Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Elnök: Völgyi Lajos

Képviselő- testületi tagok:

Juhász Attila, Jánossy Gábor, dr. Safar Ahmed, Gencsi Attila

Bizottsági kültagok:

Bozai Ágota Dóra

Bartha Zsóka

Suhajda Imre

Fő feladatai:

a)Véleményezi és ellenőrzi az önkormányzat éves költségvetésének tervezetét és zárszámadását.

b)A Hivatal közreműködésével ellenőrzi az önkormányzat intézményeinek gazdálkodását, a bizottságok és a polgármester részére biztosított pénzeszközök felhasználását.

c)Véleményezi a bizottság feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket.

d)A tulajdonos pénzügyi-ellenőrzési jogait gyakorolja – az ügyvezető beszámoltatásával - a város saját alapítású gazdasági társaságai felett.

e)Véleményezi és ellenőrzi az árhatósági feladatok ellátását, ellátja a képviselő-testület által átruházott árhatósági feladatokat.

f)Elfogadja az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok üzleti terveit és a mérlegbeszámolókat.

g) Gyakorolja az önkormányzat tulajdonosi jogait a vagyonrendeletben meghatározottak szerint.

h)Véleményezi az önkormányzati vagyongazdálkodási stratégiát, kezdeményezi annak esetleges felülvizsgálatát.

i)Évenként értékeli a vagyonhasznosítás módszereit és gyakorlatát.

j)Negyedévente beszámol a képviselő-testületnek az önkormányzati vagyon hasznosításáról saját hatáskörében jóváhagyott szerződésekről.

k)Ellátja a képviselő-testület által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

l)A különböző vagyoncsoportokba sorolt vagyontárgyak átminősítéséről, egyes vagyoncsoportok közötti átsorolásáról dönt.

m)Jogosult a lobbista meghallgatására, ha a lobbista kezdeményezi a meghallgatást.

Az önkormányzat adósságrendezésének érdekében adósságrendezési albizottságot hozhat létre