Főépítészi ügyekTelepülésképi véleményezési eljárás

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján egyes, Kormányrendeletben meghatározott építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységek esetén, az építési engedélyezési eljárásokat megelőzően kell benyújtani Siófok Város Polgármesteréhez.