HírekHamarosan ledőlhet a kerítés az Ezüstparton

2021.05.04. 15:19

2013 óta tartó levelezés végére került pont. 

Folyamatos lehet végre az ezüstparti sétány a Balaton partján, a szabad parti sávba ma egyetlenként beékelődő hajdani állami üdülő előtti parti területet ugyanis a város ingyenesen, határozatlan időre használatba kapja.

A környékben élők és nyaralók régóta szorgalmazzák, hogy nyíljon meg a hosszú évek óta használaton kívüli, pusztuló állami üdülő kerítése a Deák Ferenc sétányon. A város 2013 óta áll tárgyalásban a nemzeti vagyonkezelő szervezettel, mely legutóbb néhány hónapja küldött levelet a siófoki polgármesternek, arról tájékoztatva: az ingyenes önkormányzati tulajdonba adás nem lehetséges, ellenben a parti sáv ingyenes használata igen, amennyiben ezt kéri a város.

Dr.  Lengyel Róbert polgármester most arról tájékoztatott: aláírta az állam képviselője által már ellenjegyzett ingyenes használati megállapodásról szóló szerződést. Rövidesen megtörténik a birtokba adás-vétel, ezután a kerítést elbontják és hosszú évek után – az ott lakók és nyaralók örömére – idén nyáron már valóban szabadon átjárható lesz az Ezüstpart.

Kronológia

2013. szeptember 26. : A siófoki képviselő-testület döntése: a város a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. előtt kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában álló, Siófok, Deák Ferenc sétány 4. szám alatt található ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. Továbbá vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.

2013. november 04.: az MNV Zrt. írásos tájékoztatása: nyilvános árverésen akarják értékesíteni az ingatlant, az önkormányzat ezen élhet elővásárlási jogával. Az árverés sikertelensége esetén nyílhat elvi lehetőség az ingyenes tulajdonba adásra.

2014. január 29.: a polgármester újból kéri az ingatlan, vagy legalább az ahhoz kapcsolódó parti sétány ingyenes tulajdonba adását.

2016. március 08.: a telekalakítási engedély jogerőre emelkedik.

2016. szeptember 09.: a telekalakítás/megosztás megtörténik.

2017. február 15.: az MNV Zrt. arról tájékoztatja a várost, hogy „közpark” megjelölésű ingatlan nem adható ingyenesen tulajdonba, de amennyiben nem közparkként funkcionál, kivehető a kizárólagos állami tulajdon köréből.

2018.06.26: elkészül az ingatlan értékbecslése.

2020. május 28.: az MNV Zrt. új képviselő-testületi döntés meghozatalát kéri.

2020. július 16: a testület továbbra is kezdeményezi az ingyenes önkormányzati tulajdonba adást.

Az MNV a kormány döntését, hozzájárulását követően kérelmezni fogja az ingyenes tulajdonba adás ingatlan-nyilvántartási átvezetését.

2020. november 02.: Az MNV arról tájékoztatja az önkormányzatot, hogy a parti sáv tulajdonba adása nem lehetséges, mert a jogszabály értelmében „...a természetes vizek partját a tulajdonos állam, illetve a tulajdonos helyi önkormányzat közérdekű célokra tartja fenn, ezért az államtól, illetőleg az önkormányzattól beépítetlen ingatlantulajdon természetes vizek partján nem szerezhető.”

A nemzeti vagyonkezelő ebben a levélben azt javasolja a siófoki polgármesternek: ha az ingyenes tulajdonba adás nem is lehetséges, a város kezdeményezze a parti sáv ingyenes használatba adását.

...
A polgármester Facebook-posztja: