HírekCsaládsegítő álláslehetőség

2018.06.11. 12:43

Siófok Város Gondozási Központ Család-és Gyermekjóléti Központja a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Család-és Gyermekjóléti Központjához családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

8600 Siófok, Hock János köz 2.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Egyének, családok, gyermekek rendszer szemléletű gondozása, a szociális munka módszereivel és eszközeivel , az 1997. évi XXXI. Gyvt. 40. §, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM. rend. 12.§.-18.§. alapján, jogszabályt követő módon gondoskodik az intézményi ügyfeleinek tájékoztatásáról, információnyújtásról, megfelelő tanácsadásról, segíti a prevenciós munkát, iratkezelési szabály szerint vezeti a kötelező dokumentumokat,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskolai végzettség a 15/1998. (IV.30.) NM rend. II. számú melléklet, 2. rész.

felsoroltak figyelembe vételével,

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

B kategóriás jogosítvány,

Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázó részletes fényképes szakmai önéletrajza, képesítést igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárváriné Vörös Viktória mb. intézményvezető nyújt, a 84/ 310-746 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Siófok Város Gondozási Központ címére történő megküldésével (8600Siófok, Korányi S. u. 1/a.) (Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat megnevezést).

Személyesen: 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a. szám alatt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.