HírekÁtvehetőek a júliusi kismamabérletek

2020.07.03. 15:19

Újra átvehetőek a kismamabérletek a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben. 

Siófokon a helyi tömegközlekedési eszköz igénybevételéhez utazási támogatást kérhetnek az a siófoki lakóhellyel rendelkező anya vagy apa, aki saját háztartásában 3. életévét még be nem töltött gyermeket nevel.

A havi bérlet formájában nyújtható utazási támogatás megállapítható egy hónapra, vagy meghatározott időtartamra, legkésőbb az adott év december 31. napjáig, de legfeljebb annak a hónapnak a végéig, amikor a gyermek betölti a 3. életévét.

Az ingyenes havi autóbuszbérlet iránti kérelem benyújtásának menete a következő:

A kérelemnek a kérelmezett hónap(ok) előtti hónap 24. napjáig, amennyiben az nem munkanap az azt megelőző munkanapig, ügyfélfogadási időben beérkezzen a Siófoki

Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatára. Az utazási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az anya vagy az apa, valamint a gyermek lakcímkártyájának, és a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolati példányát. A kérelem elbírálására átruházott hatáskörben a polgármester jogosult.

Az utazási támogatás a kérelmezett hónap első három munkanapján ügyfélfogadási időben vehető át a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán. Akinek még nem sikerült átvennie, kérjük, mihamarabb tegye meg.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az utazási támogatás fényképes bérletigazolvánnyal együtt érvényes.

A vonatkozó rendelet részletei az alábbi linken olvashatók:

http://njt.hu/onkorm/attachments2/adl_id/16158/21089/389297/1576565975_43_2005_12_15 onkrend_autobuszviteldijak rend egys 2019_12_18_idoallapot.pdf