Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Elnök: Juhász Attila

Képviselő-testületi tagok: Kocsisné Várnagy Tünde, Völgyi Lajos, Balogh Renáta, Kecskésné Gigler Anikó

Kültagok: Ságodi Zoltán, Zsohár István, Vajthó Ferenc

Fő feladatai:

a)Városfejlesztési koncepciók, tervek véleményezése, kiegészítése, előterjesztése.

b)Városrendezési tervek véleményezése, kiegészítése, előterjesztése.

c)Közlekedésfejlesztési, szervezési elgondolások kialakításának véleményezése, kiegészítése, előterjesztése.

d)Kommunális és közműfejlesztési megvalósítási elgondolások és tervek, a megvalósítási ütemezések véleményezése, kiegészítése, előterjesztése.

e)Közmű-nyilvántartási elgondolások, tervek véleményezése, a korszerű nyilvántartási rendszerek bevezetésének kezdeményezése.

f)Műemléki és helyi védelem alá helyezett, továbbá meghatározó városképi jelentőségű építmények állapot-megőrzésére, az e kategóriába besorolni javasolt építményekre vonatkozó elgondolások véleményezése.

g)Közterület-fenntartási tevékenység – fejlesztés, tervezés, megvalósítás – véleményezése, a képviselő-testület számára készített beszámolók értékelése, előterjesztése.

h)Környezetvédelmi elgondolások, tervek véleményezése, kiegészítése, előterjesztése.

i)A képviselő-testület által hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása.

j)véleményezi a bizottság feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket.