege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8600 Siófok, Fő utca 218.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása.
IIletmény és juttatások:
Az illetmény megálIapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáróI szóló 1992. évi XXXlll. törvény rendelkezései, valamint a(z) A pályakezdő fiatalok számára 50.000 Ft-os támogatást nyújtunk a gyakornoki idejük lejártáig. Minőségi munkáért végzett, munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítéseket nyújtunk. az irányadók.
Pályázati feltételek:
 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Gáborné nyújt, a 06 84 311 020 -as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja :
Postai úton, a pályázatnak a Siófok Város Óvodája címére történő megküldésével (8600 Siófok, Fő utca 218. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 105-699/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.Vagy személyesen: Somogy megye, 8600 Siófok, Fő utca 218.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 11.
A pályázati kiírás további közzététeIének helye, ideje: www.siofok.hu
Siófok Város Óvodája a Közalkalmazottak jogállásáról szőlő 1992. évi XXXIlI. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Siófok Város Óvodája óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2020.11.29.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony
FoglaIkoztatás jelIege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8600 Siófok, Fő utca 218.
A munkakörbe tartozó, iIletve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feIadatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXlll. törvény rendelkezései, valamint a(z) A pályakezdő fiatalok számára 50.000 Ft-os támogatást nyújtunk a gyakornoki idejük Iejártáig. Minőségi munka végzésért, munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítéseket nyújtunk. az irányadók.
Pályázati feltételek:
 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi erköIcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbíráIását követően azonnal betölthető,
A pályázat benyújtásának határidej e: 2019. szeptember 27 "
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Gáborné nyújt, a 06 84 311 020-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Siófok Város Óvodája címére történő megküldésével (8600 Siófok, Fő utca 218. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 105-699/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. Vagy Elektronikus úton ovoda.siofok@gmail,com részére a ovoda.siofok@gmail.com E-mail címen keresztül. Személyesen: Somogy megye, 8600 Siófok, Fő utca 218.
A pályázat elbíráIásának határideje: 2019. szeptember 27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.siofok.hu
Siófok Város Óvodája a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIll. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Siófok Város Óvodája óvodapedagógus munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2021.05.13.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jeIlege :
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8600 Siófok, Fő utca 218.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feIadatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogálIásáról szóló 1992. évi XXXllI. törvény rendelkezései , valamint a(z) A pályakezdő fiatalok számára 50.000 Ft-os támogatást nyújtunk a gyakornoki idejük lejártáig. Minőségi munkavégzésért, munkáItatói döntésen alapuIó illetménykiegészítést nyújtunk. az irányadók
Pályázati feltételek:
 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat be nyújtásának határideje: 2019. szeptember 27 .
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Gáborné nyújt, a 06 84 311 020-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Siófok Város Óvodája címére történő megküldésével (8600 Siófok, Fő utca 218. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 105-699/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.Elektronikus úton ovoda.siofok@gmail.com részére a ovoda.siofok@gmail.com E-mail címen keresztül. Személyesen: Somogy megye, 8600 Siófok, Fő utca 218.
A pályázat elbíráIásának határideje: 2019. szeptember 27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.siofok.hu