HírekÖsztöndíj pályázati felhívás

2020.01.20. 09:30

Siófok Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető az EFOP-1.5.2-16-2017-00006 azonosítószámú, „Közösen a jövőnkért – komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében” elnevezésű projekt keretében ösztöndíj pályázatot hirdet az alábbiak szerint:

1. Az ösztöndíjrendszer kialakításának célja:

- szociális területen a szakképzett humánerőforrás kapacitásbővítése a szakképesítés megszerzését elősegítő juttatási csomag biztosításával

- pályakezdő fiatalok szakképesítést szerezzenek

- a vidék népességmegtartó képességének erősítése a helyi munkavállalók által történő minőségi szolgáltatás nyújtásával

2. Pályázati feltételek:

- a konzorcium közigazgatási területén (Siófok, Ságvár, Nagyberény, Balatonendréd, Nyim) állandó bejelentett lakcímmel, vagy bejelentett tartózkodási lakcímmel rendelkezzen, valamint vállalja, hogy az ösztöndíjprogram időtartama alatt ennek a feltételnek megfelel,

- alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezzen,

- nyilatkozatában vállalja a „Közösen a jövőnkért” ösztöndíjprogram feltételrendszerének elfogadását, a támogatott kötelezettségeinek teljesítését,

- a pályázat benyújtásakor 18. életévét betöltötte

3. Az ösztöndíjban részesülők maximális száma:

- 5 fő idősgondozó képzésre (várhatóan 2 hónap)

- 2 fő szociális gondozó - és ápoló képzésre (várhatóan 10 hónap)

4. A juttatási csomag tartalma:

- tanfolyamdíj

- vizsgadíj egy alkalommal

- ösztöndíj

Az elnyert ösztöndíj a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 3.2.6. pontja alapján adómentes.

5. Pályázat benyújtása:

- kötelezően alkalmazandó, kitöltött és aláírt pályázati adatlapon

6. A pályázat kötelező mellékletei:

- kötelezően alkalmazandó, aláírt önéletrajz

- iskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány/tanúsítvány/oklevél másolata

- állandó bejelentett lakóhelyet/tartózkodási helyet igazoló lakcímkártya másolata;

7. Értékelési szempontot alátámasztó mellékletek:

- konzorcium területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező, szociális területen működő munkáltatóval megkötött munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés vagy ezek megkötésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat, valamint munkáltatói támogató nyilatkozat a programban történő részvételre.

8. A pályázat beérkezésének határideje:

2020. január 24.

9. Hiánypótlás:

Hiánypótlásra egyszer van lehetőség.

10. Érvénytelen pályázat

Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó nem járul hozzá nyilatkozatával a pályázati eljárásban közölt adatainak kezeléséhez.

11. A pályázat benyújtásának módja:

Személyesen, zárt borítékban a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalban Bocsor Józsefnél, vagy postai úton a Siófok Város Önkormányzat részére címezve (8600 Siófok, Fő tér 1.) lehet a pályázatot benyújtani.

A borítékra kérjük ráírni: „EFOP-1.5.2-16 „Közösen a jövőnkért ösztöndíj pályázat”.

12. A pályázat elbírálása:

- Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a „Közösen a jövőnkért” ösztöndíjprogram feltételrendszeréről szóló 1/2019 számú szabályzatában foglaltak szerint

- A pályázat elbírálásáról a pályázók az elbírálást követő 10 napon belül tájékoztatást kapnak.

- A pályázati eljárás nyerteseivel az önkormányzat támogatási szerződést köt, ami egyben a támogatás folyósításának feltétele.

13. Adatkezelés:

- A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg büntetőjogi felelősséget vállal az általa közölt adatok valóságtartalmáért. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati adatlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

- A pályázó a pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kezelésében közreműködő Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait nyilvántartásba vegye és azokat kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.

14. A pályázattal kapcsolatos információk elérhetők az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláin, valamint a 06 70 709 14 91 telefonszámon.

Siófok, 2020. január 10.

Siófok Város Önkormányzata

A pályázattal kapcsolatos részletes információk, illetve a pályázati adatlap az alábbi mellékletről letölthető:

Ösztöndíj pályázati felhívás.