Főépítészi iroda

Főépítészi Iroda

A Főépítészi Iroda a főépítészi feladatkörében a főépítész és főépítészi referensek útján látja el feladatait.

A Főépítészi Iroda általános feladatai:

  • Településrendezési feladatok
  • Egyedi építési ügyekkel, településképi véleményezéssel és településképi bejelentéssel kapcsolatos feladatok
  • Helyi építészeti értékvédelemmel kapcsolatos feladatok
  • Településképi Arculati Kézikönyv (TAK), Településképi rendelet (TKR), Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő feladatok
  • Szakmai konzultáció biztosítása a tervezők és építtetők számára

Intézhető ügytípusok:

  • településképi véleményezési eljárás lefolytatása a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást megelőzően,
  • településképi bejelentési eljárás lefolytatása az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások tekintetében,
  • településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció minden egyszerűsített bejelentés alapján végezhető építési tevékenység, valamint a településképi értelemben meghatározó és kiemelt jelentőségű területeken végzett településképet érintő építési tevékenység megkezdése előtt, legyen az építési engedély köteles, egyszerű bejelentés köteles, vagy építési engedély és egyszerű bejelentés nélkül végezhető építési tevékenység.

Ügyfélfogadási idő:

KEDD 800 -  1200     1300 - 1600

CSÜTÖRTÖK 800 -  1200    1300 - 1600


Szakmai előkészítés támogatása a Népi Építészeti Program keretében


Ismét elindult az „ÉV BALATONI HÁZA 2019.” építészeti díjpályázat!

 ev-balatoni-haza-2019-kozlemeny.pdf

ev-balatoni-haza-2019-reszletes-palyazati-kiiras.pdf

A Nők a Balatonért Egyesület és a Balatoni Szövetség által kiírt az „Év balatoni Háza 2019.” építészeti díjpályázat beadási határidejét 2020. január 03. 12.00-ig meghosszabbították!

Várják a BKÜ területén megépült, 2013 január 01. után használatba vett minőségi épületek terveit, fényképeit a pályázatra!

Pályázati honlap: Az ÉV BALATONI HÁZA