Főépítészi iroda

Főépítészi Iroda

A főépítészi Iroda a főépítészi feladatkörében a főépítész és főépítészi referensek útján látja el feladatait.

A Főépítészi Iroda általános feladatai:

  • Településrendezési feladatok
  • Egyedi építési ügyekkel, településképi véleményezéssel és településképi bejelentéssel kapcsolatos feladatok
  • Helyi építészeti értékvédelemmel kapcsolatos feladatok
  • Településképi Arculati Kézikönyv (TAK), Településképi rendelet (TKR), Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő feladatok
  • Szakmai konzultáció biztosítása a tervezők és építtetők számára

Intézhető ügytípusok:

  • településképi véleményezési eljárás lefolytatása a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást megelőzően.
  • településképi bejelentési eljárás lefolytatása az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások tekintetében.