Főépítészi ügyekTelepülésképi bejelentési eljárás

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 1/2018.(I.30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Önk.r.) alapján egyes, az Önk.r.-ben meghatározott építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek körében az építési tevékenységet megelőzően, reklámok elhelyezése tekintetében a reklámelhelyezést megelőzően, meglévő építmények rendeltetés-változtatása, ill. a rendeltetési egységek számának változtatása esetén a tevékenység megkezdése előtt kell benyújtani Siófok Város Polgármesteréhez.